• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.
Ing. David Bečkovský, Ph.D.

Ing. David Bečkovský, Ph.D.

Hlavní e-mail beckovsky.d@fce.vutbr.cz
Osobní číslo VUT 9985
 
Odeslat VUT zprávu

Fakulta stavební

Centrum AdMaS - VP2 - KCE - vědecký pracovník

E-mail beckovsky.d@fce.vutbr.cz
Pracovní telefon +420 54114 7495
Č. prac. poměru 01010953

Fakulta stavební

Ústav pozemního stavitelství - odborný asistent

E-mail beckovsky.d@fce.vutbr.cz
Pracovní telefon +420 54114 7495
Místnost D333a
Č. prac. poměru 01004090

Doplňující kontakty:
E-mail b e c k o v s k y @ f c e . v u t b r . c z


Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.