Detail projektu

Tvorba učebních textů a přednáškových bloků multimediálního charakteru

Období řešení: 01.01.2001 — 11.02.2002

O projektu

Projekt rozšířiřuje tvorbu digitálních učebních textů a přednáškových bloků multimediálního charakteru do dalších předmětů studijních programů ústavů Teoretické a experimentální elektrotechniky, Fyziky, Matematiky a Radioelektroniky FECT VUT v Brně.

Označení

FRVŠ 2001/0166

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Podroužek Vladimír, doc. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (01.01.1980 - 12.02.2002)
Dostál Tomáš, prof. Ing., DrSc.
- spoluřešitel (01.04.2000 - 12.02.2002)
Hanzálková Milena, RNDr.
- spoluřešitel (01.01.2001 - 11.02.2002)
Hradilová Eva, RNDr.
- spoluřešitel (01.01.2001 - 11.02.2002)
Kolka Zdeněk, prof. Dr. Ing.
- spoluřešitel (01.04.2000 - 12.02.2002)
Kolouch Jaromír, doc. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2001 - 11.02.2002)
Murina Milan, doc. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.09.2001 - 11.02.2002)
Steinbauer Miloslav, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.09.2001 - 11.09.2002)

Útvary

Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky
- příjemce (01.09.2001 - 12.02.2002)
Ústav fyziky
- spolupříjemce (01.01.2001 - 12.02.2002)
Ústav matematiky
- spolupříjemce (01.01.2001 - 12.02.2002)
Ústav radioelektroniky
- spolupříjemce (01.01.2001 - 01.08.2001)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- plně financující

Výsledky

HRAZDIL, V. Šíření tepla ve vodním toku a jeho matematická interpretace. Práce a studie 156 VÚV Praha. Práce a studie 156 VÚV Praha. Praha: SZN, 1981. 152 s. ISBN: 07-056-81-05/90.
Detail

HRAZDIL, V. DISERTACE: Matematické modelování šíření tepla ve vodním toku. Kandidátská disertační práca. Kandidátská disertační práca. Brno: Fakulta stavební VUT v Brně, 1977. 135 s.
Detail

PODROUŽEK, V. TE2-Numerické cvičení. 2001.
Detail

PODROUŽEK, V. Prezentace projektu FRVŠ 2001/0166 na CD nosiči. 2001.
Detail

HRAZDIL, V. AUTOREFERÁT: Matematický model šíření tepla ve vodním toku. Kandidátská disertační práca. Kandidátská disertační práca. Brno: Fakulta stavební VUT v Brně, 1977. 20 s.
Detail