Detail publikace

Praktické zkušenosti a doporučení plynoucí z porovnání výsledků tepelně technických výpočtů kritických detailů LOP zpracovaných v různých softwarech (Area, Ansys, Agros 2D ...).

BRZOŇ, R. BEČKOVSKÝ, D. VLACH, F.

Originální název

Praktické zkušenosti a doporučení plynoucí z porovnání výsledků tepelně technických výpočtů kritických detailů LOP zpracovaných v různých softwarech (Area, Ansys, Agros 2D ...).

Český název

Praktické zkušenosti a doporučení plynoucí z porovnání výsledků tepelně technických výpočtů kritických detailů LOP zpracovaných v různých softwarech (Area, Ansys, Agros 2D ...).

Typ

různé

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V příspěvku jsou představeny softwarové nástroje projektanta pro posuzování kritických detailů. Pro adekvátní porovnání jednotlivých softwarů byl proveden v každém z nich výpočet kritického detailu za totožných okrajových podmínek a materiálovém řešení v 2D. Následně jsou prezentovány dosažené výsledky a samotné porovnání softwarů z hlediska uživatelské náročnosti, výstupů a vytěžitelnosti pro projektanty.

Český abstrakt

V příspěvku jsou představeny softwarové nástroje projektanta pro posuzování kritických detailů. Pro adekvátní porovnání jednotlivých softwarů byl proveden v každém z nich výpočet kritického detailu za totožných okrajových podmínek a materiálovém řešení v 2D. Následně jsou prezentovány dosažené výsledky a samotné porovnání softwarů z hlediska uživatelské náročnosti, výstupů a vytěžitelnosti pro projektanty.

Klíčová slova

Program, tepelné pole, okrajové podmínky, isotermy, porovnání.

Vydáno

13.03.2012

Místo

Hradec Králové

Strany od

138

Strany do

142

Strany počet

5

Dokumenty

BibTex


@misc{BUT92911,
  author="Roman {Brzoň} and David {Bečkovský} and František {Vlach}",
  title="Praktické zkušenosti a doporučení plynoucí z porovnání výsledků tepelně technických výpočtů kritických detailů LOP zpracovaných v různých softwarech (Area, Ansys, Agros 2D ...).",
  annote="V příspěvku jsou představeny softwarové nástroje projektanta pro posuzování kritických detailů. Pro adekvátní porovnání jednotlivých softwarů byl proveden v každém z nich výpočet kritického detailu za totožných okrajových podmínek a materiálovém řešení v 2D. Následně jsou prezentovány dosažené výsledky a samotné porovnání softwarů z hlediska uživatelské náročnosti, výstupů a vytěžitelnosti pro projektanty.",
  chapter="92911",
  howpublished="print",
  year="2012",
  month="march",
  pages="138--142",
  type="miscellaneous"
}