doc. RNDr.

Anna Putnová

Ph.D., MBA

FP, ÚM – docent

+420 54114 6913
putnova@fbm.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA

Projekty

 • 2020

  Koncepce řízení a rozvoje podniku v prostředí multioborových hodnototvorných sítí, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2021
  Detail

 • 2019

  Výzvy managementu v digitální době, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2018

  TL01000260, Vládnutí a etika ve veřejné správě, zahájení: 02.02.2018, ukončení: 30.06.2021
  Detail

 • 2017

  Inovace v řízení výkonnosti malých a středních podniků, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2017
  Detail

 • 2016

  TD03000258, Metodika hodnocení společenské efektivnosti institucí vykonávajících veřejné politiky, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2017
  Detail

 • 2015

  Výzvy managementu: teorie a praxe, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  Determinanty rozvoje managementu a marketingu v kontextu transformující se Evropské unie, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2012

  Analýza přístupů k dosahování synergických efektů v managementu a marketingu s důrazem na efektivitu a společenskou odpovědnost podniků , zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Inovativní přístupy v managementu a v marketingu v globálním evropském prostředí, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Užití metody mentálního mapování při mapování obsahu (významu) pojmů. , zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Aplikace diversitního managementu - průzkum připravenosti manažerů na vedení různorodé skupiny a návrh efektivních postupů uplatňování diversity v českých podnicích, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Hodnocení procesní zralosti firem ve spojení s CSR, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  Rozvoj ekonomických a manažerských vědních disciplín, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2008

  2E08033, Získání a rozvinutí technických talentů ve spolupráci technických vysokých škol a průmyslových podniků, zahájení: 28.02.2008, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2007

  GA402/07/1300, Modelování parametrů CSR jako faktor konkurenceschopnosti firem, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2004

  GA402/04/0292, Etický a sociální audit - nástroj zkvalitnění řízení, zahájení: 01.01.2004
  Detail

 • 2002

  GA406/02/0522, Profese ženy a rodinné soužití: rozdíly v názorech českých mužů a žen dvou věkových kategorií a srovnání se situací v EU, zahájení: 01.01.2002
  Detail

 • 1999

  MSM 265100018, Výzkum strategického řízení v českých firmách, zahájení: 01.01.1999, ukončení: 31.12.2004
  Detail

  MSM 265100017, Možné trendy vývoje strojírenských a elektrotechnických podniků se zřetelem na jihomoravský region, zahájení: 01.01.1999, ukončení: 31.12.2004
  Detail