Ing.

Petr Selník

FAST, PST – vědecký pracovník

+420 54114 8110
selnik.p@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Petr Selník

Projekty

 • 2019

  FV40357, Výzkum a vývoj nového stavebního materiálu spočívajícího v kompozitní sendvičové desce pro vegetační vertikální konstrukce, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2017

  Experimentální ověření vlivu technologické nekázně na mechanickou odolnost lepených fasád , zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

 • 2016

  Experimentální ověření technologického řešení konstrukce trvale udržitelné mobilní stavby s důrazem na její stavebně - fyzikální chování, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

  Optimalizace funkčního prototypu a rozvoj skladby vegetační šikmé střechy za účelem technologického a konstrukčního hodnocení ve vybrané lokalitě České Republiky, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

 • 2015

  Optimalizace technologie provádění a ověření skladby konstrukce na modelu šikmé zatravněné střechy za účelem hodnocení stability a použitelnosti ve vybrané lokalitě České Republiky, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Návrh skladby a optimalizace šikmé vegetační střechy a její testování v klimatických podmínkách České republiky, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2013

  Metodika posuzování dlouhodobého chování základní a finální vrstvy vnějšího kontaktního zateplovacího systému, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail