Detail projektu

Koncepce řízení a rozvoje podniku v prostředí multioborových hodnototvorných sítí

Období řešení: 01.01.2020 — 31.12.2021

O projektu

Podpora výzkumu v oblasti rozvojových přístupů podniků v současném pojetí tvorby hodnoty pro zákazníka s důrazem na komplexní pojetí hodnototvorných činností. Jedná se o systémový pohled na podnik jakožto součást inovativního hodnototvorného podnikatelského prostředí ovlivňovaného aktuálními ekonomicko-společenskými trendy. Projekt vytváří platformu pro propojení výzkumné a tvůrčí činnost Ústavu managementu s jeho pedagogickou činností na všech stupních vysokoškolského studia, čímž reflektuje požadavky praxe.

Označení

FP-S-20-6355

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Milichovský František, Ing., Ph.D., MBA, DiS.
- hlavní řešitel (01.01.2020 - 31.12.2021)
Bartošek Vladimír, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2021)
Bumberová Veronika, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2021)
Cebáková Andrea, Ing. Mgr.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2021)
Ďurinová Lenka, Bc.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2021)
Ďurkechová Zuzana, Bc.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2021)
Harachová Kristína, Bc.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2021)
Hlaváček Jan, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2021)
Hrubý Vojtěch, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2021)
Chlebovský Vít, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2021)
Jurová Marie, prof. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2021)
Juřica Pavel, Ing. et Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2021)
Káčer Andrej, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2021)
Kaňovská Lucie, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2021)
Konečná Zdeňka, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2021)
Konečný Štěpán, Mgr., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2021)
Koráb Vojtěch, prof. Ing., Dr., MBA
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2021)
Krmela Aleš, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2021)
Lessiak Christoph, MBA
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2021)
Luňáčková Michaela, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2021)
Malá Tereza, Bc.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2021)
Mráček Pavel, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2021)
Murínová Anastasia, Mgr., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2021)
Pavlíčková Kamila, Bc.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2021)
Posádková Radka, Bc.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2021)
Putnová Anna, doc. RNDr., Ph.D., MBA
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2021)
Schüller David, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2021)
Sikorová Petra, Bc.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2021)
Svobodová Karolína, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2021)
Šedivá Zuzana, Bc.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2021)
Šimberová Iveta, doc. PhDr., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2021)
Tesařová Mariana, Ing. et Ing., M.Sc.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2021)
Tomalová Petra, Bc.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2021)
Turčanová Pavlína, Bc.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2021)
Ulč Jakub, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2021)
Veselý Josef, Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2021)
Videcká Zdeňka, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2021)
Zich Robert, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2021)

Útvary

Ústav managementu
- interní (01.01.2020 - 31.12.2021)
Fakulta podnikatelská
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2021)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)

Výsledky

KRMELA, A.; TESAŘOVÁ, M. Business model adaptation through inclusion of environmental sustainability measures. Trends in Economics and Management, 2020, vol. 14, no. 35, p. 59-72. ISSN: 2336-6508.
Detail

TESAŘOVÁ, M.; KRMELA, A.; ŠIMBEROVÁ, I. Digitalization as an enabler of business model dynamics. In 11th International Scientific Conference "Business and Management 2020" May 7-8, 2020, Vilniums, LITHUANIA. International Scientific Conference "Business and Management". Vilnius, Lithuania: VGTU Press, 2020. p. 73-83. ISBN: 978-609-476-231-4. ISSN: 2029-929X.
Detail

ULLRICH, D.; AMBROZOVÁ, E.; POKORNÝ, V.; MILICHOVSKÝ, F.; KUBA, K. Indicators of the psychophysical condition of an individual for coping with challenging conditions of security environmen. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 2020, vol. 10, no. 1, p. 195-200. ISSN: 2464-6733.
Detail

HORNUNGOVÁ, J.; PETROVÁ, K.; MILICHOVSKÝ, F. Modeling cause and effect relationships of strategy map using economic and social performance factors in the organizational culture. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2020, vol. 68, no. 3, p. 613-624. ISSN: 1211-8516.
Detail

ŠIMBEROVÁ, I.; KITA, P. New Business Models Based on Multiple Value Creation for the Customer: A Case Study in the Chemical Industry. Sustainability, 2020, vol. 12, no. 9, p. 1-18. ISSN: 2071-1050.
Detail

KRMELA, A.; ŠIMBEROVÁ, I. Impact of Circular Economy on Sustainability of Incumbent Companies in the B2B Environment: Dynamics of Business Models. NIjmegen, The Netherlands: Jonker, J., Faber, N. (2020). Proceedings 5th International Online Conference on New Business Models. Nijmegen, OCF 2.0, Doetinchem (NL), 2020. p. 1-15.
Detail