Detail projektu

Studium aktivních hmot a kontaktních vrstev v elektrodách olověného akumulátoru in situ

Období řešení: 01.01.2002 — 31.12.2004

Označení

GA102/02/0794

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Calábek Milan, doc. RNDr., CSc.
- hlavní řešitel (01.01.2002 - 31.12.2004)
Bača Petr, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2002 - 31.12.2004)
Bocek Patrik, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2003 - nezadáno)
Křivík Petr, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2002 - 31.12.2004)
Polsterová Helena, Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2002 - 31.12.2004)
Špinka Jiří, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2002 - 31.12.2004)

Útvary

Ústav elektrotechnologie
- příjemce (01.01.2002 - 31.12.2004)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty
- plně financující (2002-01-01 - 2004-12-31)

Výsledky

KŘIVÍK, P.; BAČA, P. Current distribution over the electrode surface in a lead-acid cell during discharge. In 3rd ABA Brno 2002. Brno: FEKT VUT v Brně, 2002. p. 11-1 ( p.)ISBN: 80-214-2082-0.
Detail

CALÁBEK, M.; BAČA, P.; KŘIVÍK, P. Studium aktivních hmot a kontaktních vrstev v elektrodách olověného akumulátoru in situ. 1. VUT V BRNĚ, 2002. s. 1 ( s.)
Detail

BAČA, P., KŘIVÁK, P., CALÁBEK, M. Studium chování VRLA článků in situ. In 24.CHEMICKÉ ZDROJE ELELKTRICKÉ ENERGIE. Brno: ČES PRAHA, 2002. s. 20 ( s.)ISBN: 80-214-2181-9.
Detail

BAČA, P., KŘIVÁK, P. A FUNDAMENTAL STUDY OF THE VRLA CELLS. In Advanced Batteries and Accumulators-3rd. Brno: FEKT VUT v BRNĚ, 2002. s. 12-1 ( s.)ISBN: 80-214-2082-0.
Detail

BAČA, P., KŘIVÁK, P. Studium chování VRLA článků in situ. In 24. chemické zdroje elektrické energie. Brno: ČES PRAHA, 2002. s. 20-1 ( s.)ISBN: 80-214-2181-9.
Detail

KŘIVÍK, P.; BAČA, P.; KRÁL, P.; CALÁBEK, M. SIMULATION OF THE CURRENT DISTRIBUTION OVER THE ELECTRODE SURFACE IN A LEAD-ACID CELL WITH HELP OF THE SOFTWARE ANSYS-DYNAMIC STATE. In Engineering mechanics 2003. Praha: Institute of Theoretical and Applied Mechanics Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, 2003. p. 176 ( p.)ISBN: 80-86246-18-3.
Detail

KŘIVÍK, P.; BAČA, P. STUDY OF THE PRESSURE CHANGES OF POSITIVE AND NEGATIVE ELECTRODES IN LEAD-ACID CELLS. In 4th ABA Brno 2003 Advanced Batteries and Accumulators. Brno: 2003. p. 101 ( p.)ISBN: 80-214-2298-X.
Detail

BAČA, P.; KŘIVÍK, P.; KRÁL, P.; CALÁBEK, M. SIMULATION OF THE CURRENT DISTRIBUTION OVER THE ELECTRODE SURFACE IN A LEAD-ACID CELL WITH HELP OF THE SOFTWARE ANSYS-STATIC STATE. In Inženýrská mechanika 2003. Inženýrská mechanika 2003. Praha: Institute of Theoretical and Applied Mechanics Academy of Sciences of the Czech Republic, 2003. p. 158 ( p.)ISBN: 80-86246-18-3.
Detail

BAČA, P.; KŘIVÍK, P. STUDY OF THE PRESSURE CHANGES OF POSITIVE AND NEGATIVE ELECTRODES IN LEAD-ACID CELLS. In 4th International PhD Conference. Miskolc: University of Miskolc, 2003. p. 158 ( p.)ISBN: 963-661-591-8.
Detail

BAČA, P.; KŘIVÍK, P. Study of the effects of compression on the performance of positive electrodes in lead-acid cells. In 4th ABA Brno 2003. Brno: 2003. p. 11 ( p.)ISBN: 80-214-2298-X.
Detail

KŘIVÍK, P.; BAČA, P.; BOCEK, P. Current distribution over the electrode surface in a cylindrical type VRLA cell during discharge. In 5th ABA Brno 2004. Brno: FEKT VUT Brno, UETE, 2004. p. 107 ( p.)ISBN: 80-214-2623-3.
Detail

KŘIVÍK, P.; BAČA, P.; CALÁBEK, M.; MICKA, K.; KRÁL, P. Current Distribution over the Electrode Surface in a Cylindrical Type VRLA Cell during Discharge. In 9th ElektroChemical Talks. Ulm: 2004. p. 56 ( p.)
Detail

KŘIVÍK, P.; KRÁL, P.; MICKA, K.; CALÁBEK, M.; BAČA, P. Calculation of the Current Distribution in Cylindrical Cell Electrodes. In 9th ALABC MEMBERS AND CONTRACTORS CONFERENCE. USA: 2004. p. 1 ( p.)
Detail

KŘIVÁK, P., BAČA, P., CALÁBEK, M., MICKA, K. Simulace distribuce proudu po povrchu elektrod olověného akumulátoru v průběhu vybíjení pro rozvinutý model článku válcového typu. In 25. Chemické zdroje elektrické energie. Brno: ČES, 2004. s. 18 ( s.)
Detail

BAČA, P., KŘIVÁK, P., BOCEK, P., CALÁBEK, M., MICKA, K. Vliv příměsí uhlíku na stav záporné aktivní hmoty olověného akumulátoru v režimu PSOC. In 25. chemické zdroje elektrické energie. Brno: ČES PRAHA, 2004. s. 14 ( s.)
Detail

BOCEK, P. Studium vnitřního odporu článků olověného akumulátoru in situ. In 25. Chemické zdroje elektrické energie. Brno: Česká elektrochemická společnost, 2004. s. 9 ( s.)
Detail

BOCEK, P., ŠTAFL, J. Current Distribution over the Plate Surface in Lead-Acid Cell in the Course od Discharge. In Proceedeings of the 10th conference Studen EEICT 2004. Brno: VUT FEEC, 2004. p. 551 ( p.)ISBN: 80-214-2636-5.
Detail

CALÁBEK, M., BAČA, P., KŘIVÁK, P. dílčí zpráva GAČR 102/02/0794: Studium aktivních hmot a kontaktních vrstev v elektrodách olověného akumulátoru in situ. 2. POSTUPNÁ ZPRÁVA. VUT V BRNĚ, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

CALÁBEK, M.; BAČA, P.; KŘIVÍK, P. Studium aktivních hmot a kontaktních vrstev v elektrodách olověného akumulátoru in situ. 1. VUT V BRNĚ, 2003. s. 1 ( s.)
Detail

KŘIVÁK, P., BAČA, P. Simulace distribuce proudu po povrchu elektrod olověného akumulátoru v průběhu vybíjení. In 24. chemické zdroje elektrické energie. Brno: ČES Praha, 2002. s. 30 ( s.)ISBN: 80-214-2181-9.
Detail