Detail produktu

Vizualizace perfúzních map

KRATOCHVÍLA, J. JIŘÍK, R. MÉZL, M.

Typ produktu

software

Abstrakt

Aplikace pracuje v prostředí Matlab, kde načítá soubory ve formátu mat file, které obsahují informace o mapách perfúzních parametrů a křivkách perfuzních parametrů a DICOM sekvenci. Tyto informace vhodně zobrazuje (Matlab GUI), uživatel vybírá podkladové snímky sekvence, nastavuje kontrast a průhlednost map zobrazených na podkladovém snímku. Po kliknutí do mapy perfúzních parametrů se zobrazují křivky perfúzních parametrů včetně dalších informací. Program je primárně určen pro zobrazení perfúzních parametrů ultrazvukových snímků pro perfúzní analýzu. Je optimalizován pro několik ultrazvukových zobrazovacích systémů. Lze jej použít i pro zobrazování parametrů jiných modalit, například MRI.

Klíčová slova

perfúzní parametry, vizualizace, Matlab

Datum vzniku

17.12.2010

Umístění

ÚSTAV BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4, E340 612 00 Brno Česká republika

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty