Detail produktu

Rekonstrukce B-mód obrazů pro USCT

KRATOCHVÍLA, J. JIŘÍK, R. JAN, J.

Typ produktu

software

Abstrakt

Software obsahuje modul pro generování simulovaných dat ultrazvukové tomografie založený na distribuci bodových rozptylovačů a zadání jejich "echogenity" pro konstantní rychlost ultrazvukové vlny prostředím (fantomem) a klesající intenzitu vlny přes celý fantom, bez ohledu na jeho strukturu. Předpokládá se kruhové uspořádání měničů. Lze generovat data v jedné či více tomografických rovinách. Další modul aplikace je samotná dynamická fokusace v režimu příjmu i vysílání na simulovaných a reálných datech. Uživatel načte příslušná data a zadává šířku vějíře ohniskových čar, počet ohniskových čar, počet ohnisek na ohniskové čáře, počet přijímačů a vysílačů. Výstupem je pak rekonstruovaný B-módový vějířový snímek fokusovaných dat. Program obsahuje také modul pro měření šířky impulzní charakteristiky. Software využívá grafické prostředí Matlab a je v tomto prostředí i programován.

Klíčová slova

dynamická fokusace, B-mód, Matlab, ultrazvuková tomografie

Datum vzniku

17.12.2010

Umístění

ÚSTAV BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4, E233 612 00 Brno Česká republika

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www