Ing.

David Bečkovský

Ph.D.

FAST, PST – odborný asistent

+420 54114 7495, +420 54114 8023
beckovsky.d@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. David Bečkovský, Ph.D.

Výuka

Garantované předměty

NHB041Počítačová aplikace stavební fyziky
Česky, zimní, FAST, PST

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2020/2021