• Volba rektora
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.
doc. Ing. Radim Burget, Ph.D.

doc. Ing. Radim Burget, Ph.D.

Hlavní e-mail burgetrm@feec.vutbr.cz
Osobní číslo VUT 22433
 
Odeslat VUT zprávu

Konzultační hodiny
úterý, 14:00 - 15:00, Lépe se předem domluvit emailem. Místnost SD5.74
Garantované předměty
XCA4 CISCO akademie 4 - CCNP FEKT, UTKO , Česky, letní
ZTIN Teoretická informatika FEKT, UTKO , Česky, letní
TTIN Teoretická informatika FEKT, UTKO , Česky, letní
MTIN Teoretická informatika FEKT, UTKO , Česky, zimní
LTIN Teoretická informatika FEKT, UTKO , Česky, zimní
* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2017/2018
Vyučované předměty
LTIN Teoretická informatika
Přednáška, Cvičení na poč.
FEKT, UTKO , Česky, zimní
MTIN Teoretická informatika
Přednáška
FEKT, UTKO , Česky, zimní
* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2017/2018
Absolventi doktorského studia
Ing. Jan Mašek, Ph.D. (2016)
téma dizertační práce: Automatické strojové metody získávání znalostí z multimediálních dat
Ing. Jan Karásek, Ph.D. (2013)
téma dizertační práce: Optimalizace distribuovaných procesů pomocí evolučních algoritmů
* Studenti FEKT od roku 2001 
Studenti doktorského studia
Ing. Václav Uher
téma dizertační práce: Metody automatického strojového vidění s využitím genetického programování
Ing. Martin Rajnoha
téma dizertační práce: Rozpoznávání materiálu s využitím analýzy signálu spektra plazmatu
Ing. Lukáš Povoda
téma dizertační práce: Dolování znalostí z textových dat užitím metod umělé inteligence
Ing. Martin Kolařík
téma dizertační práce: Segmentace dat s pomocí hlubokého učení
Ing. Pavol Harár
téma dizertační práce: Strojové učení s pomocí hlubokých neuronových sítí


Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.