Ing.

Radovan Jiřík

Ph.D.

FEKT, UBMI – vědecký pracovník

+420 54114 6837
jirik@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Radovan Jiřík, Ph.D.

Tvůrčí aktivity

 • Karel Liedermann, Lubomír Grmela, Vladimír Holcman, Rostislav Stráník, Tomáš Palai-Dany, Jiří Majzner, Radovan Jiřík: Zařízení DRS; Měřič dielektrických spekter. Ústav fyziky, FEKT VUT, Technická 8, 616 00 Brno. URL: http://www.feec.vutbr.cz. (ověřená technologie)
  http://www.feec.vutbr.cz, počet stažení: 2
  Detail

 • JIŘÍK, R.; FOUSEK, J.; JAN, J.: SynthUSCT; Synthetic 3D Ultrasound Transmission Tomograph. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Kolejní 4 61200 Brno. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/~jirik/usct.html, http://projects.ubmi.feec.vutbr.cz/software/simulated_usct.zip. (software)
  http://www.dbme.feec.vutbr.cz/~jirik/usct.html, počet stažení: 1
  Detail

 • HARABIŠ, V.; MÉZL, M.; BARTOŠ, M.; JIŘÍK, R.; KOLÁŘ, R.: RegSeq; RegSeq - Registration of image sequences. E340. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 4
  Detail

 • KRATOCHVÍLA, J.; JIŘÍK, R.; MÉZL, M.; BARTOŠ, M.: ImportCit; Import DICOM a AVI sekvencí. ÚSTAV BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4, E340 612 00 Brno Česká republika. URL: http://projects.ubmi.feec.vutbr.cz/software/import_cit.zip http://www.dce-mri.cz/. (software)
  http://projects.ubmi.feec.vutbr.cz/software/import_cit.zip, počet stažení: 3
  Detail

 • KRATOCHVÍLA, J.; JIŘÍK, R.; MÉZL, M.: VizualizaceCit; Vizualizace perfúzních map. ÚSTAV BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4, E340 612 00 Brno Česká republika. URL: http://projects.ubmi.feec.vutbr.cz/software/visual_cit.zip http://www.dce-mri.cz. (software)
  http://projects.ubmi.feec.vutbr.cz/software/visual_cit.zip, počet stažení: 3
  Detail

 • KRATOCHVÍLA, J.; JIŘÍK, R.; JAN, J.: Dynamická fokusace; Rekonstrukce B-mód obrazů pro USCT. ÚSTAV BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4, E233 612 00 Brno Česká republika. URL: http://projects.ubmi.feec.vutbr.cz/software/dynamicka_fokusace.zip http://www.dbme.feec.vutbr.cz/~jirik/usct.html. (software)
  http://projects.ubmi.feec.vutbr.cz/software/dynamicka_fokusace.zip, počet stažení: 3
  Detail

 • JIŘÍK, R.; MÉZL, M.; KRATOCHVÍLA, J.; BARTOŠ, M.; HARABIŠ, V.; KOLÁŘ, R.; SLÁVIK, V.: CitPerf; Perfusion Analysis. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Kolejní 4 61200 Brno (E340). URL: http://www.dce-mri.cz. (software)
  http://www.dce-mri.cz, počet stažení: 1
  Detail

 • BARTOŠ, M.; MÉZL, M.; JIŘÍK, R.; KRATOCHVÍLA, J.; SLÁVIK, V.; HARABIŠ, V.: BroUS-DCE; DCE-US data browser. http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. URL: http://www.dce-mri.cz. (software)
  http://www.dce-mri.cz, počet stažení: 1
  Detail

 • MÉZL, M.; HARABIŠ, V.; KOLÁŘ, R.; JIŘÍK, R.; KRATOCHVÍLA, J.; SLÁVIK, V.: ManualReg; Software for manual registration of DCE-US data. E340. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 2
  Detail

 • MÉZL, M.; KRATOCHVÍLA, J.; BARTOŠ, M.; JIŘÍK, R.: PerfAnaInVitro; Software for ultrasound perfusion analysis in vitro. E340. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 1
  Detail

 • FOUSEK, J.; JIŘÍK, R.; JAN, J.: USCT-sim; USCT-sim: 3D Simulator for Ultrasound Transmission Tomography. UBMI. URL: http://www.fi.muni.cz/~xfous/USCT/. (software)
  http://www.fi.muni.cz/~xfous/USCT/, počet stažení: 1
  Detail

 • JIŘÍK, R.; PETERLÍK, I.; JAN, J.: SOS-RECO; USCT Sound-Speed Reconstruction. ÚBMI FEKT VUT Brno. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/~jirik/usct. (software)
  http://www.dbme.feec.vutbr.cz/~jirik/usct, počet stažení: 1
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.