doc. Ing.

Petr Bača

Ph.D.

FEKT, UETE – vedoucí ústavu

+420 54114 6188
baca@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Petr Bača, Ph.D.

Projekty

 • 2020

  Materiály a technologie pro elektrotechniku IV, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2019

  LTT19001, Vývoj nových elektrochemických uložišť energie – akumulátorů, zahájení: 31.03.2019, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2017

  Materiály a technologie pro elektrotechniku III , zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2016

  TH02010473, Obecný bateriový sledovací systém, zahájení: 01.11.2016, ukončení: 30.10.2019
  Detail

 • 2014

  spoluřešitel TAČR TA04010085 Smart textilie/FEKT, TA184S12001, Flexibilní autonomní energetické systémy pro smart textilie, zahájení: 30.11.2014, ukončení: 31.12.2017
  Detail

  Materiály a technologie pro elektrotechniku II, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

  LO1210, Energie v podmínkách udržitelného rozvoje (ENPUR), zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2018
  Detail

 • 2012

  Měřící pracoviště pro sledování vlastností fotovoltaických řezů s využitím termografického měření, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  grant FVRŠ č. 2299/2012 Implementace programu BluePrint do výuky, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Inovace předmětu Návrhové systémy plošných spojů rozšířením o tvorbu dokumentačního balíku výroby desek plošných spojů, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Měřící pracoviště pro použití vodíku jako úložiště energie z obnovitelných zdrojů a jeho aplikace do výuky, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Materiály a technologie pro elektrotechniku, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2010

  Nové materiály a technologie pro zdroje elektrické energie., zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  Měřící pracoviště pro testování fotovoltaického systému, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

  POČÍTAČOVÁ UČEBNA S INTEGROVANÝM VYUŽITÍM, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2005

  Inovace předmětu Návrhové systémy plošných spojů, zahájení: 26.05.2005
  Detail

 • 2004

  grant FRVŠ č. 2347/2005 POČÍTAČOVÁ UČEBNA S INTEGROVANÝM VYUŽITÍM, zahájení: 01.04.2004, ukončení: 31.12.2005
  Detail

 • 2003

  ALABC N4.2 Optimalisation of the negative active material and PSOC cycle life of batteries for 42V mild hybrid applications, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.07.2004
  Detail

  KJB2813305, Komplexní studium vnitřního odporu článků olověného akumulátoru in situ, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2005
  Detail

 • 2002

  GA102/02/0794, Studium aktivních hmot a kontaktních vrstev v elektrodách olověného akumulátoru in situ, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2004
  Detail

 • 1998

  GA102/98/1170, Studium kontaktních vrstev v elektrodách olověných akumulátorů, zahájení: 01.01.1998, ukončení: 31.12.2000
  Detail

 • 1996

  GA102/96/0963, Studium struktury kontaktních vrstev v elektrodách olověného akumulátoru, zahájení: 01.01.1996, ukončení: 31.12.1996
  Detail

 • 1993

  GA102/93/0248, Studium rozhraní mezi mřížkou a aktivní hmotou v elektrodách olověného akumulátoru, zahájení: 01.01.1993, ukončení: 31.12.1995
  Detail