Detail publikace

Praktické zkušenosti a doporučení plynoucí z porovnání výsledků tepelně technických výpočtů kritických detailů LOP zpracovaných v různých softwarech (Area, Ansys, Agros 2D ...).

BRZOŇ, R. BEČKOVSKÝ, D. VLACH, F.

Originální název

Praktické zkušenosti a doporučení plynoucí z porovnání výsledků tepelně technických výpočtů kritických detailů LOP zpracovaných v různých softwarech (Area, Ansys, Agros 2D ...).

Český název

Praktické zkušenosti a doporučení plynoucí z porovnání výsledků tepelně technických výpočtů kritických detailů LOP zpracovaných v různých softwarech (Area, Ansys, Agros 2D ...).

Anglický název

Practical experience and recommendations resulting from the comparison of results of thermal calculations of critical details LOP worked in various software (Area, Ansys, Agros 2D ...).

Typ

různé

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V příspěvku jsou představeny softwarové nástroje projektanta pro posuzování kritických detailů. Pro adekvátní porovnání jednotlivých softwarů byl proveden v každém z nich výpočet kritického detailu za totožných okrajových podmínek a materiálovém řešení v 2D. Následně jsou prezentovány dosažené výsledky a samotné porovnání softwarů z hlediska uživatelské náročnosti, výstupů a vytěžitelnosti pro projektanty.

Český abstrakt

V příspěvku jsou představeny softwarové nástroje projektanta pro posuzování kritických detailů. Pro adekvátní porovnání jednotlivých softwarů byl proveden v každém z nich výpočet kritického detailu za totožných okrajových podmínek a materiálovém řešení v 2D. Následně jsou prezentovány dosažené výsledky a samotné porovnání softwarů z hlediska uživatelské náročnosti, výstupů a vytěžitelnosti pro projektanty.

Anglický abstrakt

The paper presents the software developer tools for assessing critical details. For adequate comparison of the various software was carried out in each calculation of the critical detail under the same boundary conditions and material solutions in 2D. Subsequently, the results are presented and compared to the actual software in terms of user demand, output and for designers.

Klíčová slova

Program, tepelné pole, okrajové podmínky, isotermy, porovnání.

Vydáno

13.03.2012

Místo

Hradec Králové

Strany od

138

Strany do

142

Strany počet

5

BibTex


@misc{BUT92911,
  author="Roman {Brzoň} and David {Bečkovský} and František {Vlach}",
  title="Praktické zkušenosti a doporučení plynoucí z porovnání výsledků tepelně technických výpočtů kritických detailů LOP zpracovaných v různých softwarech (Area, Ansys, Agros 2D ...).",
  annote="V příspěvku jsou představeny softwarové nástroje projektanta pro posuzování kritických detailů. Pro adekvátní porovnání jednotlivých softwarů byl proveden v každém z nich výpočet kritického detailu za totožných okrajových podmínek a materiálovém řešení v 2D. Následně jsou prezentovány dosažené výsledky a samotné porovnání softwarů z hlediska uživatelské náročnosti, výstupů a vytěžitelnosti pro projektanty.",
  chapter="92911",
  howpublished="print",
  year="2012",
  month="march",
  pages="138--142",
  type="miscellaneous"
}