Detail produktu

Měřič dielektrických spekter

Karel Liedermann, Lubomír Grmela, Vladimír Holcman, Rostislav Stráník, Tomáš Palai-Dany, Jiří Majzner, Radovan Jiřík

Typ produktu

ověřená technologie

Abstrakt

Měření dielektrických spekter je určeno pro sledování molekulární dynamiky dielektrických materiálů ve frekvenčním rozsahu 20 Hz - 1,8 GHz. Fourierova transformace výsledků z časové oblasti rozšiřuje frekvenční rozsah směrem dolů do cca 10E-5 Hz. Teplotní rozsah je 10 - 450 K.

Klíčová slova

dielektrická spektroskopie, dielektrická měření, héliový kryostat

Datum vzniku

14.12.2006

Umístění

Ústav fyziky, FEKT VUT, Technická 8, 616 00 Brno

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www