Ing.

Petr Selník

FAST, PST – vědecký pracovník

+420 54114 8110
selnik.p@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Petr Selník

Publikace

 • 2020

  SELNÍK, P.; BEČKOVSKÝ, D.; REBROVA, T. Odtokové parametry technických vrstev zelené střechy s využitím textilního recyklátu. TZB-info, 2020, roč. 2020, č. 1, s. 1-4. ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW

 • 2018

  SELNÍK, P.; NEČADOVÁ, K.; REBROVA, T.; BEČKOVSKÝ, D. Vliv působení větru na montážní a krátkodobou stabilitu šikmé vegetační střechy. In Architectural and Physical Aspects of Building Design 2018. Mikulov: 2018. s. 1-4. ISBN: 978-80-7204-999-8.
  Detail

  SELNÍK, P.; BEČKOVSKÝ, D.; REBROVA, T. VYUŽITÍ TEXTILNÍHO RECYKLÁTU V KONSTRUKCI ZELENÝCH STŘECH. In Konference Hydroizolace 2018. Mikulov: NOVPRESS s.r.o., nám. Republiky 15, 614 00 Brno, 2018. s. 51-54. ISBN: 978-80-87342-20-6.
  Detail | WWW

  SELNÍK, P. Představa zelené infrastruktury a zelených střech v České republice. In JUNIORSTAV 2018, 20. odborná konference doktorského studia, sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2018. s. 221-226. ISBN: 978-80-86433-69-1.
  Detail

  KARAFIÁTOVÁ, H.; NEČADOVÁ, K.; SELNÍK, P. LCA hodnocení stavby na bázi přírodních materiálů a recyklátů PES. In Architectural and Physical Aspects of Building Design 2018. mikulov: 2018. s. 1-6. ISBN: 978-80-7204-999-8.
  Detail

  REBROVA, T.; SELNÍK, P.; BEČKOVSKÝ, D. Vyhodnocení vlivu zelených střech na snížení množství odtoku srážkových vod v centru města. In Architectural and Physical Aspects of Building Design 2018. Mikulov: 2018. s. 1-7. ISBN: 978-80-7204-999-8.
  Detail

  REBROVA, T.; SELNÍK, P.; BEČKOVSKÝ, D. MOŽNOSTI ZADRŽOVÁNÍ DEŠŤOVÉ VODY V MĚSTSKÉ ZÁSTAVBĚ. In Konference Hydroizolace 2018. Mikulov: NOVPRESS s.r.o., nám. Republiky 15, 614 00 Brno, 2018. s. 51-54. ISBN: 978-80-87342-20-6.
  Detail | WWW

 • 2017

  SELNÍK, P.; NEČADOVÁ, K.; MOHAPL, M.; MOHELNÍKOVÁ, J. Evaluation of the Primary Vegetative Test for the Testing Building EnviHut. In Proceedings of the 3rd International Conference: Structural and Physical Aspects of Construction Engineering (SPACE 2016). Procedia Engineering. Amsterdam: Elsevier Ltd, 2017. s. 78-85. ISBN: 978-80-553-2643-6. ISSN: 1877-7058.
  Detail | WWW

  NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; SELNÍK, P.; VENKRBEC, V. Návrh a montáž fasády se skrytým kotvením – krok za krokem. In Sborník abstraktů Juniorstav 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2017. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-5473- 6.
  Detail

  REBROVA, T.; BEČKOVSKÝ, D.; SELNÍK, P. Monitoring of the Green Roofs Installation in Brno- City District, Czech Republic. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2017, roč. 95, č. 042040, s. 1-7. ISSN: 1755-1315.
  Detail | WWW

  SELNÍK, P.; NEČADOVÁ, K. ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI APLIKACE TESTOVANÉ VEGETAČNĚ-RETENČNÍ VRSTVY. In Sborník abstraktů Juniorstav 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2017. s. 1-4. ISBN: 978-80-214-5462-0.
  Detail

  SELNÍK, P.; NEČADOVÁ, K. SROVNÁNÍ VLIVU ORIENTACE NA VÝVOJ VEGETACE ZELENÉ STŘECHY OBJEKTU. In Sborník abstraktů Juniorstav 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2017. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-5462- 0.
  Detail

 • 2016

  NEČADOVÁ, K.; SELNÍK, P.; KARAFIÁTOVÁ, H. Differential substrate subsidence of the EnviHUT project pitched extensive green roof. In 8th International Scientific Conference Building Defects (Building Defects 2016). MATEC Web of Conferences. France: EDP Sciences, 2016. s. 1-7. ISBN: 978-2-7598-9012-5. ISSN: 2261-236X.
  Detail | WWW

  SELNÍK, P.; NEČADOVÁ, K.; BEČKOVSKÝ, D.; PĚNČÍK, J. Retenční schopnosti testovacích segmentů zelených střech. TZB- info, 2016, roč. 2016, č. 5.12. 2016, s. 1-6. ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW

  SELNÍK, P.; NEČADOVÁ, K.; MOHAPL, M.; MOHELNÍKOVÁ, J. Evaluation of the Primary Vegetative Test for the Testing Building EnviHut. In SPACE. Košice: TUKE, 2016. s. 1-6. ISBN: 978-80-553-2643- 6.
  Detail

  KUČERA, R.; BEČKOVSKÝ, D.; NEČADOVÁ, K.; SELNÍK, P. EnviHut Enviromentální experimentální přemístitelný objekt. In Mezinárodní konference Centra pasivního domu 2016. Brno: Centrum pasivního domu, 2016. s. 271-275. ISBN: 978-80-904739-7- 3.
  Detail | WWW

  SELNÍK, P.; NEČADOVÁ, K.; MOHAPL, M.; BEČKOVSKÝ, D. Vstupní hodnocení vývoje střešní vegetace na testovacím objektu EnviHut. In Sborník z 12. ročníku Mezinárodní konference Centra pasivního domu 2016. Brno: Centrum pasivního domu, 2016. s. 280-284. ISBN: 978-80-904739-7- 3.
  Detail | WWW

  SELNÍK, P.; NEČADOVÁ, K. The Study of the Experimental Facility ,,EnviHut” focused on the Roofing. In Young Scientist. YS 2016. Košice: Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, 2016. s. 52-56. ISBN: 978-80-553-2537- 8.
  Detail | WWW

  NEČADOVÁ, K.; SELNÍK, P.; PAVELA, M. Analýza retenčních schopností šikmé zelené střechy. In Dřevostavby 2016. Volyně: VOŠ a SPŠ Volyně, 2016. s. 67-74. ISBN: 978-80-86837-84- 0.
  Detail

  SELNÍK, P.; NEČADOVÁ, K.; MOHAPL, M.; BEDLIVÁ, H. Designing and Testing of the Recycled Vegetative- Retention Layer of the Vegetative Upper Skin of the Pitched Roof. Applied Mechanics and Materials, 2016, roč. 824, č. 824. 67, s. 67-76. ISSN: 1660-9336.
  Detail

  SELNÍK, P.; NEČADOVÁ, K.; MOHAPL, M. Technology of Implementation of the Pitched Green Roof on the Testing Building EnviHut. Procedia Engineering, 2016, roč. 2016, č. volume 161, s. 1904-1909. ISSN: 1877-7058.
  Detail | WWW

 • 2015

  SELNÍK, P. HODNOCENÍ MONTÁŽNÍ A KRÁTKODOBÉ STABILITY PO INSTALACI ŠIKMÉ ISLANDSKÉ VEGETAČNÍ STŘECHY S DŮRAZEM NA PŮSOBENÍ VĚTRU. In Sborník abstraktů Juniorstav 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2015. s. 104-104. ISBN: 978-80-214-5091- 2.
  Detail

 • 2014

  BEDLIVÁ, H.; NEČADOVÁ, K.; SELNÍK, P. HODNOCENÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU MODELOVÉ STAVBY NA BÁZI PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014. s. 3909-3914. ISBN: 978-80-87952-07- 8.
  Detail | WWW

  NEČADOVÁ, K.; SELNÍK, P. Analysis of the Icelandic Modified Pitched Green Roof. In EnviBUILD 2014. Advanced Materials Research. 1. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 253-256. ISBN: 978-3-03795-976-3. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  SELNÍK, P.; NEČADOVÁ, K.; MOHAPL, M. Technological Analysis of the Orientation of the Pitched Icelandic Turf Roof to the Cardinal Points and their Effect on the Stability of the Vegetative Layers. In enviBUILD 2014. Advanced Materials Research. 1. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 19-22. ISBN: 978-3-03795-976-3. ISSN: 1022-6680.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.