• Volba rektora
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.
doc. Ing. Radim Burget, Ph.D.

doc. Ing. Radim Burget, Ph.D.

Hlavní e-mail burgetrm@feec.vutbr.cz
Osobní číslo VUT 22433
 
Odeslat VUT zprávu

2017
Automatizovaný panoramatický dohledový systém pro ochranu osob a majetku na sportovních stadionech, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2020
Detail
Multimodální zpracování nestrukturovaných dat s využitím strojového učení a sofistikovaných metod analýzy signálů a obrazů, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
Detail
Hardwarově akcelerovaná identifikace osob z videozáznamů s použitím hlubokého strojového učení, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
Detail
2016
Klasifikace hutních materiálů pomocí spektrometrie laserem indukovaného plazmatu za použití hlubokých neuronových sítí, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2016
Detail
2014
TA04011024, Nástroj pro sběr, analýzu a vizualizaci statistických dat o využívání produktů s cílem zvýšit efektivitu vývoje, zahájení: 01.07.2014, ukončení: 30.06.2017
Detail
Kognitivní multimediální analýza zvukových a obrazových signálů, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
Detail
2012
FR-TI4/151, Výzkum a vývoj technologie pro detekci emocí v nestrukturovaných datech, zahájení: 01.05.2012, ukončení: 31.12.2015
Detail
Zavedení problematiky genetických algoritmu a genetického programování do výuky, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
Detail
2011
Výzkum sofistikovaných metod číslicového zpracování obrazu a zvuku, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2014
Detail
2010
Lokalizování koncových bodů v distribuovaných systémech, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
Detail
2008
Diskrétní simulační knihovna pro přípravu cvičení systémů hromadné obsluhy, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2008
Detail
2007
Počítačová analýza vlastností digitálních modulací, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2007
Detail


Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.