doc. RNDr.

Anna Putnová

Ph.D., MBA

FP, ÚM – docent

+420 54114 6913
putnova@fbm.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA

Životopis

Přehled zaměstnání

Kvalifikace: 1985 - doktorát  na UJEP Brno, obor biologie

                      1993 - studium MBA, Nottingham Business School

                      1997 - Master of Business Administration

                       2000 -PhD (Ekonomika a management)

                       2003 - habilitace v oboru Odvětvová ekonomika a management

        Téma: Podnikatelská etika  - výzva pro českou ekonomiku na cestě do EU

Zaměstnání:

1992 -1985 VŠZ, studijní pobyt – z toho tři roky mateřská dovolená                 

1993 -1992 Business Innovation Center, Brno – podnikatelské centrum, pozice manažera

1993 – dosud  FP VUT v Brně 

1999 - 2002 proděkanka pro zahraniční studia a doplňkovou činnost

Akademické stáže v zahraničí

Technopark Oulu ( Finland), 1993

Nottingham Business School, language course (UK), 1993

Nottingham Business School, management course (UK), 1995  

Tettbury, Workspeak Ltd - placement as shaming manager (UK), 1996

ISEC Coimbra - Portugal, 2003

UC Cosenza - Italy, 2005

TEI Kavala – Greek, 2006, 2007, 2008

Mimouniverzitní aktivity

1995 -1998 – zakládající členka Asociace podnikatelek a manažerek

1995 - doposud , členka výboru Společnosti pro etiku v ekonomii

1996 -1997 – členka EBEN ( Europena Business Ethics Network)

1996 -1999 – členka ARARE ( mezinárodní skupina proti rasismu)

1998 - doposud čestná předsedkyně Moravské asociace podnikatelek a manažerek

2002 - 2004  “Týmu expertů” Ekonomické komise OSN pro podnikání žen

2006 - doposud, lektorka v manažerských kurzech MBA

2007 - doposud členka redakční rady Journal of Global Business and Technology

2007 - doposud, členka týmu Regionální inovační strategie Brno

2008 – doposud, členka pracovní skupiny pro přípravu ISO 26 000

Příležitostní lektorka Charity a Nadace za důstojné stáří.

Projekty

2008   2E08033, Získání a rozvinutí technických talentů ve spolupráci technických vysokých škol a průmyslových podniků, zahájení: 28.02.2008, ukončení: 31.12.2009  

2007   GA402/07/1300, Modelování parametrů CSR jako faktor konkurenceschopnosti firem, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2010    

2004   GA402/04/0292, Etický a sociální audit - nástroj zkvalitnění řízení, zahájení: 01.01.2004  

2002   GA406/02/0522, Profese ženy a rodinné soužití: rozdíly v názorech českých mužů a žen dvou věkových kategorií a srovnání se situací v EU, zahájení: 01.01.2002