Detail projektu

Získání a rozvinutí technických talentů ve spolupráci technických vysokých škol a průmyslových podniků

Období řešení: 28.02.2008 — 31.12.2009

O projektu

Vytváření bezbariérové komunikace mezi skupinami studentů, učitelů VUT a firmami prostřednictvím webu.

Popis anglicky
Creating easy comunication between students, teachers and companies on web site base

Klíčová slova
studenti, učitelé, firmy, spolupráce

Klíčová slova anglicky
students, teachers, companies, co-operation

Označení

2E08033

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Putnová Anna, doc. RNDr., Ph.D., MBA
- hlavní řešitel (04.02.2008 - nezadáno)
Honzík Jan M., prof. Ing., CSc.
- spoluřešitel (28.02.2008 - 31.12.2009)

Útvary

Ústav managementu
- příjemce (20.06.2008 - nezadáno)
Fakulta informačních technologií
- spolupříjemce (28.02.2008 - 31.12.2009)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Lidské zdroje
- částečně financující (2008-02-01 - 2009-12-31)

Výsledky

LUHAN, J.; ŘEŠETKOVÁ, D.; WEIRICH, P. Advanced Education of Technical Talents for Corporate Practice. In The Learning by Developing New Ways to Learn 2009 Conference Proceedings. LEARNING BY DEVELOPING - NEW WAYS TO LEARN. Vantaa: Laurea, 2009. p. 292-303. ISBN: 978-951-799-150-6. ISSN: 1796-7325.
Detail

PUTNOVÁ, A.; ŠIMBEROVÁ, I.; RAŠTICOVÁ, M.; ČERNOHORSKÁ, L.; REŽŇÁKOVÁ, M.; CHVÁTALOVÁ, Z.; LUHAN, J.; ŘEŠETKOVÁ, D.; KŘÍŽ, J.; MUSILOVÁ, H.; HONZÍK, J.; ESTÉLYIOVÁ, K. Cooperation between Technical Universities and Industrial Enterprises. ring. ring. Brno: VUTIUM, 2010. 107 p. ISBN: 978-80-214-4055-5.
Detail

BARTOŠ, V.; SVIRÁK, P. Innovations facilitating successful development of companies. In Innovation and Change in European Enviroment. Seville: University of Seville, 2009. p. 31-37. ISBN: 978-84-692-6077-7.
Detail

BARTOŠ, V. Měření finanční výkonnosti podniku. In Research Report 2 Aktuální problémy teorie a praxe v ekonomice III. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 5-12. ISBN: 978-80-7395-235-8.
Detail

ZEMÁNKOVÁ, L. Reforma zákona o dani z příjmů fyzických osob. In X. ročník mezinárodní konference EKF VŠB - TU Ostrava sborník příspěvků. 1. Ostrava: VŠB - TU, 2008. s. 5-13. ISBN: 978-80-248-1704-0.
Detail

PUTNOVÁ, A.; RAŠTICOVÁ, M. Career Centre. In New Horizons in Industry, Business and Education. 2009. p. 69-78. ISBN: 978-960-88785-8-7.
Detail

PUTNOVÁ, A.; REŽŇÁKOVÁ, M.; RAŠTICOVÁ, M.; CHVÁTALOVÁ, Z.; ŘEŠETKOVÁ, D.; ČERNOHORSKÁ, L.; NESVADBOVÁ, K.; MUSILOVÁ, H. Innovative Approaches to the Development of Cooperation between Brno University of Technology and the Business Sphere. In Innovation & Change in European Environment. 2009. p. 141-158. ISBN: 978-84-692-6077-7.
Detail

BARTOŠ, V. Hodnocení výkonnosti dodavatelů. In Finanční řízení podniků a finančních institucí. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009. s. 10-15. ISBN: 978-80-248-2059-0.
Detail

BARTOŠ, V. Ukazatele pro měření výkonu dodavatelského řetězce z pohledu trhu. In Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. s. 22-30. ISBN: 978-80-7318-798-9.
Detail

SMEJKAL, V. eJustice aneb zvýšení vymahatelnosti práva. In Proceedings of 17th International Conference - Systems Integration 2009. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2009. s. 211-218. ISBN: 978-80-245-1534-2.
Detail

PERNICA, M.; GAFAROV, T. Sravnitelnaja charakteristika ucheta osnovnich sredstv v sootvetstvii s cheshskimi i rossijskimi uchetnimi pravilami. Vestnik Izhevsk State Technical University, 2008, roč. 2008, č. 2(38), s. 65-66. ISSN: 1813-7903.
Detail

NESVADBOVÁ, K.; ČERNOHORSKÁ, L. Winning and Educating Technical Talents at Brno University of Technology. LEARNING BY DEVELOPING - NEW WAYS TO LEARN, 2009, vol. 2009, no. 1, p. 254-269. ISSN: 1796-7325.
Detail

RAŠTICOVÁ, M. Potkáme-li cizince: Jak vnímáme druhého člověka?. Psychologie dnes, 2009, roč. 2009, č. 10, s. 54-55. ISSN: 1212-9607.
Detail

BARTOŠ, V. Oblasti výkonnosti dodavatelského řetězce z pohledu trhu. Sborník vědeckých prací University Pardubice, 2009, roč. 14, č. 1, s. 5-12. ISSN: 1211-555X.
Detail

MÜHLBACHER, J.; PUTNOVÁ, A. Kompetenzmanagement in Tschechien. In Wettbewerbsvorteile durch organisationales und individuelles Kompetenzmanagement. Linde international. Wien: Linde verlag Wien Ges.m.b.H., 2009. s. 175-190. ISBN: 978-3-7143-0158-8.
Detail

SMEJKAL, V.; RAIS, K. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 1. 1. Praha: Grada Publishing, a. s., 2009. 360 s. ISBN: 978-80-247-3051-6.
Detail

SMEJKAL, V. Datové schránky v právním řádu ČR. Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, s komentářem. 1. vydání. 1. 1. Praha: ABF, a.s., 2009. 175 s. ISBN: 978-80-86284-78-1.
Detail

BARTOŠ, V.; NEUBAUEROVÁ, I. Hodnocení výkonnosti veřejných vysokých škol. CERM. CERM. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2009. 107 s. ISBN: 978-80-7204-666-9.
Detail

REŽŇÁKOVÁ, M.; MUSILOVÁ, H. Cooperation between Brno University of Technologie and Industrial Enterprises. In New Horizons Industry, Business and Education. Heraklion: Technological Educational Institute of Crete, 2009. p. 220-225. ISBN: 978-960-88785-8-7.
Detail