• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.
doc. RNDr. František Krčma, Ph.D.

doc. RNDr. František Krčma, Ph.D.

Hlavní e-mail krcma@fch.vut.cz
Osobní číslo VUT 2260
 
Odeslat VUT zprávu

Konzultační hodiny
úterý, 15:00 - 17:00, P/02/B3131 (Purkyňova - 02), Konzultace jsou jinak možné kdykoli na základě předchozí domluvy emailem. Není stanoven pevný den a čas z důvodu velkého množství nepředvídatelných jednání.
Garantované předměty
B_SLPPCH Summer Laboratory Project - bachelor study - Plasma Chemistry (Applied Chemistry) FCH, Anglicky, letní
B_WLPPCH Winter Laboratory Project - Plasma Chemistry (Applied Chemistry) - bachelor study FCH, Anglicky, zimní
DCO_FND Fyzika a chemie plazmatu FCH, ÚFSCH , Česky, celoroční
MCA_FCH3 Fyzikální chemie III FCH, ÚFSCH , Česky, zimní
MAO_PLA_P Laboratory Classes in Plasma Chemistry FCH, ÚFSCH , Anglicky, letní
M_SLPPCH Summer Laboratory Project - Plasma Chemistry (Applied Chemistry) - master study FCH, Anglicky, letní
M_WLPPCH Winter Laboratory Project - Plasma Chemistry (Applied Chemistry) - master study FCH, Anglicky, zimní
MAO_MSM Modern Spectroscopic Methods FCH, ÚFSCH , Anglicky, letní
MCO_MSM Moderní spektroskopické metody FCH, ÚFSCH , Česky, zimní
MAA_FCH3 Physical Chemistry III FCH, ÚFSCH , Anglicky, zimní
DCO_SM Pokročilé spektroskopické metody FCH, ÚFSCH , Česky, celoroční
MCO_PLA_P Praktikum z plazmochemie FCH, ÚFSCH , Česky, letní
* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2017/2018
Vyučované předměty
MCA_FCH3 Fyzikální chemie III
Seminář, Přednáška
FCH, ÚFSCH , Česky, zimní
MCO_MSM Moderní spektroskopické metody
Cvičení, Přednáška
FCH, ÚFSCH , Česky, zimní
* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2017/2018
Absolventi doktorského studia
Mgr. Oldřich Živný, Ph.D. (2010)
téma dizertační práce: Plazmochemická redukce korozních vrstev
Ing. Lucie Töröková, Ph.D. (2015)
téma dizertační práce: Studium chemických procesů v atmosféře Titanu klouzavým obloukovým vývojem
Ing. Hana Šormová (2004)
téma dizertační práce: Simulace elektronově-vibračně - rotačních optických spekter.
Ing. Ivo Soural, Ph.D. (2010)
téma dizertační práce: Studium kinetických procesů v dohasinajícím plazmatu
Ing. Jitka Slámová, Ph.D. (2012)
téma dizertační práce: Studium sterilizačních účinků dielektrického bariérového výboje
Ing. Věra Sázavská, Ph.D. (2012)
téma dizertační práce: Příprava modelových korozních vrstev na železech a jejich plazmochemická redukce
Ing. Lucie Řádková, Ph.D. (2015)
téma dizertační práce: Plazmochemické odstraňování korozníh vrstev mosazi
Ing. Zuzana Rašková (2005)
téma dizertační práce: Diagnostika plazmatu při depozicích tenkých vrstev
Ing. Jana Procházková, Ph.D. (2008)
téma dizertační práce: Studium rozklau látek ve výbojích v kapalinách
Ing. Michal Procházka (2017)
téma dizertační práce: Diagnostika plazmochemických depozičních procesů
Ing. Lucie Němcová, Ph.D. (2012)
téma dizertační práce: Interakce plazmatu s kapalnou fází.
Mgr. Věra Mazánková, Ph.D. (2008)
téma dizertační práce: Příprava a vlastnosti tenkých vrstev org.materiálů v dohasínajícím plazmatu
doc. Ing. Zdenka Kozáková, Ph.D. (2005)
téma dizertační práce: Studium procesů v elektrických výbojích v kapalné fázi
Ing. Hana Grossmannová, Ph.D. (2008)
téma dizertační práce: Studium rozkladu organických látek v plazmatu
 
Studenti doktorského studia
Ing. Lucie Blahová
téma dizertační práce: Příprava a charakterizace tenkých bariérových vrstev
Ing. Petra Miková
téma dizertační práce: Plazmochemické odstraňování korozních vrstev bronzu
Ing. Stanislav Chudják
téma dizertační práce: Studium chemických procesů iniciovaných elektrickými výboji a zářením v mimozemských atmosférách
Ing. Jakub Horák
téma dizertační práce: Příprava a charakterizace tenkých ochranných vrstev
Ing. Anna Holubová
téma dizertační práce: Studium procesů ve výbojích v kapalinách
Ing. Lenka Hlochová
téma dizertační práce: Studium plazmatu výboje ve vodných roztocích a jeho použití v konzervátorství
Ing. Lucie Dřímalková
téma dizertační práce: Aplikace plazmatu v kapalinách pro povrchové úpravy nanomateriálů


Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.