Detail projektu

Výuka trojfázových obvodů v předmětu Elektrotechnika 2

Období řešení: 01.01.2009 — 31.12.2009

O projektu

Cílem projektu je zkvalitnění laboratorní výuky předmětu Elektrotechnika 2 (BEL2) zařazeného v bakalářském studijním programu Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika (EEKR-B) na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně (FEKT VUT). Předmět BEL2 je povinný pro studenty 2. semestru bakalářského studia (asi 800 studentů ročně). Výuka sestává z přednášek (2 hodiny týdně), počítačových cvičení a laboratorních cvičení (po 1,5 hodině týdně). Předmět zajišťuje Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky (UTEE). Teoretické znalosti získané na přednáškách si studenti procvičují v počítačových cvičeních a následně prakticky ověřují v laboratořích. Laboratorní cvičení proto představuje neodmyslitelnou část výuky BEL2 i z toho důvodu, že se studenti seznámí s moderní měřicí technikou. Teoretický základ spolu s praktickými dovednostmi a návyky práce s přístroji a reálnými obvody vytváří kvalitní profil absolventa elektrotechnického oboru. Výše zmíněné zkvalitnění výuky umožní zavedení nové úlohy - měření výkonu v trojfázových obvodech - do laboratorní výuky BEL2. Tato úloha tematicky naváže na již realizovanou úlohu měření výkonu v jednofázovém obvodu. Úloha demonstruje některá specifika a poměry v trojfázových obvodech a odpovídající metody měření výkonu. Pro realizaci této úlohy se jeví vhodné vybavení univerzálním výukovým přípravkem systému RC 2000, který se již používá ve stávajících úlohách. Ten bude ve spojení s počítačem a programovým vybavením umožňovat zobrazování napěťových, proudových a výkonových poměrů v trojfázových obvodech. Další část úlohy bude vybavena analyzátorem sítě DMK40, který umožní opět ve spojení s počítačem měřit výkonové poměry v trojfázové soustavě. Úloha s tématem měření výkonu v trojfázové soustavě začala být vyvíjena v letním semestru 2008 a byly pro ni dočasně použity zařízení z předmětu Elektrotechnický seminář (BELS). V principu se zamýšlená úloha osvědčila, a proto navrhujeme realizaci její konečné, rozšířené verze. Nové pracoviště bude nutno vybavit odpovídající přístrojovou technikou a vytvořit pro něj laboratorní návod. Protože pracoviště v laboratořích BEL2 jsou zdvojená, bude třeba vytvořit nové pracoviště rovněž zdvojené.

Klíčová slova
Elektrotechnika, laboratorní cvičení, měření, trojfázové obvody

Označení

2659/ G1 - Kadlec Radim

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Kadlec Radim, Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2009 - nezadáno)
Hadinec Michal, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2009 - nezadáno)
Steinbauer Miloslav, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2009 - nezadáno)

Útvary

Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky
- příjemce (01.01.2009 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- částečně financující (2009-01-01 - nezadáno)
Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- částečně financující (2009-01-01 - nezadáno)