Ing.

Petr Selník

FAST, PST – vědecký pracovník

+420 54114 8110
selnik.p@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Petr Selník

Patenty

 • 2016

  užitný vzor
  VENKRBEC, V.; HENKOVÁ, S.; SELNÍK, P.; NEČADOVÁ, K.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Souvrství vegetační střechy s využitím vegetační vrstvy z polyesterových vláken. 29556, užitný vzor. (2016)
  Detail

  užitný vzor
  VENKRBEC, V.; HENKOVÁ, S.; SELNÍK, P.; NEČADOVÁ, K.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Souvrství vegetační střechy retenční s využitím vegetační vrstvy z polyesterových vláken. 29525, užitný vzor. (2016)
  Detail