Ing.

David Bečkovský

Ph.D.

FAST, PST – odborný asistent

+420 54114 7495, +420 54114 8023
beckovsky.d@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. David Bečkovský, Ph.D.

Patenty

 • 2015

  užitný vzor
  BEČKOVSKÝ, D.; VAJKAY, F.; Vysoké učení technické v Brně: Zařízení pro dálkové sledování stavu stavebních konstrukcí. 28264, užitný vzor. (2015)
  Detail

 • 2014

  průmyslový vzor
  OSTRÝ, M.; KLUBAL, T.; BRZOŇ, R.; BEČKOVSKÝ, D.; Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, Brno, 60190, CZ: Tepelně akumulační modul se systémem kapilárních rohoží. 36168, průmyslový vzor. (2014)
  Detail

 • 2013

  užitný vzor
  BEČKOVSKÝ, D.; OSTRÝ, M.; VLACH, F.; BEČKOVSKÁ, T.; HLAVSA, P.; JELÍNEK, P.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Zavěšený podhled s otevřenou charakteristikou vytvořený z akumulačních termoaktivních panelů a akumulační termoaktivní panel. 26285, užitný vzor. (2013)
  Detail

  patent
  BEČKOVSKÝ, D.; BEČKOVSKÁ, T.; JELÍNEK, P.; HLAVSA, P.; VLACH, F.; Vysoké učení technické v Brně: Měřicí zkušební komora pro měření průvzdušnosti plošných stavebních dílců a plošných konstrukcí. 304241, patent. (2013)
  Detail

  užitný vzor
  BEČKOVSKÝ, D.; BEČKOVSKÁ, T.; JELÍNEK, P.; HLAVSA, P.; VLACH, F.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Měřicí zkušební komora pro měření průvzdušnosti plošných stavebních dílců a plošných konstrukcí. 25619, užitný vzor. (2013)
  Detail