Ing.

Radovan Jiřík

Ph.D.

FEKT, UBMI – vědecký pracovník

+420 54114 6837
jirik@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Radovan Jiřík, Ph.D.

Projekty

 • 2014

  Pokročilá analýza medicínských a biologických systémů, signálů a dat, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2012

  Laboratorní úlohy pro praktické měření a počítačové úlohy pro vyhodnocování perfúzních parametrů tkáně pomocí magnetické rezonance, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Vývoj metod pro analýzu biologických systémů, signálů a dat , zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Laboratorní úlohy pro experimentální měření a vyhodnocování perfuzních parametrů tkáně v ultrasonografii, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Pokročilé metody analýzy biologických systémů, signálů a obrazů, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  GA102/09/1690, Zvýšení potenciálu kontrastních zobrazovacích technik magnetické rezonance a ultrasonografie v lékařské diagnostice, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Paralelní výpočty v počítačové ultrazvukové tomografii, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2006

  EVICAB - European Virtual Campus for Biomedical Engineering , zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2007
  Detail

 • 2005

  Development of high resolution image reconstruction algorithms for medical ultrasound computer tomography, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2004

  1M0572, Aplikace zpracování a analýzy obrazů v medicíně (brn. výzk centrum ID:1M0572,č.proj.1M6798555601 Data, Algoritny a Rozhodování) - DAR, zahájení: 14.04.2004, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2003

  Dekonvoluce ultrasonografických obrazů (VUT – Jiřík), zahájení: 01.09.2003, ukončení: 31.08.2005
  Detail

  KJB2813303, Analýza a eliminace speklí v 3D medicínských ultrazvukových obrazech, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2004
  Detail

 • 2002

  GA102/02/0890, Analýza medicínských ultrasonografických dat se zaměřením na 3D zobrazení v kardiologii, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2004
  Detail