Detail produktu

Import DICOM a AVI sekvencí

KRATOCHVÍLA, J. JIŘÍK, R. MÉZL, M. BARTOŠ, M.

Typ produktu

software

Abstrakt

Aplikace pracuje v prostředí Matlab, kde načítá DICOM a AVI sekvence s využitím externích konvertorů a tím nahrazuje a vylepšuje příkazy v Matlabu - dicomread a aviread, které jsou pro velké sekvence nepoužitelné pro nedostatek paměti. Výstupem je pak mat file s daty a s poznámkami, jako například vzorkovací kmitočet, typ dat apod. Program má grafické rozhraní (Matlab GUI), kde si uživatel vybírá soubor k načtení, doplňuje informace (název experimentu, autor převodu, poznámky) a volí místo uložení výstupního souboru. Program je primárně určen pro předzpracování ultrazvukových snímků pro perfúzní analýzu. Je optimalizován pro několik ultrazvukových zobrazovacích systémů. Lze jej použít i pro načítání obrazů jiných modalit.

Klíčová slova

Matlab, Dicom, velké obrazové sekvence

Datum vzniku

17.12.2010

Umístění

ÚSTAV BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4, E340 612 00 Brno Česká republika

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty