Detail projektu

Multidisciplinární analýza zvukových a obrazových signálů s použitím moderních technik číslicového zpracování signálů a strojového učení

Období řešení: 01.03.2020 — 28.02.2023

O projektu

Specifický výzkum v oblasti multidisciplinární analýzy obrazových a zvukových signálů bude zaměřen na následující oblasti: metody kvantitativní analýzy neurodegenerativních a neurovývojových onemocnění, metody hlubokého učení pro analýzu obrazového signálu v oblastech bezpečnosti, dopravy a biomedicíny, a metody pro analýzu a rekonstrukci zvukových signálů a zvukových uměleckých děl. Součástí výzkumu je rovněž optimalizace stávajících algoritmů číslicového zpracování obrazových a zvukových signálů ve výše uvedených oblastech.

Označení

FEKT-S-20-6291

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Smékal Zdeněk, prof. Ing., CSc. - hlavní řešitel
Burget Radim, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Dorazil Jan, Ing. - spoluřešitel
Ištvánek Matěj, Ing. - spoluřešitel
Kiac Martin, Ing. - spoluřešitel
Kolařík Martin, Ing. - spoluřešitel
Kříž Petr, Ing. - spoluřešitel
Mekyska Jiří, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Miklánek Štěpán, Ing. - spoluřešitel
Mokrý Ondřej, Ing. - spoluřešitel
Mucha Ján, Ing. - spoluřešitel
Myška Vojtěch, Ing. - spoluřešitel
Polách Michal, Ing. - spoluřešitel
Přinosil Jiří, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Rajmic Pavel, doc. Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Rajnoha Martin, Ing. - spoluřešitel
Říha Kamil, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Schimmel Jiří, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Sikora Pavel, Ing. - spoluřešitel
Skibińska Justyna - spoluřešitel
Sklenářová Kateřina, Ing. - spoluřešitel
Slunský Tomáš, Ing. - spoluřešitel
Záviška Pavel, Ing. - spoluřešitel
Zvončák Vojtěch, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav telekomunikací
- interní (01.01.2020 - 31.12.2022)
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2022)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)

Výsledky

ŠAFÁROVÁ, K.; MEKYSKA, J.; ZVONČÁK, V.; GALÁŽ, Z.; FRANCOVÁ, P.; ČECHOVÁ, B.; LOSENICKÁ, B.; SMÉKAL, Z.; URBÁNEK, T.; HAVIGEROVÁ, J.M.; ROSENBLUM, S. Psychometric Properties of Screening Questionnaires for Children With Handwriting Issues. Frontiers in Psychology, 2020, vol. 10, no. 2937, p. 1-12. ISSN: 1664-1078.
Detail

ZÁVIŠKA, P.; RAJMIC, P. Sparse and Cosparse Audio Dequantization Using Convex Optimization. In Proceedings of the 2020 43rd International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Milan, Italy: IEEE, 2020. p. 216-220. ISBN: 978-1-7281-6376-5.
Detail

MUCHA, J.; MEKYSKA, J.; GALÁŽ, Z.; FAUNDEZ-ZANUY, M; ZVONČÁK, V.; ŠAFÁROVÁ, K.; URBÁNEK, T.; HAVIGEROVÁ, J.M.; BEDNÁROVÁ, J.; SMÉKAL, Z. Analysis of Various Fractional Order Derivatives Approaches in Assessment of Graphomotor Difficulties. IEEE Access, 2020, vol. 8, no. 1, p. 218234-218244. ISSN: 2169-3536.
Detail

FAUNDEZ-ZANUY, M.; FONT-ARAGONES, X.; MEKYSKA, J. Preliminary Experiments on Thermal Emissivity Adjustment for Face Images. In Progresses in Artificial Intelligence and Neural Systems. 2020. p. 155-161. ISBN: 978-981-15-5093-5.
Detail

BAJZÍK, J.; PŘINOSIL, J.; KONIAR, D. Gunshot detection using convolutional neural networks. In 24th International Conference Electronics, ELECTRONICS 2020. Litva: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2020. p. 1-5. ISBN: 978-1-7281-5868-6.
Detail

SLUNSKÝ, T. Vícetřídá segmentace 3D skenů magnetické rezonance pomocí strojového učení. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2020, roč. 22, č. 2, s. 58-66. ISSN: 1213-1539.
Detail

SLUNSKÝ, T. MULTICLASS SEGMENTATION OF 3D MEDICAL DATA WITH DEEP LEARNING. 2020. ISBN: 978-80-214-5867-3.
Detail

GALÁŽ, Z.; MUCHA, J.; ZVONČÁK, V.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.; ŠAFÁROVÁ, K.; ONDRÁČKOVÁ, A.; URBÁNEK, T.; HAVIGEROVÁ, J.M.; BEDNÁROVÁ, J.; FAUNDEZ-ZANUY, M. Advanced Parametrization of Graphomotor Difficulties in School-Aged Children. IEEE Access, 2020, vol. 8, no. 1, p. 112883-112897. ISSN: 2169-3536.
Detail

ÁLVAREZ-MARQUINA, A.; GÓMEZ-RODELLAR, A.; PALACIOS-ALONSO, D.; MEKYSKA, J.; TSANAS, A.; GÓMEZ-VILDA, P.; MARTÍNEZ, R. Parkinson’s disease glottal flow characterization: Phonation features vs amplitude distributions. In Proceedings of the 13th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies - Volume 4: SERPICO. 2020. p. 359-368. ISBN: 978-989-758-398-8.
Detail

MYŠKA, V. Graph convolutional neural networks for sentiment analysis. In Proceedings I of the 26th Conference STUDENT EEICT 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2020. p. 340-344. ISBN: 978-80-214-5867-3.
Detail

SIKORA, P.; KIAC, M.; DUTTA, M. Classification of railway level crossing barrier and light signalling system using YOLOv3. In Proceedings of the 2020 43rd International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Milan, Italy: IEEE, 2020. p. 528-532. ISBN: 978-1-7281-6376-5.
Detail

JOSHI, R.; DUTTA, M.; SIKORA, P.; KIAC, M. Efficient Convolutional Neural Network Based Optic Disc Analysis Using Digital Fundus Images. In Proceedings of the 2020 43rd International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Milan, Italy: IEEE, 2020. p. 533-536. ISBN: 978-1-7281-6376-5.
Detail

YADAV, S.; JOSHI, R.; DUTTA, M.; KIAC, M.; SIKORA, P. Fusion of Object Recognition and Obstacle Detection approach for Assisting Visually Challenged Person. In Proceedings of the 2020 43rd International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Milan, Italy: IEEE, 2020. p. 537-540. ISBN: 978-1-7281-6376-5.
Detail

KOLAŘÍK, M.; BURGET, R.; ŘÍHA, K. Comparing Normalization Methods for Limited Batch Size Segmentation Neural Networks. In 2020 43rd International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). 2020. p. 677-680. ISBN: 978-1-7281-6376-5.
Detail

MOKRÝ, O.; RAJMIC, P. Audio Inpainting: Revisited and Reweighted. IEEE/ACM TRANSACTIONS ON AUDIO, SPEECH AND LANGUAGE PROCESSING, 2020, no. 28, p. 2906-2918. ISSN: 2329-9290.
Detail

MOKRÝ, O.; RAJMIC, P. Approximal operator with application to audio inpainting. SIGNAL PROCESSING, 2020, vol. 179, no. 1, p. 1-8. ISSN: 0165-1684.
Detail

MOKRÝ, O.; RAJMIC, P.; ZÁVIŠKA, P. Flexible framework for audio reconstruction. In Proceedings of the International Conference on Digital Audio Effects (DAFx). Proceedings of the International Conference on Digital Audio Effects (DAFx). Vídeň: 2020. p. 117-124. ISSN: 2413-6689.
Detail

GÓMEZ-RODELLAR, A.; PALACIOS-ALONSO, D.; FERRÁNDEZ VICENTE, J.; MEKYSKA, J.; ÁLVAREZ-MARQUINA, A.; GÓMEZ-VILDA, P. A Methodology to Differentiate Parkinson's Disease and Aging Speech Based on Glottal Flow Acoustic Analysis. INTERNATIONAL JOURNAL OF NEURAL SYSTEMS, 2020, vol. 2050058, no. 1, p. 1-20. ISSN: 0129-0657.
Detail

Baghela, N;Dutta, M. K.;Burget, R. Automatic diagnosis of multiple cardiac diseases from PCG signals using convolutional neural network. COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE, 2020, vol. 197, no. 12, p. 1-11. ISSN: 0169-2607.
Detail

RAJNOHA, M.; MEZINA, A.; BURGET, R. Multi-Frame Labeled Faces Database: Towards Face Super-Resolution from Realistic Video Sequences. Applied Sciences - Basel, 2020, vol. 10, no. 20, p. 1-27. ISSN: 2076-3417.
Detail

SEJNOHA MINSTEROVÁ, A.; KLOBUŠIAKOVÁ, P.; PIES, A.; GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; NOVÁKOVÁ, L.; NĚMCOVÁ ELFMARKOVÁ, N.; REKTOROVÁ, I. Patterns of diffusion kurtosis changes in Parkinson's disease subtypes. PARKINSONISM & RELATED DISORDERS, 2020, vol. 81, no. 1, p. 96-102. ISSN: 1353-8020.
Detail

YADAV, A.; DUTTA, M.; PŘINOSIL, J. Machine Learning Based Automatic Classification of Respiratory Signals using Wavelet Transform. In 43rd International Conference on Telecommunications and Signal Processing. 2020. p. 545-549. ISBN: 978-1-7281-6377-2.
Detail

ZÁVIŠKA, P.: LAUDET; Large Audio Declipping Toolbox. pracovna SD5.66, Technická 12, 61600 Brno. URL: https://github.com/rajmic/declipping2020_codes. (software)
Detail

MUCHA, J.; MIKULEC, M.: HandAQUS for Cinitq; HandAQUS for Cintiq. https://github.com/BDALab/HandAQUS_for_Cintiq. URL: https://github.com/BDALab/HandAQUS_for_Cintiq. (software)
Detail

BURGET, R.; MAŠEK, J.; KOLAŘÍK, M.; DRAŽIL, J.; SUŠILA, P.: Expertní systém pro automatickou analýzu a řízení big data úložišť; Expertní systém pro automatickou analýzu a řízení big data úložišť. 3S.cz, s. r. o. Eliášova 25 616 00 BRNO. URL: https://3s.cz/cs/odborna-sekce/detail/id/176-vyuziti-umele-inteligence-pro-rizeni-v-big-data-ulozist. (software)
Detail

MUCHA, J.; MUCHOVÁ, J.: SEMIPE; SEMIPE. online. URL: https://github.com/BDALab/SEMIPE.git. (software)
Detail