doc. Ing.

Miloslav Steinbauer

Ph.D.

FEKT, UTEE – tajemník ústavu

+420 54114 6283
steinbau@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 01.01.1990 - 31.12.1995

  FE VUT v Brně
  mikroelektronika

 • 01.01.1995 - 01.07.2010

  FEKT VUT v Brně
  asistent / odborný asistent na UTEE FEKT VUT v Brně

 • 01.09.2003 - 01.06.2006

  FEKT VUT v Brně
  Postgraduální studium, obor teleinformatika. Téma disertační práce „Měření magnetické susceptibility technikami tomografie magnetické rezonance“

Přehled zaměstnání

 • 01.01.1995 - ...

  FEKT VUT v Brně
  docent, tajemník ústavu
  úvazek 40

Pedagogická činnost

V pedagogické oblasti se podílí na výuce v předmětech Elektrotechnika 1 a 2, Měření v elektrotechnice, Elektrické instalace, Bezpečná elektrotechnika. Je garantem předmětu „Elektrotechnický seminář“, Bezpečnost zařízení"  a předmětu „Elektrotechnika 2“ pro kombinované studium. Je autorem a spoluautorem více než 20 učebních textů v textové i elektronické formě, vede každoročně bakalářské i magisterské práce. Zabývá se automatizací laboratorních měření, vytvořil poloautomatická pracoviště pro kontrolu měřicích přístrojů (1996) a měření velmi malých odporů (1998).

V doktorském studijním programu vede část seminářů předmětu Speciální měřicí metody, zaměření na automatizaci laboratorních měření a nízkoúrovňová měření.

Je členem komise pro přijímací zkoušky na FEKT, komise pro státní závěrečné zkoušky bakalářského a magisterského studia.

Vědeckovýzkumná činnost

V letech 1995-2000 pracoval na základním výzkumu v oblasti simulace odrazů, přeslechů a zkreslení na vícevodičových vedeních pod vedením prof. Ing. Juraje Valsy, CSc.

Od roku 2003 se zabývá nukleární magnetickou rezonancí, na níž byla zaměřena disertační práce. Problematika magnetické rezonance byla řešena i v rámci grantu GAAV „Měření a simulace vlivu susceptibility a vodivosti v MR tomografii“ v letech 2006 - 2008, jehož byl řešitelem. V současnosti se podílí na experimentální části výzkumu elektrické impedanční tomografie, který na UTEE vede prof. Ing. Jarmila Dědková, CSc.

Dalším odborným zájmem je měření extrémně malých a měření extrémně rychlých signálů. Spolupracoval na vývoji senzorů a metodiky měření parametrů ultrakrátkých elektromagnetických impulzů s výkonem řádu 100 MW a rychlých neopakovatelných průběhů napětí a proudů velkých hodnot (řádu 10 kA, 100 kV) pro VTUPV Vyškov. Do této oblasti patří i měření velmi malých proudů (pod nA) a práce na vývoji senzoru koncentrace vzdušných iontů. Od roku 2015 se věnuje výzkumu v oblasti spektroskopie NQR.

Ve spolupráci s MU Brno vyvinul několik speciálních řízených světelných zdrojů pro biologické účely, založených na výkonových LED monochromatických i bílých. Dále se věnuje vývoji zařízení s Peltiérovými články, např. chladicí zařízení s teplotním gradientem pro MU Brno či spolupráce na vývoji vyhřívacího elementu pro 4MTec Paris. Podílel se i na vývoji několika dalších speciálních zařízení. V roce 2007 se umístil na 5. místě v kategorii technologií v Top10 VUT.

Je pravidelným recenzentem časopisů IEEE-Sensors a PIER&JEMWA.

Akademické stáže v zahraničí

 • 25.05.2008 - 30.05.2008

  Institut Supérieur D’Electronique de Paris
  ERASMUS Teaching Period

 • 30.05.2011 - 03.06.2011

  Institut Supérieur D’Electronique de Paris
  ERASMUS Teaching Period

 • 15.06.2015 - 18.06.2015

  Institut Supérieur D’Electronique de Paris
  ERASMUS Teaching Period

 • 12.05.2019 - 17.05.2019

  Institut Supérieur D’Electronique de Paris
  ERASMUS Teaching Period