Detail projektu

Studium kontaktních vrstev v elektrodách olověných akumulátorů

Období řešení: 01.01.1998 — 31.12.2000

O projektu

Výzkum vlastností elektrodových hmot olověného akumulátoru a jejich interkalace s kolektorem slouží k získání nových, spolehlivých informací o komplexu vlastností nerovnovážných systémů vysoce porézních elektrod olověných akumulátorů.

Označení

GA102/98/1170

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Calábek Milan, doc. RNDr., CSc.
- hlavní řešitel (01.01.1998 - 31.12.2000)
Micka Karel, RNDr., DrSc.
- spoluřešitel (01.01.1998 - 31.12.2000)

Útvary

Ústav elektrotechnologie
- příjemce (01.01.1999 - nezadáno)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty
- plně financující (1998-01-01 - 2000-12-31)

Výsledky

KŘIVÁK, P., CALÁBEK, M., BAČA, P. Změny tlaku v elektrodovém systému olověného akumulátoru během nabíjení a vybíjení. In Sborník mezinárodní konference 22. chemické zdroje proudu. Brno: LES Praha, 1999. s. 34 ( s.)ISBN: 80-214-1359-X.
Detail

MAXA, J. CADDS5 - Přehled ikon parametrického modeláře. učebnice. učebnice. Praha: Inter Informatics, 1998. 36 s.
Detail

AUTRATA, R., JIRÁK, J., ŠPINKA, J., MICHÁLEK, J. Study of conditions for observation of electrode masses in a higher pressure scanning electron microscope. In Proceedings of the 22nd Meeting on Electrochemical Power Sou. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 1999. p. 26 ( p.)ISBN: 80-214-135.
Detail

BAČA, P., KŘIVÁK, P., KRÁL, P. Simulace distribuce proudu po povrchu elektrod Pb akumulátoru v závislosti na konstrukci mřížky. In Sborník konference 23. chemické zdroje proudu. Brno: česká elektroetechnická společnost, 2000. s. 47 ( s.)ISBN: 80-02-01390-5.
Detail

KŘIVÁK, P., CALÁBEK, M., BAČA, P., MICKA, K. Změny tlaku v elektrodových systémech olověného akumulátoru v důsledku změn objemu elektrodových hmot během nabíjení a vybíjení. In Sborník konference 23. chemické zdroje proudu. Brno: česká elektroetechnická společnost, 2000. s. 63 ( s.)ISBN: 80-02-01390-5.
Detail

BAČA, P., KŘIVÁK, P. Nové poznatky o distribuci proudu po povrchu elektrod olověných akumulátorů. In Mezinárodní Studentská Vědecká Konference elektroenergetika a silnoproudá elektrotechnika 2000. Ostrava: všb-tu Ostrava, 2000. s. 10 ( s.)
Detail

BAČA, P., ŠÁCHA, L. Měření jednotlivých složek vnitřního odporu olověného akumulátoru in situ. In Elektroenergetika a siloprouá elektrotechnika 98. Praha: ČVUT, 1998. s. 7 ( s.)
Detail

MAXA, J. Zkušenosti se zaváděním výuky konstruování metodou EPD. In Sborník XXXIX. konference kateder částí a mech. strojů, Liberec. Technická univerzita v Liberci: Technická univerzita v Liberci, 1998. s. 195 ( s.)ISBN: 80-7083-295-9.
Detail

KŘIVÁK, P., BAČA, P., KRÁL, P. Current Distribution Over the Electrode Surface in a Lead-Acid Cell - Comparison of Two Models. In Advanced Batteries and Accumulators. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2001. p. 38-1 ( p.)ISBN: 80-214-1838-9.
Detail

KŘIVÁK, P., BAČA, P., KRÁL, P. Current Distribution Over the Electrode Surface in a Lead-Acid Cell During Discharge. In 3rd International Conference of PHD Students. University of Miskolc, Hungary: University of Miskolc, 2001. p. 665 ( p.)ISBN: 963-661-480-6.
Detail

KRÁL, P., KŘIVÁK, P., BAČA, P. Comparation of Experimental and Mathematical Lead-Acid Cell Model Current Distribution. In Sborník Proceedings of 7th Conference Student FEI 2001. Brno: VUT Brno, 2001. p. 82 ( p.)ISBN: 80-214-1860-5.
Detail

KRÁL, P., KŘIVÁK, P., BAČA, P. Current Distribution Over the Electrode Surface in a Lead-Acid Cell During Discharge. In Sborník prací Mezinárodní studentské konference Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika 2001. Brno: VUT Brno, 2001. p. D-91 ( p.)ISBN: 80-214-1887-7.
Detail

CALÁBEK, M., MICKA, K., BAČA, P., KŘIVÁK, P. Vliv přítlaku na životnost kladných a záporných elektrod olověného akumulátoru. In Sborník konference 23. chemické zdroje proudu. Brno: ČES, 2000. s. 57 ( s.)ISBN: 80-02-01390-5.
Detail

BAČA, P., KŘIVÁK, P., ŠÁCHA, L. Study of current distribution in lead-acid cell. In 1st ABA International konference. Brno: VUT Brno + AV ČR, 2000. p. 9-1 ( p.)ISBN: 80-214-1615-7.
Detail

CALÁBEK, M., MICKA, K., BAČA, P., KŘIVÁK, P. A fundamental study of the effects of compression on the performance of lead accumulator plates. Journal of Power Sources, 2001, vol. 95, no. 95, p. 97 ( p.)ISSN: 0378-7753.
Detail

CALÁBEK, M.; MICKA, K.; BAČA, P.; KŘIVÍK, P. Influence of grid design on current distribution over the electrode surface in a lead-acid cell. Journal of Power Sources, 2000, vol. 85, no. 1, p. 145 ( p.)ISSN: 0378-7753.
Detail

CALÁBEK, M.; MICKA, K.; BAČA, P.; KŘIVÍK, P.; ŠÁCHA, L. A Study of the Effects of Compression on the Performance of the Positive Active Mass in Lead-Acid Cells Using Absorptive Glass Mat Separators. Journal of Power Sources, 1999, vol. 78, no. 78, p. 94 ( p.)ISSN: 0378-7753.
Detail

KŘIVÍK, P.; KRÁL, P.; BAČA, P.; CALÁBEK, M.; MICKA, K. Current distribution over the electrode surface in a lead-acid cell during discharge. Journal of Power Sources, 2002, vol. 105, no. 2002, p. 35 ( p.)ISSN: 0378-7753.
Detail

KŘIVÍK, P. Studium vlivu přítlaku na vlastnosti kladných elektrod olověného akumulátoru. Studium vlivu přítlaku na vlastnosti kladných elektrod olověného akumulátoru. Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně Edice PhD Thesis. PhD Thesis, sv. 178. Brno: FEKT VUT v Brně, 2003. ISBN: 80-214-2352-8. ISSN: 1213-4198.
Detail

MAXA, J. CADDS5 - Explicit. učebnice. učebnice. Praha: Inter Informatics, 1998. 45 s.
Detail

BAČA, P., CALÁBEK, M., KŘIVÁK, P., MICKA, K. Vliv konstrukce mřížky na distribuci proudu po povrchu elektrod olověných akumulátorů. In Sborník mezinárodní konference 22. chemické zdroje proudu. Brno: LES Praha, 1999. s. 48 ( s.)ISBN: 80-214-1359.
Detail