doc. Ing.

Miloslav Steinbauer

Ph.D.

FEKT, UTEE – tajemník ústavu

+420 54114 6283
steinbau@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D.

Projekty

 • 2020

  Podpora VaV činnosti doktorandů a mladých vědeckých pracovníků UTEE, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2017

  Podpora VaV činnosti doktorandů a mladých vědeckých pracovníků UTEE, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2014

  Podpora výzkumné a vědecké činnosti doktorandů a mladých vědeckých pracovníků UTEE, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2012

  Rozvoj potenciálu lidských zdrojů pro vědu a výzkum v oblasti elektrotechniky, zahájení: 01.03.2012, ukončení: 28.02.2015
  Detail

  Inovace laboratoří základních elektrotechnických předmětů Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Multimediální učebnice předmětu Elektrotechnika 1, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Podpora výzkumné a vědecké činnosti UTEE, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Inovace laboratoří základních elektrotechnických předmětů Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Zavedení úlohy "inteligentní instalace" do předmětu Elektrické instalace, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Podpora výzkumné a vědecké činnosti UTEE, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  Výuka trojfázových obvodů v předmětu Elektrotechnika 2, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2008

  Multimediální výukové materiály pro předmět elektrické instalace, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2007

  Inovace a rozšíření laboratoří elektrotechnických předmětů bakalářského studia, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 21.12.2007
  Detail

 • 2006

  KJB208130603, Měření a simulace vlivu susceptibility a vodivosti v MR tomografii, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2008
  Detail

  Bezpečná elektrotechnika, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2003

  Multimediální podpora výuky předmětu Měření v elektrotechnice, zahájení: 31.03.2003, ukončení: 31.12.2004
  Detail

  GA102/03/0241, Simulace a optimalizace smíšených elektronických systémů s ohledem na integritu signálů., zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2005
  Detail

 • 2002

  Bezpečná a bezpečně provozovaná elektrická zařízení, zahájení: 12.04.2002, ukončení: 31.12.2003
  Detail

 • 2001

  Multimediální výuka základů elektrotechniky, zahájení: 18.04.2001, ukončení: 11.02.2003
  Detail

  Tvorba učebních textů a přednáškových bloků multimediálního charakteru, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 11.02.2002
  Detail

  Bezpečnost elektrických zařízení - F1, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2001
  Detail