Detail projektu

Tvorba učebních textů a přednáškových bloků multimediálního charakteru

Období řešení: 01.01.2001 — 11.02.2002

O projektu

Projekt rozšířiřuje tvorbu digitálních učebních textů a přednáškových bloků multimediálního charakteru do dalších předmětů studijních programů ústavů Teoretické a experimentální elektrotechniky, Fyziky, Matematiky a Radioelektroniky FECT VUT v Brně.

Označení

FRVŠ 2001/0166

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky
- příjemce (01.09.2001 - 12.02.2002)
Ústav fyziky
- spolupříjemce (01.01.2001 - 12.02.2002)
Ústav matematiky
- spolupříjemce (01.01.2001 - 12.02.2002)
Ústav radioelektroniky
- spolupříjemce (01.01.2001 - 01.08.2001)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující

Výsledky

HRAZDIL, V. Šíření tepla ve vodním toku a jeho matematická interpretace. Práce a studie 156 VÚV Praha. Práce a studie 156 VÚV Praha. Praha: SZN, 1981. 152 s. ISBN: 07-056-81-05/90.
Detail

HRAZDIL, V. DISERTACE: Matematické modelování šíření tepla ve vodním toku. Kandidátská disertační práca. Kandidátská disertační práca. Brno: Fakulta stavební VUT v Brně, 1977. 135 s.
Detail

PODROUŽEK, V. TE2-Numerické cvičení. 2001.
Detail

PODROUŽEK, V. Prezentace projektu FRVŠ 2001/0166 na CD nosiči. 2001.
Detail

HRAZDIL, V. AUTOREFERÁT: Matematický model šíření tepla ve vodním toku. Kandidátská disertační práca. Kandidátská disertační práca. Brno: Fakulta stavební VUT v Brně, 1977. 20 s.
Detail