Detail projektu

Podpora VaV činnosti doktorandů a mladých vědeckých pracovníků UTEE

Období řešení: 01.03.2020 — 28.02.2023

O projektu

Projekt zahrnuje podporu výzkumné činnosti doktorandů a perspektivních vědeckých pracovníků UTEE v synergii s probíhajícími výzkumnými aktivitami ústavu. Obsah projektu je koncipován do dvou tematických bloků: • Metrologie a měření • Obvodová řešení a senzory

Označení

FEKT-S-20-6360

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Steinbauer Miloslav, doc. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Bartušek Karel, prof. Ing., DrSc. - spoluřešitel
Drexler Petr, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Dušek Jan, Ing. - spoluřešitel
Fiala Pavel, prof. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Hejtmánek Tomáš, Ing. - spoluřešitel
Chalupa Daniel, Ing. - spoluřešitel
Janoušek Jiří, Ing. - spoluřešitel
Londák Pavel, Ing. - spoluřešitel
Marcoň Petr, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Mikulka Jan, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Pokorný Josef, Ing. - spoluřešitel
Szabó Zoltán, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Vlachová Hutová Eliška, Ing. - spoluřešitel
Zukal Jiří, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky
- interní (01.01.2020 - 31.12.2022)
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2022)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)

Výsledky

ZUKAL, J.; FIALA, P.; SZABÓ, Z.; DĚDKOVÁ, J.; PERNICA, R. Coupled Numerical Model of Vibration-Based Harvester. Applied Sciences - Basel, 2020, vol. 10, no. 8, p. 1-25. ISSN: 2076-3417.
Detail

POKORNÝ, J. Topology of self guidance machines for detection and wireless charging with variable gap and spider web coil. In EEEICT_2020_sbornik_1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2020. p. 460-464. ISBN: 978-80-214-5867-3.
Detail

HEJTMÁNEK, T.; DREXLER, P.; STEWART, B.; JUDD, M. Comparison of Two Denoising Techniques to Improve UHF Partial Discharge Localization. Electrical Insulation Conference and Electrical Manufacturing & Coil Winding Conference. Knoxville, TN, USA, USA: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2020. ISBN: 978-1-7281-5485-5.
Detail

HEJTMÁNEK, T. Design of measuring amplifiers for magnetic measurement. Proceedings of the 26th Conference STUDENT EEICT 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2020. p. 456-460. ISBN: 978-80-214-5867-3.
Detail

MOTÚZ, R.; DREXLER, P.; HEJTMÁNEK, T.; PAPEŽ, N. Theoretical analysis of simultaneous influence of induced circular and linear birefringence on linear birefringence compensation in fiber optics sensory applications. In Proceedings of the 2020 19th International Conference on Mechatronics-Mechatronika(ME). 2020. p. 306-310. ISBN: 978-1-7281-5600-2.
Detail

DUŠEK, J.; MIKULKA, J.; MŰNSTEROVÁ, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J. THE EFFECT OF CYLINDRICAL TANK DEFORMATION ON FORWARD SOLUTION IN ELECTRICAL IMPEDANCE TOMOGRAPHY. EUREKA 2020. EUREKA. neuv. Brno: VUTIUM, Brno University of Tchnology, 2020. p. 60-63. ISBN: 978-80-214-5862-8. ISSN: 2464-4595.
Detail

DUŠEK, J.; MIKULKA, J. Electrical Impedance Tomography-Based Spatial Reconstruction of Admittivity in a Cylindrical Object. In Proceedings of the 2020 19th International Conference on Mechatronics – Mechatronika (ME). 1. 2020. p. 114-119. ISBN: 978-1-7281-5601-9.
Detail

MIKULKA, J.; CHALUPA, D.; SVOBODA, J.; FILIPOVIČ, M.; REPKO, M.; MAXOVÁ, M. Multimodal and Multiparametric Spatial Segmentation of Spine. In Proceedings of the 2020 19th International Conference on Mechatronics – Mechatronika (ME). Praha: Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, 2020. p. 89-93. ISBN: 978-1-7281-5600-2.
Detail

BALAJKA, M. Measuring card for electrical impedance tomography v2.0. In Proceedings II of the 26th Conference STUDENT EEICT 2020. 2020. p. 24-27. ISBN: 978-80-214-5868-0.
Detail

BALAJKA, M.; MIKULKA, J.; DUŠEK, J.: PLC EIT 0.1; Přepínací karta pro měření v elektrické impedanční tomografii. Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, Technická 12. (funkční vzorek)
Detail