Detail projektu

Studium kovových multikomponentních systémů a reakcí jejich tavenin s keramickými materiály

Období řešení: 01.01.2017 — 31.12.2019

O projektu

Projekt je zaměřen na studium aplikačních možností reakce kovové taveniny s oxidickou keramikou, fázové stability vzniklé mikrostruktury a změn probíhajících na rozhraní těchto velmi odlišných materiálů. Problém spočívá ve vhodné volbě aktivních složek kovového systému a optimalizaci podmínek, aby k reakci kovové taveniny a keramimky došlo tak aby se vytvořilo mechanicky funkční spojení.

Označení

FSI-S-17-4708

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Jan Vít, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2017 - 31.12.2019)
Adam Ondřej, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2017 - 31.12.2019)
Čupera Jan, Mgr.
- spoluřešitel (01.01.2017 - 31.12.2019)
Hanusová Petra, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2017 - 31.12.2019)
Kopecký Jan, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2017 - 31.12.2019)
Krajňáková Petra, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2017 - 31.12.2019)
Petr Jiří, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2017 - 31.12.2019)
Řeháková Bára, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2017 - 31.12.2019)

Útvary

Ústav materiálových věd a inženýrství
- odpovědné pracoviště (02.10.2017 - nezadáno)
ÚMVI-odbor strukturní a fázové analýzy
- interní (01.01.2017 - 31.12.2019)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2017 - 31.12.2019)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2017-01-01 - 2018-12-31)

Výsledky

KRAJŇÁKOVÁ, P.; DE ALMEIDA GOUVÊA, L.; ČUPERA, J.; JAN, V.; DLOUHÝ, I.; SPOTZ, Z. Influence of multiple electron-beam remeltings on the characteristics of HVOF and CGDS sprayed conicraly coatings. Materiali in tehnologije, 2018, vol. 52, no. 3, p. 289-293. ISSN: 1580-2949.
Detail

ČÍŽEK, J.; KOVÁŘÍK, O.; ŠIŠKA, F.; BENSCH, J.; ČUPERA, J.; MATĚJKOVÁ, M.; SIEGL, J.; CHRÁSKA, T.; KHOR, K. Increasing Fatigue Endurance of Hydroxyapatite and Rutile Plasma Sprayed Biocomponents by Controlling Deposition In-Flight Properties. ACS Biomaterial Science and Engineering, 2019, vol. 5, no. 4, p. 1703-1714. ISSN: 2373-9878.
Detail

ČÍŽEK, J.; VLASTIMIL, B.; CHRÁSKA, T.; LUKÁČ, F.; MUŠÁLEK, R.; MEDŘICKÝ, J.; TESAŘ, T.; ŠIŠKA, F.; ANTOŠ, Z.; ČUPERA, J.; MATĚJKOVÁ, M.; SPOTZ, Z.; HOUDKOVÁ, Š.; KVERKA, M. Silver-Doped Hydroxyapatite Coatings Deposited by Suspension Plasma Spraying. JOURNAL OF THERMAL SPRAY TECHNOLOGY, 2018, vol. 27, no. 8, p. 1333-1343. ISSN: 1059-9630.
Detail