• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.
doc. Ing. Radim Burget, Ph.D.

doc. Ing. Radim Burget, Ph.D.

Hlavní e-mail burgetrm@feec.vutbr.cz
Osobní číslo VUT 22433
 
Odeslat VUT zprávu

Vzdělání a akademická kvalifikace
Ing. Radim Burget (1982) je absolventem magisterského studijního programu „Informační systémy“ na Fakultě informačních technologií VUT v Brně. Na Ústavu telekomunikací Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií působí od roku 2006 jako odborný asistent a je současně studentem doktorského programu „Elektrotechnika a komunikační technologie“. Podílel se na řadě unikátních softwarových řešení pro sběr, třídění a archivaci dat pro Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy. V současnosti se zabývá výzkumem, návrhem a optimalizací distribuovaných komunikační protokolů, metodami pro dolováním informací z báze dat a přenosy signalizace multimediálních služeb.


Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.