doc. RNDr.

František Krčma

Ph.D.

FCH, ÚFSCH – docent

+420 54114 9312, +420 54114 9407
krcma@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. RNDr. František Krčma, Ph.D.

Výuka

Konzultační hodiny

úterý, 15:00 - 17:00, 3131 (Purkyňova 464/118, Brno 61200)Konzultace jsou jinak možné kdykoli na základě předchozí domluvy emailem. Není stanoven pevný den a čas z důvodu velkého množství nepředvídatelných jednání.

Garantované předměty

B_SLPPCHSummer Laboratory Project - bachelor study - Plasma Chemistry (Applied Chemistry)
Anglicky, letní, FCH
B_WLPPCHWinter Laboratory Project - Plasma Chemistry (Applied Chemistry) - bachelor study
Anglicky, zimní, FCH
DCO_FNDFyzika a chemie plazmatu
Česky, celoroční, FCH, ÚFSCH
MCA_FCH3Fyzikální chemie III
Česky, zimní, FCH, ÚFSCH
MAO_PLA_PLaboratory Classes in Plasma Chemistry
Anglicky, letní, FCH, ÚFSCH
M_SLPPCHSummer Laboratory Project - Plasma Chemistry (Applied Chemistry) - master study
Anglicky, letní, FCH
M_WLPPCHWinter Laboratory Project - Plasma Chemistry (Applied Chemistry) - master study
Anglicky, zimní, FCH
MAO_MSMModern Spectroscopic Methods
Anglicky, letní, FCH, ÚFSCH
MCO_MSMModerní spektroskopické metody
Česky, zimní, FCH, ÚFSCH
MAA_FCH3Physical Chemistry III
Anglicky, zimní, FCH, ÚFSCH
DCO_SMPokročilé spektroskopické metody
Česky, celoroční, FCH, ÚFSCH
MCO_PLA_PPraktikum z plazmochemie
Česky, letní, FCH, ÚFSCH

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2018/2019

Vyučované předměty

MCA_FCH3Fyzikální chemie III
Seminář, Přednáška, Česky, zimní, FCH, ÚFSCH
MCO_MSMModerní spektroskopické metody
Přednáška, Cvičení, Česky, zimní, FCH, ÚFSCH

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2018/2019

Absolventi doktorského studia

Mgr. Oldřich Živný, Ph.D. (2010)
téma dizertační práce: Plazmochemická redukce korozních vrstev

Ing. Lucie Töröková, Ph.D. (2015)
téma dizertační práce: Studium chemických procesů v atmosféře Titanu klouzavým obloukovým vývojem

Ing. Hana Šormová (2004)
téma dizertační práce: Simulace elektronově-vibračně - rotačních optických spekter.

Ing. Ivo Soural, Ph.D. (2010)
téma dizertační práce: Studium kinetických procesů v dohasinajícím plazmatu

Ing. Jitka Slámová, Ph.D. (2012)
téma dizertační práce: Studium sterilizačních účinků dielektrického bariérového výboje

Ing. Věra Sázavská, Ph.D. (2012)
téma dizertační práce: Příprava modelových korozních vrstev na železech a jejich plazmochemická redukce

Ing. Lucie Řádková, Ph.D. (2015)
téma dizertační práce: Plazmochemické odstraňování korozníh vrstev mosazi

Ing. Zuzana Rašková (2005)
téma dizertační práce: Diagnostika plazmatu při depozicích tenkých vrstev

Ing. Jana Procházková, Ph.D. (2008)
téma dizertační práce: Studium rozklau látek ve výbojích v kapalinách

Ing. Michal Procházka, Ph.D. (2017)
téma dizertační práce: Diagnostika plazmochemických depozičních procesů

Ing. Lucie Němcová, Ph.D. (2012)
téma dizertační práce: Interakce plazmatu s kapalnou fází.

Mgr. Věra Mazánková, Ph.D. (2008)
téma dizertační práce: Příprava a vlastnosti tenkých vrstev org.materiálů v dohasínajícím plazmatu

doc. Ing. Zdenka Kozáková, Ph.D. (2005)
téma dizertační práce: Studium procesů v elektrických výbojích v kapalné fázi

Ing. Hana Grossmannová, Ph.D. (2008)
téma dizertační práce: Studium rozkladu organických látek v plazmatu

Ing. Lucie Blahová, Ph.D. (2017)
téma dizertační práce: Příprava a charakterizace tenkých bariérových vrstev


Studenti doktorského studia

Ing. Jakub Horák
téma dizertační práce: Příprava a charakterizace tenkých ochranných vrstev

Ing. Petra Miková
téma dizertační práce: Plazmochemické odstraňování korozních vrstev bronzu

Ing. Edita Klímová
téma dizertační práce: Chemické procesy iniciované elektrickými výboji v kapalinách

Ing. Stanislav Chudják
téma dizertační práce: Studium chemických procesů iniciovaných elektrickými výboji a zářením v mimozemských atmosférách

Ing. Lucie Dřímalková
téma dizertační práce: Aplikace plazmatu v kapalinách pro povrchové úpravy nanomateriálů