Detail produktu

Metodika využití pokročilých modelů požáru a evakuace v požárně bezpečnostním řešení staveb

APELTAUER, T. BENEŠ, P. APELTAUER, J. OKŘINOVÁ, P.

Typ produktu

metodika certifikovaná uplatněná

Abstrakt

Cílem metodiky je podpořit zavedení pokročilých výpočetních postupů v hodnocení požární bezpečnosti staveb. Konkrétně zavést systém pro zpracování a posuzování aplikace pokročilých metod v dílčích oblastech požární bezpečnosti staveb. V rámci tohoto systému jsou stanoveny podmínky pro využití softwarových nástrojů v analýzách dílčích problémů požární bezpečnosti staveb ve vazbě na platnou legislativu, včetně příkladů užití pro různé součásti požárně bezpečnostního řešení staveb.

Klíčová slova

modelování; simulace; požární bezpečnost

Datum vzniku

17.09.2019

Umístění

Brno, Veveří 331/95

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www