Ing.

Petr Selník

FAST, PST – vědecký pracovník

+420 54114 8110
selnik.p@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Petr Selník

Tvůrčí aktivity

 • BEČKOVSKÝ, D.; KUČERA, R.; POSPÍŠIL, J.; VLACH, F.; NEČADOVÁ, K.; SELNÍK, P.: EnviHut; EnviHut - Relocatable Test Hut. Centrum AdMaS Fakulta stavební Vysoké učení technické v Brně Purkyňova 139 612 00 Brno. URL: http://www.envihut.com. (funkční vzorek)
  http://www.envihut.com, počet stažení: 2
  Detail

 • BEČKOVSKÝ, D.; SELNÍK, P.; NEČADOVÁ, K.: Green Roof Test Platforms; Green Roof Steep-sloped platforms. Centrum AdMaS Fakulta stavební Vysoké učení technické v Brně Purkyňova 139 612 00 Brno. URL: http://www.envihut.com. (funkční vzorek)
  http://www.envihut.com, počet stažení: 1
  Detail

 • BEČKOVSKÝ, D.; SELNÍK, P.: Souvrství ploché vegetační střechy RETEX; Souvrství ploché vegetační střechy z recyklovaných materiálů. Centrum AdMaS Fakulta stavební Vysoké učení technické v Brně Purkyňova 139 612 00 Brno. URL: http://www.envihut.com. (funkční vzorek)
  http://www.envihut.com, počet stažení: 1
  Detail

 • BEČKOVSKÝ, D.; SELNÍK, P.: GRM Test Platforms; Mobilní testovací zařízení šikmých střech. Centrum AdMaS Fakulta stavební Vysoké učení technické v Brně Purkyňova 139 612 00 Brno. URL: http://www.envihut.com. (funkční vzorek)
  http://www.envihut.com, počet stažení: 1
  Detail

 • BEČKOVSKÝ, D.; SELNÍK, P.: Souvrství šikmé vegetační střechy RETEX; Souvrství šikmé vegetační střechy z recyklovaných materiálů. Centrum AdMaS Fakulta stavební Vysoké učení technické v Brně Purkyňova 139 612 00 Brno. URL: http://www.envihut.com. (funkční vzorek)
  http://www.envihut.com, počet stažení: 1
  Detail

 • VAJKAY, F.; BEČKOVSKÝ, D.; SELNÍK, P.: SWARD; SWARD – Software pro návrh vegetačního souvrství pro ploché a šikmé střechy. Web ústavu pozemního stavitelství Fakulty stavební. URL: https://pst.fce.vutbr.cz/en/software-en/software4u-en/. (software)
  https://pst.fce.vutbr.cz/en/software-en/software4u-en/, počet stažení: 2
  Detail

 • BEČKOVSKÝ, D.; SELNÍK, P.: Stanovení odtokových parametrů zelených střech; Stanovení odtokových parametrů zelených střech. Laboratoře Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Veveří 95, 602 00 Brno. (ověřená technologie)
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.