Detail projektu

Obecný bateriový sledovací systém

Období řešení: 01.11.2016 — 30.10.2019

O projektu

Cílem předloženého projektu je zpracovat takové technické řešení, které si poradí s vyhodnocováním nestandardních stavů baterií a dále bude umět toto řešit pro různé technologie akumulátorů. Jedná se zejména o olověné baterie a to jak klasické s otevřeným elektrolytem tak i baterie typu VRLA. Další dělení je na různé typy akumulátorů z hlediska používání. Zde se jedná zejména o akumulátory staniční, trakční, startovací nebo např. solární. Další technologickou skupinou jsou baterie typu NiCd, Li-Ion. Zde je řada různých aplikací, kde je nutno prověřit schopnost změření jednotlivých parametrů pro efektivní a bezpečné provozování těchto systémů. I zde je hlavní použití elektromobilech. Vyvíjený systém bude v průběhu projektu testován a ověřován s ohledem na optimalizaci výroby.

Označení

TH02010473

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Kazelle Jiří, prof. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (01.11.2016 - 30.10.2019)
Bača Petr, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.11.2016 - 30.10.2019)

Útvary

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie
- příjemce (01.11.2016 - 30.10.2019)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)
- plně financující (2016-11-01 - nezadáno)