Detail produktu

Software FireDES

APELTAUER, T. APELTAUER, J. MISHUK, A. FEČER, T. PLÁŠEK, J.

Typ produktu

software

Abstrakt

Program FireDES verze 1.0 je desktopová aplikace určená pro nestacionární numerický výpočet 2D teplotního pole s proměnnou výpočetní geometrií v čase simulující odhořívání asfaltové suspenze mezi kameny. Výpočetní síť v rastru 512 x 256 buněk je importována z obrázkové bitmapy a vzniklá soustava 131 072 lineárních rovnic je řešena Gauss-Seidlovou iterační metodou. Výpočetní geometrie, stejně jako materiálové vlastnosti, okrajové podmínky a výsledné teplotní pole je uloženo do bitového souboru.

Klíčová slova

FireDES; asfalt; hoření

Datum vzniku

08.11.2017

Umístění

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www