Ing.

David Bečkovský

Ph.D.

FAST, PST – odborný asistent

+420 54114 7495, +420 54114 8023
beckovsky.d@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. David Bečkovský, Ph.D.

Publikace

 • 2020

  SELNÍK, P.; BEČKOVSKÝ, D.; REBROVA, T. Odtokové parametry technických vrstev zelené střechy s využitím textilního recyklátu. TZB-info, 2020, roč. 2020, č. 1, s. 1-4. ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW

 • 2019

  KERVITCER, M.; JANDA, L.; TICHOMIROV, V.; BEČKOVSKÝ, D. Ekonomické srovnání metodických postupů oprav střešních plášťů. Soudní inženýrství, 2019, roč. 30, č. 1, s. 14-17. ISSN: 1211-443X.
  Detail

  KERVITCER, M.; BEČKOVSKÝ, D.; JANDA, L.; TICHOMIROV, V. Economical Aspect of Sensitive Flat Roof Renovation. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2019, roč. 362, č. 012060, s. 1-6. ISSN: 1755-1315.
  Detail | WWW

 • 2018

  SELNÍK, P.; BEČKOVSKÝ, D.; REBROVA, T. VYUŽITÍ TEXTILNÍHO RECYKLÁTU V KONSTRUKCI ZELENÝCH STŘECH. In Konference Hydroizolace 2018. Mikulov: NOVPRESS s.r.o., nám. Republiky 15, 614 00 Brno, 2018. s. 51-54. ISBN: 978-80-87342-20-6.
  Detail | WWW

  REBROVA, T.; SELNÍK, P.; BEČKOVSKÝ, D. MOŽNOSTI ZADRŽOVÁNÍ DEŠŤOVÉ VODY V MĚSTSKÉ ZÁSTAVBĚ. In Konference Hydroizolace 2018. Mikulov: NOVPRESS s.r.o., nám. Republiky 15, 614 00 Brno, 2018. s. 51-54. ISBN: 978-80-87342-20-6.
  Detail | WWW

  SELNÍK, P.; NEČADOVÁ, K.; REBROVA, T.; BEČKOVSKÝ, D. Vliv působení větru na montážní a krátkodobou stabilitu šikmé vegetační střechy. In Architectural and Physical Aspects of Building Design 2018. Mikulov: 2018. s. 1-4. ISBN: 978-80-7204-999-8.
  Detail

  REBROVA, T.; SELNÍK, P.; BEČKOVSKÝ, D. Vyhodnocení vlivu zelených střech na snížení množství odtoku srážkových vod v centru města. In Architectural and Physical Aspects of Building Design 2018. Mikulov: 2018. s. 1-7. ISBN: 978-80-7204-999-8.
  Detail

  KERVITCER, M.; JANDA, L.; BEČKOVSKÝ, D.; TICHOMIROV, V. Opravy a rekonstrukce střešních plášťů bez jejich demontáže. Praha: TRIADA, spol. s r. o., IČO 43871020, U Svobodárny 12, 190 00 Praha 9, 2018. s. 53-53.
  Detail

 • 2017

  REBROVA, T.; BEČKOVSKÝ, D.; SELNÍK, P. Monitoring of the Green Roofs Installation in Brno- City District, Czech Republic. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2017, roč. 95, č. 042040, s. 1-7. ISSN: 1755-1315.
  Detail | WWW

  KERVITCER, M.; JANDA, L.; BEČKOVSKÝ, D.; TICHOMIROV, V. Opravy a rekonstrukce střešních plášťů bez nutnosti jejich kompletní demontáže. In Conference Proceedings - 9th International Conference Building Defects 2017. České Budějovice: Department of Civil Engineering, Faculty of Technology, The Institute of Technology and Business in České Budějovice, Okružní 517/10, České Budějovice 370 01 Czech Republic, 2017. s. 232-236. ISBN: 978-80-7468-117-2.
  Detail

 • 2016

  VAJKAY, F.; BEČKOVSKÝ, D.; TICHOMIROV, V. Assessment of Tubular Light Guides with Respect to Building Physics. Materiali in tehnologije, 2016, roč. 50, č. 3, s. 409-412. ISSN: 1580-2949.
  Detail | WWW

  ŠUHAJDOVÁ, E.; BEČKOVSKÝ, D.; VITÍK, J.; VLACH, F. Mold growth risk analysis on the surfaces of an organic building structure based on in- situ monitoring. Applied Mechanics and Materials, 2016, č. 824, s. 508-606. ISSN: 1662-7482.
  Detail

  VACKOVÁ, L.; BEČKOVSKÝ, D. The effect of moisture and relative humidity on oriented strand boards properties. Applied Mechanics and Materials, 2016, č. 824, s. 606-613. ISSN: 1662-7482.
  Detail

  KUČERA, R.; POSPÍŠIL, J.; DOHNAL, J.; BEČKOVSKÝ, D. Současné možnosti výzkumu stavebně fyzikálních vlastností konstrukcí dřevostaveb na VUT v Brně. In Dřevostavby 2016. Vyšši odborná škola Střední průmyslová škola. Volyně. Volyně: Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola. Volyně, 2016. s. 45-54. ISBN: 978-80-86837-84- 0.
  Detail | WWW

  BEČKOVSKÝ, D.; VAJKAY, F.; TICHOMIROV, V. Computer tools to determine physical parameters In wooden houses. Materiali in tehnologije, 2016, roč. 50, č. 4, s. 607-610. ISSN: 1580-2949.
  Detail | WWW

  BEČKOVSKÝ, D.; VACKOVÁ, L.; BEČKOVSKÁ, T.; SOBOTKA, J.; PĚNČÍK, J.; LAVICKÝ, M. Analysis of the diffusional properties of Peripheral walls of wooden houses during Emw radiation exposure. WOOD RESEARCH, 2016, roč. 61, č. 4, s. 627-635. ISSN: 1336-4561.
  Detail | WWW

  LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J.; DOHNAL, J.; BEČKOVSKÝ, D.; BEČKOVSKÁ, T. Static numeric and experimental analysis of prefabricated winder wooden staircase with central stringer made from scots pine (Pinus sylvestris L.). WOOD RESEARCH, 2016, roč. 61, č. 4, s. 553-564. ISSN: 1336-4561.
  Detail | WWW

  KUČERA, R.; BEČKOVSKÝ, D.; NEČADOVÁ, K.; SELNÍK, P. EnviHut Enviromentální experimentální přemístitelný objekt. In Mezinárodní konference Centra pasivního domu 2016. Brno: Centrum pasivního domu, 2016. s. 271-275. ISBN: 978-80-904739-7- 3.
  Detail | WWW

  SELNÍK, P.; NEČADOVÁ, K.; BEČKOVSKÝ, D.; PĚNČÍK, J. Retenční schopnosti testovacích segmentů zelených střech. TZB- info, 2016, roč. 2016, č. 5.12. 2016, s. 1-6. ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW

  SELNÍK, P.; NEČADOVÁ, K.; MOHAPL, M.; BEČKOVSKÝ, D. Vstupní hodnocení vývoje střešní vegetace na testovacím objektu EnviHut. In Sborník z 12. ročníku Mezinárodní konference Centra pasivního domu 2016. Brno: Centrum pasivního domu, 2016. s. 280-284. ISBN: 978-80-904739-7- 3.
  Detail | WWW

 • 2014

  BAROŇ, I.; BEČKOVSKÝ, D.; MIČA, L. Application of infrared thermography for mapping open fractures in deep-seated rockslides and unstable cliffs. Landslides, 2014, roč. 10, č. 2, s. 15-27. ISSN: 1612-510X.
  Detail

  BEČKOVSKÝ, D.; BEČKOVSKÁ, T.; VLACH, F.; VAJKAY, F. Diffusion of water vapour, monitoring and risk analysis of wooden walls. WOOD RESEARCH, 2014, roč. 59, č. 3, s. 431-438. ISSN: 1336- 4561.
  Detail

  BEČKOVSKÝ, D.; VAJKAY, F. BRESET - Remote Sensing Technology for Building Physics Research of Structures. In Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 575-578. ISSN: 1022-6680.
  Detail

 • 2012

  BEČKOVSKÝ, D.; OSTRÝ, M.; KLUBAL, T. Experimental assessment of PCMs integrated in light- weight structures. In Refrigeneration science and technology proceedings. 1. Kobe: Institut international du froid, 2012. s. 363-369. ISBN: 978-2-913149-91- 5.
  Detail

  HORÁČKOVÁ, M.; BEČKOVSKÝ, D. Vliv způsobu stanovení vnitřního objemu budovy na celkovou hodnotu průvzdušnosti – 1. část. TZB- info, 2012, roč. 14, č. 43, s. 1-5. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  BEČKOVSKÝ, D.; OSTRÝ, M.; KALÁBOVÁ, T.; TICHOMIROV, V. Thermal stability of attic spaces with integrated PCMs during the climatic year. In Buildings and Environment 2012 proceedings. Brno: Fakulta stavební Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 249-252. ISBN: 978-80-214-4505- 5.
  Detail

  BEČKOVSKÝ, D.; OSTRÝ, M.; KALÁBOVÁ, T.; TICHOMIROV, V. Thermal stability of attic spaces with integrated PCMs during the climatic year. Advanced Materials Research, 2012, roč. 649, č. 2013, s. 175-178. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  PAPRANEC, M.; BEČKOVSKÝ, D. Faktory ovlivňující vnitřní povrchovou teplotu a kondenzaci na povrchu konstrukcí – Díl 1. TZB- info, 2012, roč. 14, č. 41, s. - (- s.)ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  PAPRANEC, M.; BEČKOVSKÝ, D. Faktory ovlivňující vnitřní povrchovou teplotu a kondenzaci na povrchu konstrukcí – Díl 2. TZB- info, 2012, roč. 14, č. 41, s. - (- s.)ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  HORÁČKOVÁ, M.; BEČKOVSKÝ, D. Vliv způsobu stanovení vnitřního objemu budovy na celkovou hodnotu průvzdušnosti – 2. část. TZB- info, 2012, roč. 14, č. 44, s. 1-7. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  HORÁČKOVÁ, M.; BEČKOVSKÝ, D. Vliv způsobu stanovení vnitřního objemu budovy na celkovou hodnotu průvzdušnosti – 3. část. TZB- info, 2012, roč. 14, č. 45, s. 1-6. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  BEČKOVSKÝ, D.; ŠUHAJDA, K.; KALÁBOVÁ, T.; NOVOTNÝ, M.; KRUPICOVÁ, J. Experimentální dřevostavba EXDR1. In Sborník přednášek z odborného semináře se zahraniční účastní Dřevostavby 2012. Volyně: VOŠ Volyně, 2012. s. 75-78. ISBN: 978-80-86837-36- 9.
  Detail

  BRZOŇ, R.; BEČKOVSKÝ, D.; VLACH, F. Praktické zkušenosti a doporučení plynoucí z porovnání výsledků tepelně technických výpočtů kritických detailů LOP zpracovaných v různých softwarech (Area, Ansys, Agros 2D ...). Hradec Králové: 2012. s. 138-142.
  Detail

  BEČKOVSKÝ, D.; KALÁBOVÁ, T.; SOBOTKA, J. ZABUDOVANÁ VLHKOST V KONSTUKCÍCH DŘEVOSTAVEB. In STRUCTURA 2012. VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Fakulta stavební. Ostrava: VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA- FAKULTA STAVEBNÍ, 2012. s. 294-297. ISBN: 978-80-248-2879- 4.
  Detail

  BEČKOVSKÝ, D.; KALÁBOVÁ, T.; ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M.; KRUPICOVÁ, J. Experimentální dřevostavba EXDR1. Materiály pro stavbu, 2012, roč. 18, č. 5, s. 26-27. ISSN: 1213- 0311.
  Detail

  BEČKOVSKÝ, D. Analýza vlivu zabudovaných materiálů PCM do lehkých stavebních konstrukcí. TZB- info, 2012, roč. 14, č. 39, s. - (- s.)ISSN: 1801- 4399.
  Detail

 • 2011

  BEČKOVSKÝ, D.; OSTRÝ, M.; KALÁBOVÁ, T. Thermal stability of attic spaces with integrated PCM in light building constructions during the climatic year. Knowledge Society, 2011, roč. 4, č. 3, s. 116-119. ISSN: 1313- 4787.
  Detail

  OSTRÝ, M.; BEČKOVSKÝ, D.; CHARVÁT, P. Potential of passive cooling for office buildings. Knowledge Society, 2011, roč. 4, č. 3, s. 114-115. ISSN: 1313- 4787.
  Detail

 • 2010

  OSTRÝ, M.; BEČKOVSKÝ, D. Estabilidad térmica en espacios de áticos influencia de paneles con materiales de cambio de fase. Frio- calor aire acondicionado, 2010, roč. 37, č. 423, s. 54-58. ISSN: 0210- 0665.
  Detail

  OSTRÝ, M.; BEČKOVSKÝ, D. Structures with incorporated phase change materials. Czasopismo techniczne - Budownictwo, 2010, roč. 107, č. 4, s. 171-176. ISSN: 0011- 4561.
  Detail

  FIŠAROVÁ, Z. Možnosti zlepšení stavebně fyzikálních parametrů u lehkých stropních konstrukcí. In Dřevostavby 2010, Sborník přednášek z odborného semináře se zahraniční účastí 31.března a 1. dubna 2010. 2010. s. 58-62. ISBN: 978-80-86837-27- 7.
  Detail

 • 2007

  BEČKOVSKÝ, D. Problematika detailu z hlediska počítačového modelu stavebně fyzikálních vlastností. In Zborník príspevkov z VIII. vedeckej konferencie Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Košice: TU košice, 2007. s. 21-25. ISBN: 978-80-8073-789- 4.
  Detail

  BEČKOVSKÝ, D.; KALOUSEK, M. TEPELNĚ AKUMULAČNÍ VLASTNOSTI MALTOVINY NA BÁZY RECYKLOVANÉ SÁDRY S APLIKOVANÝMI MATERIÁLY S FÁZOVOU ZMĚNOU A JEJÍ VLIV NA TEPELNOU STABILITU MÍSTNOSTI. In Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin 2007. Brno: VUT v Brně, 2007. s. 1 ( s.)ISBN: 978-80-214-3512- 4.
  Detail

 • 2006

  BEČKOVSKÝ, D. Využití PCM materiálů v lehkých stavebních konstrukcích. In Juniorstav 2006, 8. Odborná konference doktorského studia. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2006. s. 31 ( s.)ISBN: 80-214-3108- 3.
  Detail

  KALOUSEK, M.; BEČKOVSKÝ, D. Thermal comfort of lightweight building in summer time. In Healthy buildings 2006. Healthy buildings 2006. TU Lisabon: TU Lisabon, 2006. s. 64-67. ISBN: 978-989-95067-0- 1.
  Detail

  KALOUSEK, M.; BEČKOVSKÝ, D.; ČUPROVÁ, D. Building simulation of thermal comfort in summer time. In Low energy housing 2006, VIII Polish research- technical conference. Krakow: TU Krakow, 2006. s. 65-68. ISBN: 978-80-214-4393- 8.
  Detail

  BEČKOVSKÝ, D.; DEUTSCH, M.; KALOUSEK, M. Využití materiálů PCM na akumulaci energie. In Pasivní domy 2006. 1. Brno: Centrum pasivního domu, Brno, 2006. s. 349 ( s.)ISBN: 978-80-239-9067- 6.
  Detail

  KALOUSEK, M.; BEČKOVSKÝ, D. PCM materiály pro zvýšení tepelné akumulace lehkých stavebních konstrukcí. In Sborník konference PODLAHY STROPY A PODHLEDY 2006. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2006. s. 7 ( s.)ISBN: 80-214-3129- 6.
  Detail

  BEČKOVSKÝ, D.; KALOUSEK, M. Pasivní řešení letní tepelné stability skladbou materiálů v obvodovém plášti. In 13. mezinárdní konference TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2006. Praha: Countour, s.r.o., 2006. s. 124-128. ISBN: 80-7366-046- 6.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.