doc. Ing.

Vít Jan

Ph.D.

FSI, ÚMVI OSFA – vedoucí odboru

+420 54114 3187
jan@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Vít Jan, Ph.D.

Projekty

 • 2020

  Studium mikrostruktur kovových materiálů založených na systémech bez významné rozpustnosti v tuhém stavu , zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2019

  TN01000071, Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství (NCK MESTEC), zahájení: 01.01.2019, ukončení: 30.04.2022
  Detail

 • 2017

  Studium kovových multikomponentních systémů a reakcí jejich tavenin s keramickými materiály, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2014

  TA04011611, Senzory tlaku pro kosmický výzkum, zahájení: 01.07.2014, ukončení: 31.12.2017
  Detail

  Studium reakcí kovů v mikro a nano měřítku zejména v směsích kovových prášků kompaktovaných kinetickou depozicí, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2012

  Únavové charakteristiky hořčíkové slitiny AZ61 vyrobené metodou squeeze casting, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Studium rozhraní a povrchů kovových materiálů, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2007

  GP106/07/P198, Experimentální a simulační analýza vývoje chemického složení a fázových oblastí v heterogenních svarových spojeních žárupevných ocelí, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2004

  Simulace vývoje chemického složení a fázových oblastí v heterogenních spojích žárupevných ocelí při tepelné expozici, zahájení: 01.04.2004, ukončení: 31.12.2004
  Detail