doc. RNDr.

Anna Putnová

Ph.D., MBA

FP, ÚM – docent

+420 54114 6913
putnova@fbm.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA

Publikace

 • 2019

  ZÁKLASNÍK, M.; CEBÁKOVÁ, A.; PUTNOVÁ, A.; VIDECKÁ, Z. GENERATION Z PRIORITIES. In 6th SWS International Scientific Conference on Social Sciences. Albena, Bulharsko: 2019. s. 573-582. ISBN: 978-619-7408-92-8.
  Detail

  ZÁKLASNÍK, M.; PUTNOVÁ, A. Digital Society – Opportunity or Threat? Case Studies of Japan and the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2019, roč. 2019, č. 67, s. 1085-1095. ISSN: 1211-8516.
  Detail | WWW

  PUTNOVÁ, A.; ZÁKLASNÍK, M. Business Ethics - 30 Years after the Velvet Revolution. Case Study from the Czech Republic. Dublin, Ireland: International Vincentian Business Ethics Conference, 2019. s. 38-39.
  Detail

 • 2018

  ZÁKLASNÍK, M.; CEBÁKOVÁ, A.; PUTNOVÁ, A. CSR Reporting – Just a Fashionable Trend or Change in Policy? Case study from the Czech Republic. St. John's University, USA: 2018. s. 366-367.
  Detail | WWW

  BOHATÁ, M.; PUTNOVÁ, A.; CEBÁKOVÁ, A.; RAŠTICOVÁ, M.; BÉDIOVÁ, M. Social Effectiveness of the Czech Public Administration. In Proceedings of the 12th International Scientific Conference PUBLIC ADMINISTRATION 2018. Pardubice: Printing Centre of the University of Pardubice, 2018. s. 8-17. ISBN: 9788075601612.
  Detail | WWW

  PUTNOVÁ, A.; ZÁKLASNÍK, M.; REŽŇÁKOVÁ, M. Technical education innovations in the czech republic – case study. In SHAPING THE NEXT WAVE OF GLOBALIZATION: USING CURRENT TRENDS TO RECONNECT WITH MARKETS AND CREATE VALUE. 2018. s. 584-590. ISBN: 1-932917-11-X.
  Detail

  BOHATÁ, M.; PUTNOVÁ, A.; RAŠTICOVÁ, M.; BÉDIOVÁ, M.; CEBÁKOVÁ, A. Social Effectiveness of Public Institutions Through the Eyes of Citizens. In Proceedings of the 12th International Scientific Conference PUBLIC ADMINISTRATION 2018. Pardubice: Printing Centre of the University of Pardubice, 2018. s. 18-27. ISBN: 9788075601612.
  Detail | WWW

  CEBÁKOVÁ, A.; PUTNOVÁ, A.; ZÁKLASNÍK, M. Fulfilment of the Innovation Potential of Large Businesses: Identifying the Critical Factors. In Globalization and Its Socio-Economic Consequences. Zilina: GEORG, Bajzova 11, 010 01 Zilina, 2018. s. 2015-2021. ISBN: 978-80-8154-249-7.
  Detail | WWW

 • 2017

  FERENČÍKOVÁ, S.; MÜHLBACHER, J.; NETTEKOVEN, M.; PUTNOVÁ, A.; SIEBENALER, T. Perceived differences of Austrian, Czech, and Slovakian managers regarding the need for change of future competencies: A self-affirmation perspective. Journal for East European Management Studies, 2017, roč. 2, č. 22, s. 144-168. ISSN: 0949-6181.
  Detail

  PUTNOVÁ, A.; SEKNIČKA, P. Market Values in the Corporate Sphere in Terms of the Institutional Theory. In GLOBAL BUSINESS AND TECHNOLOGY ASSOCIATION. Vienna, Austria: Gbata, 2017. s. 910-916. ISBN: 1-932917-13-6.
  Detail

 • 2016

  PUTNOVÁ, A.; NOVOTNÁ, K.; PUTNA, M. Innovations For Industry 4.0 In The Czech Republic. Exceeding the Vision: Innovate, Integrate and Motivate. GBATA Conference Reading Books. Dubaj: GBATA, 2016. s. 451-460.
  Detail

  SEKNIČKA, P.; PUTNOVÁ, A. Etika v podnikání a hodnoty trhu. Expert. Expert. Praha: Grada, 2016. 200 s. ISBN: 978-80-247-5545- 8.
  Detail | WWW

 • 2015

  SLAVÍK, J.; PUTNOVÁ, A.; CEBÁKOVÁ, A. Leadership as a Tool of Strategic Management. Procedia Economics and Finance, 2015, roč. 2014, č. 2, s. 1159-1163. ISSN: 2212-5671.
  Detail

  CEBÁKOVÁ, A.; PUTNOVÁ, A.; SLAVÍK, J. Independent Consumer Organizations in the Czech Republic: Necessity or Futility?. In Innovation Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. Amsterdam, Netherlands: International Business Information Management Association (IBIMA), 2015. s. 2658-2663. ISBN: 978-0-9860419-4-5.
  Detail

  SLAVÍK, J.; PUTNOVÁ, A.; CEBÁKOVÁ, A. Corporate Communication among Internal Stakeholders in Manufacturing Powered by New Digital Technology. In Innovation Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. Amsterdam, Netherlands: International Business Information Management Association (IBIMA), 2015. s. 1792-1800. ISBN: 978-0-9860419-4-5.
  Detail

  PUTNOVÁ, A.; SLAVÍK, J.; CEBÁKOVÁ, A. Education as a Factor of Successful Innovation Policy. In Innovation Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. Amsterdam, Netherlands: International Business Information Management Association (IBIMA), 2015. s. 2701-2708. ISBN: 978-0-9860419-4-5.
  Detail

  PUTNOVÁ, A.; REŽŇÁKOVÁ, M. Women-On-Boards Quotas: Benefits and Limitations. In New Horizons in Industry, Business and Education. Heraklion: Technological Educational Institute of Crete, 2015. s. 233-236. ISBN: 978-960-99889-9- 5.
  Detail

  PUTNOVÁ, A. Position of Women in The Labour Market. In Znalosti pro tržní praxi. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. s. 791-801. ISBN: 978-80-87533-12- 3.
  Detail | WWW

 • 2014

  PUTNOVÁ Anna. Can a Social Audit Prevent a Company from Going Bankrupt?. In Crafting Global Competitive Economies: 2020 Vision Strategic Planning & Smart Implementation. IBIMA. Milan, Italy: International Business Information Management Association (IBIMA), 2014. s. 1663-1669. ISBN: 978-0-9860419-3- 8.
  Detail

  PUTNOVÁ, A.; REŽŇÁKOVÁ, M. AGE MANAGEMENT - A NEW CHALLENGE: CASE STUDY FROM THE CZECH REPUBLIC. In MANAGING IN AN INTERCONNECTED WORLD: PIONEERING BUSINESS AND TECHNOLOGY EXCELLENCE. GBATA. United States of America, 2014: Global Business and Technology Association, 2014. s. 515-521. ISBN: 1-932917-10- 1.
  Detail

 • 2013

  RAŠTICOVÁ, M.; PUTNOVÁ, A.; KONEČNÝ, Š.; SCHÜLLER, D.; MUSILOVÁ, H.; KOLÁŘOVÁ, I.; COVARRUBIAS VENEGAS, B.; GROBLSCHEGG, S.; GENKOVA, P.; OKONEK, R.; RAFNSDÓTTIR, L.; HEIJSTRA, T.; GANEVA, Z. Age Management. Actual Challenges and Promising Solutions Regarding the Ageing European Population. 1. 1. Brno: CERM, 2013. 220 s. ISBN: 978-80-7204-848- 9.
  Detail

  MÜHLBACHER, J.; KOVAČ, J.; NOVOTNY, A.; PUTNOVÁ, A. Competency Management in Central Europe: A Comparison of Czech, Hungarian and Slovenian Competency Needs. Organizacija, 2013, roč. 46, č. 5, s. 175-185. ISSN: 1318-5454.
  Detail

  REŽŇÁKOVÁ, M.; PUTNOVÁ, A.; VIDECKÁ, Z. Sensitivity of business valuation to changes in valuation parameters. In Proceedings of the 8th International Conference on New Horizons in Industry, Business and Education. Crete: 2013. s. 309-314. ISBN: 978-960-99889-6- 4.
  Detail

 • 2012

  ČERNOHORSKÁ, L.; PUTNOVÁ, A. Společenská odpovědnost firem a jak ji měřit?. 1. 1. Brno: CERM, 2012. 130 s. ISBN: 978-80-7204-806- 9.
  Detail

 • 2011

  RAŠTICOVÁ, M.; BOUDERZ, A.; COVARRUBIAS VENEGAS, B.; ČERNEK, M.; VAN DEN DRIES, A.; GANEVA, Z.; GRÖSCHKE, D.; KODYDEK, G.; KOVAČ, J.; KŘÍŽKOVÁ, A.; MACEK, P.; MAKOVÁ, K.; MÜHLBACHER, J.; NOVOTNY, A.; PALÁT, M.; PETROVIČOVÁ, Z.; POLÁŠKOVÁ, E.; PUTNOVÁ, A.; RAFNSDÓTTIR, G.; SAUBERER, G.; SCHÜLLER, D.; SENICHEV, V.; ŠEREK, J.; ŠMÍDOVÁ, I. Diversity is reality. Effective Leadership of Diverse Teams in a Global Environment. 1. 1. Brno: CERM, 2011. 228 s. ISBN: 978-80-7204-775- 8.
  Detail

  PUTNOVÁ, A. Socio-Economic Innovations - a Challenge For Management. In Global Business and Technology Association. Istanbul, Turkey: 2011. s. 809-814. ISBN: 1-932917-07- 1.
  Detail

  PUTNOVÁ, A. Competency Management in the Czech Republic and Slovenia: A Comparasion of Two Different Development Trends. In People and Sustainable Organization. Peter Lang. Frankfurt am Main: 2011. s. 63-80. ISBN: 978-3-631-62113- 4.
  Detail

 • 2010

  PUTNOVÁ, A.; ŠIMBEROVÁ, I.; RAŠTICOVÁ, M.; ČERNOHORSKÁ, L.; REŽŇÁKOVÁ, M.; CHVÁTALOVÁ, Z.; LUHAN, J.; ŘEŠETKOVÁ, D.; KŘÍŽ, J.; MUSILOVÁ, H.; HONZÍK, J.; ESTÉLYIOVÁ, K. Cooperation between Technical Universities and Industrial Enterprises. ring. ring. Brno: VUTIUM, 2010. 107 s. ISBN: 978-80-214-4055- 5.
  Detail

 • 2009

  PUTNOVÁ, A.; SEKNIČKA, P.; UHLÁŘ, P. Význam společenské odpovědnost podniku pro efektivní správu společnosti. Alta Universitatis Carolinae, 2009, roč. 2008, č. 3, s. 65-83. ISSN: 0323- 0619.
  Detail

  PUTNOVÁ, A.; RAŠTICOVÁ, M. Career Centre. In New Horizons in Industry, Business and Education. 2009. s. 69-78. ISBN: 978-960-88785-8- 7.
  Detail

  PUTNOVÁ, A.; REŽŇÁKOVÁ, M.; RAŠTICOVÁ, M.; CHVÁTALOVÁ, Z.; ŘEŠETKOVÁ, D.; ČERNOHORSKÁ, L.; NESVADBOVÁ, K.; MUSILOVÁ, H. Innovative Approaches to the Development of Cooperation between Brno University of Technology and the Business Sphere. In Innovation & Change in European Environment. 2009. s. 141-158. ISBN: 978-84-692-6077- 7.
  Detail

  MÜHLBACHER, J.; PUTNOVÁ, A. Kompetenzmanagement in Tschechien. In Wettbewerbsvorteile durch organisationales und individuelles Kompetenzmanagement. Linde international. Wien: Linde verlag Wien Ges.m.b.H., 2009. s. 175-190. ISBN: 978-3-7143-0158- 8.
  Detail

 • 2008

  KOCMANOVÁ, A.; ŠIMBEROVÁ, I.; MELUZÍN, T.; BARTES, F.; DVOŘÁK, J.; CHALUPSKÝ, V.; JUROVÁ, M.; LUŇÁČEK, J.; KOCH, M.; KONEČNÝ, M.; NĚMEČEK, P.; RAIS, K.; REŽŇÁKOVÁ, M.; ZEMAN, V.; ZICH, R.; ZINECKER, M.; DYDOWICZ, P.; NEUWIRTH, B.; PUTNOVÁ, A.; HERALECKÝ, T. Zkvalitnění vzdělávání a zvyšování kompetence manažerů v rámci magisterského studijního programu Ekonomika a Management. Zkvalitnění vzdělávání a zvyšování kompetence manažerů v rámci magisterského studijního programu Ekonomika a Management. 1. Brno: VUT, FP Brno, 2008. s. 1-131. ISBN: 978-80-7204-590- 7.
  Detail

 • 2007

  PUTNOVÁ, A. Výdělky žena mužů v podnikatelské a nepodnikatelské sféře. Praha: VÚPSV, 2007. s. 1-32.
  Detail

  PUTNOVÁ, A. Dílčí zpráva grantového projektu za rok 2007. GAČR. Brno: 2007. s. 1-16.
  Detail

  PUTNOVÁ, A. Etické řízení ve firmě. Grada Publishing. Grada Publishing. Praha: Grada publishing, a.s., 2007. 158 s. ISBN: 978-80-247-1621- 3.
  Detail

  PUTNOVÁ, A. SOCIAL RESPONSIBILITY - CHALLENGE OR THREAT TO BUSINESS?. In Achiving Competitive Advantage through Managing Global resources. 1. USA, WRD: GBATA, 2007. s. 606-611. ISBN: 1-932917-03- 9.
  Detail

  PUTNOVÁ, A., DOHNAL, M., VÍCHA, T. Business Ethics- Common Sense Analysis Using Lorenz Related Chaotic Models. ASMDA 2007. Chania, Řecko: ASMDA, 2007. s. 58-58.
  Detail

  PUTNOVÁ, A. Qualitative Interpretation of Stochastic Black- Scholes Model. ASMDA 2007. Chania: ASMDA, 2007. s. 59-59.
  Detail

  NESVADBOVÁ, K.; PUTNOVÁ, A. Pozice žen v IT - studie zájmu středoškolaček o studium IT. In Nezaměstnanost - technologické a sociální proměny práce. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 134-143. ISBN: 978-80-210-4422- 7.
  Detail

 • 2006

  PUTNOVÁ, A. Společenská odpovědnost podnikání. In Česká ekonomika v procesu globalizace. 1. Šlapanice: Masarykova universita, 2006. s. 160-166. ISBN: 80-210-4089- 0.
  Detail

  Putnová Anna. Crescita e prospettive dell Unione Europea Allargata. In Crescita e prospettive dell Unione Europea Allargata. Percorsi. Bologna: Societa editrice il Mulino, 2006. s. 203-224. ISBN: 88-15-11098- 4.
  Detail

  PUTNOVÁ,A. Etický a sociální audit. Moderní řízení, 2006, roč. 2006, č. 3, s. 13-15. ISSN: 0026- 87200.
  Detail

  PUTNOVÁ, A. Etický a sociální audit. Moderní řízení, 2006, roč. XLI., č. 3, s. 13-15. ISSN: 0026- 8720.
  Detail

 • 2005

  PUTNOVÁ, A. Etický audit jako prostředek efektivní kontroly v podniku. Události na VUT v Brně, 2005, roč. 2005, č. 3, s. 12-13. ISSN: 1211- 4421.
  Detail

  PUTNOVÁ, A. Etický a sociální audit I. In Etický a sociální audit - nástroj zkvalitnění řízení. xx. Praha - Karolinum: Prospektrum, 2005. s. 35-41. ISBN: 80-7175-135- 9.
  Detail

  PUTNOVÁ, A. Etický a sociální audit II. In Etický a sociální audit- nástroj zkvalitnění řízení. xx. Praha: 2005. s. 9-18. ISBN: 80-7175-135- 9.
  Detail

 • 2004

  PUTNOVÁ, A. Social nad Ethical Audits. Internationa Applied Business Research Confernce, 2004, roč. 2004, č. 1, s. 18 ( s.)ISSN: 1539- 8757.
  Detail

  PUTNOVÁ, A. Women in the Labour Market - Case Study from the Czech Republic. In Europe at the Margins: EU Regional Policy, Peripherality and Rurality. Angers: Regional Studies Association, 2004. s. (45 s.)ISBN: 1897721242.
  Detail

  PUTNOVÁ, A. Questionmarks and Possibilities of Ethical Audit. Internationa Applied Business Research Confernce, 2004, roč. 2004, č. 1, s. 1-4. ISSN: 1539- 8757.
  Detail

 • 2003

  PUTNOVÁ, A. Etický a sociální audit - význam pro management. In Etika v ekonomickom prostredí II. xx. Banská Bystrica: EF UMB Banská Bystrica, 2003. s. 164 ( s.)ISBN: 80- 80557578.
  Detail

  PUTNOVÁ, A. The Czech Republic on the Way to EU - A Study on the Evolution of Business Ethics. In Implementation of Changes in Values, Strategy and Policy. 2003. s. xxx ( s.)
  Detail

  PUTNOVÁ, A. Etika v podnikání. In III. celostátní konfernce o etice v podnikání. Praha - Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR: MAG Consulting, s.r.o., 2003. s. 22 ( s.)
  Detail

  PUTNOVÁ, A. Poznámky k výuce podnikatelské etiky na vysokých školách. Aula, 2003, č. 2/ 2003, s. 21 ( s.)ISSN: 1210- 6658.
  Detail

  PUTNOVÁ, A. Vlci proti beránkům nebo partneři? Drobné podnikání a jeho pozice z hlediska podnikatelské etiky. Vědecký sborník, 2003, č. 8, s. 106 ( s.)ISSN: 0572- 3043.
  Detail

  PUTNOVÁ, A. Etika vyžaduje osobní příklad. 2003, č. 31.3. 2003, s. 6 ( s.)
  Detail

  PUTNOVÁ, A. Společenský styk, rétorika, etika podnikání. Brno: VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, 2003. ISBN: 80-214-2455- 9.
  Detail

  PUTNOVÁ, A.; RAŠTICOVÁ, M.; DVOŘÁK, J.; SPÁČILOVÁ, D. Bariéry pro vstup do podnikání a sebeprosazení žen v ČR a srovnání s EU. Bariéry pro vstup do podnikání a sebeprosazení žen v ČR a srovnání s EU. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta podnikatelská, 2003. ISBN: 80-214-2284- X.
  Detail

 • 2002

  PUTNOVÁ, A. Koreferát k otázce uplatnění žen v řídících pozicích na trhu práce. In Na cestě do EU: rovné příležitosti mužů a žen v ČR. Praha: Národní kontaktní centrum, 2002. s. 41- 47 ( s.)ISBN: 8073300133.
  Detail

  PUTNOVÁ, A., DVOŘÁK, J. Bariéry pro vstup do podnikání a sebeprosazení žen v ČR a srovnání s EU. GAČR. Brno: GAČR, 2002. ISBN: 8021421703.
  Detail

  PUTNOVÁ, A. Verification of Empirical research of Business Ethics. In Beyond Bounderies. GBATA. USA: Global Business and Technology Association, 2002. s. 1301 - 1308 ( s.)ISBN: 0965717143.
  Detail

  DOHNAL, M.; KORÁB, V.; PUTNOVÁ, A.; DOHNAL, M.; MARKESOVÁ, J. Ethical behaviour and potential profit. In Business and Economic Development in Central and Eastern Europe: Implicetions for Economic Integration into Wider Europe. Brno: Brno University of Technology, 2002. s. 312-318. ISBN: 80-86510-39- 5.
  Detail

  DOHNAL, M.; KORÁB, V.; PUTNOVÁ, A. Mutual relations of ethical and financial aspects of hi- tech environmentally oriented companies. In 15th International Congress CHISA. Praha: Czech Society of Chemical Engineering, 2002. ISBN: 80-83059-33- 2.
  Detail

  PUTNOVÁ, A. Ethical Aspect of Small Business and its Position in Economy. In Small Business and Entrepreneurship Development Conference Proceedings. Conference Proceedings. Nottinham: The University of Nottingham, 2002. s. 366- 373 ( s.)ISBN: 1872677401.
  Detail

  PUTNOVÁ, A., DVOŘÁK, J. Téměř třetinu podnikatelů v Česku tvoří ženy. Hospodářské noviny, 2002, roč. 2002, č. x, s. 6- 6 ( s.)ISSN: 0862- 9589.
  Detail

  PUTNOVÁ, A.; RAŠTICOVÁ, M.; DVOŘÁK, J.; SPÁČILOVÁ, D. Téměř třetinu podnikatelů v Česku tvoří ženy. Hospodářské noviny, Kariéra business, 2002, ISSN: 0862- 9587.
  Detail

  PUTNOVÁ, A., DVOŘÁK, J. Bariéry pro vstup do podnikání a sebeprosazení žen v ČR a srovnání s EU. GAČR. GAČR. Brno: Ing.Zdeněk Novotný,CSc., 2002. 45 s. ISBN: 8021421703.
  Detail

  PUTNOVÁ, A.; RAŠTICOVÁ, M.; DVOŘÁK, J.; SPÁČILOVÁ, D. Bariéry pro vstup do podnikání a sebeprosazení žen v ČR a srovnání s EU. Bariéry pro vstup do podnikání a sebeprosazení žen v ČR a srovnání s EU. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta podnikatelská, 2002. ISBN: 80-214-2170- 3.
  Detail

  PUTNOVÁ, A. Is Business Ethics a Neuralgic Point of Czech Country?. Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies, 2002, roč. 2002, č. 7,No. 1, s. 1- 7 ( s.)ISSN: 1239- 2685.
  Detail

 • 2001

  PUTNOVÁ, A. Společenský styk, rétorika, etika podnikání. KS. Brno: Fakulta podnikatelská VUT v Brně, 2001.
  Detail

  PUTNOVÁ, A., DVOŘÁK, J., NĚMEČEK, P. Bariéry pro vstup do podnikání a sebeprosazení žen v ČR a srovnání s EU. Bariéry pro vstup do podnikání a sebeprosazení žen v ČR a srovnání s EU. V. Brno: V, 2001. ISBN: XXX.
  Detail

  ZICH, R., PUTNOVÁ, A., KEŘKOVSKÝ, M., NĚMEČEK, P. Etika podnikání jako faktor úspěšného začlenění ČR do evropských struktur. V. Brno: GAČR, 2001.
  Detail

  PUTNOVÁ, A. Concept of Business Ethics for the Big Industry. Case study form the Czech Republic. EBEN. Valencie: EBEN, 2001.
  Detail

  PUTNOVÁ, A.; RAŠTICOVÁ, M.; SPÁČILOVÁ, D. Encouraging Women's Independence in Post - communist Transition - Barriers hindering Czech Women from Starting Business Activities and from Their Self - realization. Washington D.C.: 2001.
  Detail

  PUTNOVÁ, A. Encouraging women ´s independence in post -communist transition -barriers hindering Czech women from starting business activities and from their self- realization. UIC Conference. Chicago: UIC, Chicago, 2001.
  Detail

 • 1998

  PUTNOVÁ, A. Etika podnikání jako faktor úspěšného začlenění do EU. Zpráva. Brno: PC DIR Real s.r.o., Brno, 1998.
  Detail

 • 1997

  PUTNOVÁ, A. Otázky podnikatelské etiky ve strojírenském průmyslu v období transformace v České republice. In How to make business ethics operaational. I. Praha 1997: AV Praha, 1997. s. 1 ( s.)
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.