• JobChallenge 2017
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.
doc. RNDr. František Krčma, Ph.D.

doc. RNDr. František Krčma, Ph.D.

Hlavní e-mail krcma@fch.vut.cz
Osobní číslo VUT 2260
 
Odeslat VUT zprávu

2017
Studium fyzikálně chemických procesů pro budoucí technologické aplikace, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2017
Detail
2016
Pokročilé fyzikálně-chemické procesy a jejich aplikace, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2016
Detail
2015
LD15011, Studium chemických procesů iniciovaných elektrickými výboji v exoplanetárních atmosférách, zahájení: 02.11.2015, ukončení: 31.12.2017
Detail
Applications and diagnostics of electric plasmas, zahájení: 01.09.2015, ukončení: 30.09.2016
Detail
Studium fyzikálně chemických procesů pro pokročilé aplikace, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
Detail
2014
Applications and diagnostics of electric plasmas, zahájení: 01.09.2014, ukončení: 30.09.2015
Detail
LD14014, Plazmové jety založené na elektrických výbojích v kapalinách v konfiguraci pin-hole, zahájení: 01.04.2014, ukončení: 31.12.2017
Detail
Fyzikálně-chemické procesy – jejich výzkum a aplikace, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
Detail
2013
Applications and diagnostics of electric plasmas, zahájení: 02.09.2013, ukončení: 30.09.2014
Detail
Electrical discharges with liquids for future applications, zahájení: 11.04.2013, ukončení: 10.04.2017
Detail
Pulsní elektrické výboje v kapalinách a jejich charakterizace, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
Detail
Výzkum fyzikálně chemických procesů s ohledem na jejich aplikační potenciál, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
Detail
TA03010098, Optimalizace účinnosti generace a transportu ozonu, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2016
Detail
2012
Applications and diagnostics of electric plasmas, zahájení: 03.09.2012, ukončení: 30.09.2013
Detail
Studium fyzikálně chemických procesů pro budoucí aplikace, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
Detail
2011
Applications and diagnostics of electric plasmas, zahájení: 01.09.2011, ukončení: 30.09.2012
Detail
DF11P01OVV004, Plazmochemické procesy a technologie pro konzervaci kovových archeologických předmětů, zahájení: 01.02.2011, ukončení: 31.12.2015
Detail
Rozklad těkavých organických látek v dielektrickém bariérovém výboji kombinovaném s insitu fotokatalýzou, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
Detail
Fyzikálně-chemické procesy a jejich aplikace, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
Detail
2010
Pokročilé aplikace fyzikálně-chemických procesů, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
Detail
Interaktivní hypertextová sbírka řešených příkladů z kvantové mechaniky, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
Detail
2009
GD104/09/H080, Plazmochemické procesy a jejich technologické aplikace, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2012
Detail
2008
GA202/08/1106, Studium nerovnovážné kinetiky plazmochemických reakcí v atmosférických plynech za sníženého tlaku s ohledem na využití v analytické chemii, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2010
Detail
2007
Teoretické a spektroskopické studium organosilikonových molekul a jejich fragmentace, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2008
Detail
2006
Vytvoření materiálně technického zázemí pro podporu rozvoje e-learningu na FCH, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
Detail
Tvorba interaktivních učebních opor pro výuku matematiky, fyziky a fyzikální chemie, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
Detail
2005
Diagnostika rozkladu organických sloučenin v nerovnovážném plazmatu, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2005
Detail
GA202/05/0111, Studium kinetických procesů v dohasínajícím dusíkovém plazmatu s ohledem na jejich využití v chemické analýze, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2007
Detail
2004
Numerické simulace optických spekter a jejich statistické zpracování, zahájení: 01.01.2004, ukončení: 31.12.2004
Detail
2003
GD202/03/H162, Pokročilé směry ve fyzice plazmatu, zahájení: 01.10.2003, ukončení: 30.09.2007
Detail
Rozvoj laboratoře plazmochemických technologií, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2003
Detail
Diagnostika plazmatu obsahujícího uhlovodíky, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2003
Detail
Diafragmové výboje v kapalinách, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2003
Detail
2002
Dekompozice organických sloučenin v nerovnovážném plazmatu, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2002
Detail
Povrchové úpravy netkaných textilií v plazmatu, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2002
Detail
Rozšíření a úprava studijního plánu Praktika z obrazového inženýrství, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2002
Detail
Povrchové úpravy netkaných textilií v plazmatu, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2002
Detail
Dekompozice organických sloučenin v nerovnovážném plazmatu, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2002
Detail
2001
Stanovování povrchové energie DLC vrstev na polykarbonátech, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2001
Detail
2000
Inovace praktické výuky předmětů fotografické procesy a obrazové inženýrství, zahájení: 01.01.2000, ukončení: 31.12.2000
Detail
Videodokumentace soudobých plazmochemických technologií, zahájení: 01.01.2000, ukončení: 31.12.2000
Detail
Praktikum z aplikované chemie a fyziky plazmatu, zahájení: 01.01.2000, ukončení: 31.12.2000
Detail
1999
GA104/99/0307, Aktivace povrchu syntetických polymerních materiálů v neizotermickém nizkoteplotním plazmatu, zahájení: 01.01.1999, ukončení: 31.12.2001
Detail
1998
GA202/98/P258, Studium procesů v dohasínajícím plazmatu buzeném v čistém dusíku s příměsí chloro- a fluorocarbonů a jejich aplikace v detekci rozpadu plastů, zahájení: 01.09.1998, ukončení: 31.08.2001
Detail
1996
IAC1050601, Studium kinetických procesů v dohasínajícím plazmatu buzeném ve směsi Ar – N2 – CH4, zahájení: 01.01.1996, ukončení: 31.12.1996
Detail


Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.