Ing.

Petr Selník

FAST, PST – vědecký pracovník

+420 54114 8110
selnik.p@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Petr Selník

Výuka

Vyučované předměty

ASTAktuální stavební techniky
Přednáška, Česky, zimní, FA, US

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2020/2021