Detail projektu

Studium rozhraní mezi mřížkou a aktivní hmotou v elektrodách olověného akumulátoru

Období řešení: 01.01.1993 — 31.12.1995

O projektu

Studium vlastností kontaktních vrstev mezi kolektorem a aktivní hmotou elektrod olověného akumulátoru in situ v průběhu jeho exploatace, vlivu kolektorových slitin a komponent aktivní hmoty, koroze mřížek a anomálních efektů. Náš výzkum přispěje k vývoji moderních olověných akumulátorů s vysokou hustotou energie pro aplikaci v elektromobilech. Konečným cílem navrhovaného projektu je určení faktorů, které podmiňují minimální kontaktní odpor (tj. nalezení vhodných příměsí do mřížek, resp. do aktivní hmoty a určit podmínky, za kterých dochází k nežádoucí pasivaci mřížky. Vyvinout exaktní metodu automatizovaného měření kontaktního odporu mezi aktivní hmotou a mřížkou olověného akumulátoru spolu s odporem aktivní hmoty in situ.

Označení

GA102/93/0248

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Calábek Milan, doc. RNDr., CSc.
- hlavní řešitel (01.01.1993 - 31.12.1995)
Micka Karel, RNDr., DrSc.
- spoluřešitel (01.01.1993 - 31.12.1995)

Útvary

Ústav elektrotechnologie
- příjemce (14.12.2001 - nezadáno)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty
- plně financující (1993-01-01 - 1995-12-31)

Výsledky

LIEDERMANN, K., MEJZLÍK, M., JEŽEK, P. Hodnocení stavu izolace na základě analýzy resorpční charakteristiky. In Diagnostika´93. Plzeň: Univerzita Plzeň, 1993. s. 135 ( s.)
Detail

LIEDERMANN, K., JEŽEK, P. Numerické metody vyhodnocení rozložení relaxačních dob. In Vybrané práce FEI 1991. B-131. Brno: VUT v Brně, 1991. p. 31 ( p.)
Detail

LIEDERMANN, K. The Analysis of Distribution of Relaxation Times from the Frequency Dependence of the Complex Permitivity: Numerical Solution, Problems, Accuracy. In Dielectric Relaxation. Canterbury: University of Kent at Canterbury, 1993. p. 39 ( p.)
Detail

LIEDERMANN, K., LOIDL, A. Analysis of dielectric relaxation phenomena with the inverse Fourier transformation. Journal of Non-Crystaline Solids, 1993, vol. 18, no. 155, p. 26 ( p.)ISSN: 0022-3093.
Detail

BAČA, P., CALÁBEK, M., ŠMARDA, V. Nehomogemita kontaktního odporu mezi kolektorem a kladnou aktivní hmotou olověného akumulátoru. In Sborník Chemické zdroje elektrické energie XVII. Brno: ČES, 1994. s. 15 ( s.)
Detail

KŘIVÁK, P., CALÁBEK, M., BAČA, P., ŠMARDA, V. Nehomogenita kontaktního odporu mezi kolektorem a kladnou aktivní hmotou olověného akumulátoru. In Sborník Chemické zdroje elektrické energie XVIII. Brno: ČES, 1995. s. 47 ( s.)
Detail

BAČA, P., CALÁBEK, M., ŠMARDA, V., KŘIVÁK, P. Automatizované měření odporu kontaktní vrstvy mezi kolektorem a aktivní hmotou olověného akumulátoru. In Chemické zdroje elektrické energie XVIII. Brno: ČES, 1995. s. 39 ( s.)
Detail