Detail projektu

Studium reakcí kovů v mikro a nano měřítku zejména v směsích kovových prášků kompaktovaných kinetickou depozicí

Období řešení: 01.01.2014 — 31.12.2016

O projektu

Projekt se zaměřuje na studium a kontrolu reakcí probíhajících v objemových depozitech bimetalických směsí prášků vytvořených kinetickou depozicí. Technikami LM, EDS, EBSD DSC a XRD budou studovány binární systémy vždy na bázi železa v kombinaci s mědí, hliníkem, niklem a titanem. Při žíhání na vhodné teplotě vznikne intermetalický materiál s otevřenou porozitou. Definice reakcí v závislosti na teplotě a rychlosti ohřevu, mikrostrukturní popis a měření mechanických vlastností získaných materiálů umožní navrhnout tepelné zpracování.

Označení

FSI-S-14-2505

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Jan Vít, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2014 - 31.12.2016)
Čupera Jan, Mgr.
- spoluřešitel (01.01.2014 - 31.12.2016)
Dyčková Lucie, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2014 - 31.12.2016)
Hanusová Petra, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2014 - 31.12.2016)
Moravčík Igor, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2014 - 31.12.2016)
Roubalová Jana, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2014 - 31.12.2016)

Útvary

ÚMVI-odbor strukturní a fázové analýzy
- interní (01.01.2014 - 31.12.2016)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2014 - 31.12.2016)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2014-01-01 - 2015-12-31)

Výsledky

JAN, V.; PÁLENÍKOVÁ, L.; ČUPERA, J.; ČÍŽEK, J. Formation of Intermetallic Phases in Fe-Al Binary Cold Spray Thick Deposit. In International Thermal Spray Conference 2014 Proceedings. Barcelona, Španělsko: DVS Media GmbH, 2014. p. 908-912. ISBN: 978-3-87155-574-9.
Detail

JAN, V.; ČUPERA, J.; ŠOHAJ, P.; HAVLÍK, P. Microstructure Evaluation of Heterogeneous Electron Beam Weld between Stabilised Austenitic and ODS Ferritic Steel. Materials Science Forum, 2017, vol. 891, no. 1, p. 185-189. ISSN: 0255-5476.
Detail

JAN, V.; ČÍŽEK, J.; DYČKA, M.; ČUPERA, J. HYPO-EUTECTOID NITI ALLOY MANUFACTURED BY CGDS POWDER MIX DEPOSITION AND HEAT TREATEMENT. Limoges: University of Limoges, 2015.
Detail

ČUPERA, J.; JAN, V. Multimodal Analysis of Phases Formed by Reaction Diffusion in Binary Fe-Al System. Gottingen: 2015. p. 173-175.
Detail