Ing.

Albert Bradáč

Ph.D.

ÚSI, OAN – odborný asistent

+420 54114 8911
bradac@usi.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Albert Bradáč, Ph.D.

Publikace

 • 2019

  BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; BRADÁČ, A. Kriminalistika - technické, forenzní a kybernetické aspekty - vybrané technické kapitoly. In Kriminalistika - technické, forenzní a kybernetické aspekty. Plzeň: 2019. s. 1-1205. ISBN: 978-80-7380-741-2.
  Detail

 • 2018

  KLEDUS, R.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A.; MAXERA, P.; BELÁK, M. Evaluation of Environmental Limit States at Appraisement of Trucks. In SGEM 2018 Conference Proceedings. International multidisciplinary geoconference SGEM. 2018. s. 359-366. ISBN: 978-619-7408-48-5. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  KŘIŽÁK, M.; BRADÁČ, A.; SEMELA, M.; MIKULEC, R. Restrictions of Using Speedometer Readings for Determining Vehicle Collision Speed. In Road and Rail Infrastructure V, Proceedings of the Conference CETRA 2018. Zagreb: Department of Transportation, Faculty of Civil Engineering, University of Zagreb, 2018. s. 1659-1664. ISBN: 978-953-8168-25-3.
  Detail

  BILÍK, M.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A.; BELÁK, M.; KŘIŽÁK, M.; MAXERA, P.; MIKULEC, R.; BUCSUHÁZY, K.; DVOŘÁKOVÁ, P.; OBRÁTILOVÁ, A.; STÁŇA, I. CRASHDAY 2017. In Expert Forensic Science 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. s. 42-71. ISBN: 978-80-214-5600-6.
  Detail

  SEMELA, M.; PANČÍK, J.; VÉMOLA, A.; KLEDUS, R.; BRADÁČ, A. Auto recalls and software quality in the automotive sector. EAI Endorsed Transactions on Scalable Information Systems, 2018, roč. 5, č. 17, s. 1-8. ISSN: 2032-9407.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P.; BRADÁČ, A. Soudní znalectví ve vybraných technických a ekonomických oborech. 2018. 307 s. ISBN: 978-80-7204-995-0.
  Detail

 • 2017

  BILÍK, M.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A.; KLEDUS, R.; BELÁK, M.; MAXERA, P.; STÁŇA, I.; BUCSUHÁZY, K.; VÉMOLA, A. Noční nehoda trolejbusu a chodce. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2017.
  Detail

  BILÍK, M.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A.; KLEDUS, R. Noční nehoda trolejbusu a chodce. Soudní inženýrství, 2017, roč. 2017, č. 2, s. 116-129. ISSN: 1211-443X.
  Detail

  BILÍK, M.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A.; BELÁK, M.; KŘIŽÁK, M.; MAXERA, P.; MIKULEC, R.; BUCSUHÁZY, K.; DVOŘÁKOVÁ, P.; OBRÁTILOVÁ, A.; STÁŇA, I. CRASHDAY 2016 - prezentace výsledků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2017.
  Detail

  BILÍK, M.; TOKAŘ, S. et al. Parametry zderzenia - wyniki z testów zderzeniowych najnowszych modeli samochodu Škoda. Paragraf na drodze, 2017, roč. 19, č. numer specjalny, s. 7-21. ISSN: 1505-3520.
  Detail | WWW

  BILÍK, M.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A.; BELÁK, M.; KŘIŽÁK, M.; MIKULEC, R.; BUCSUHÁZY, K.; STÁŇA, I.; TOKAŘ, S.; VÉMOLA, A. CRASHDAY 2016 - NÁRAZOVÉ ZKOUŠKY VOZIDEL. Soudní inženýrství, 2017, roč. 2017, č. 1, s. 23-43. ISSN: 1211-443X.
  Detail

 • 2016

  TOKAŘ, S.; SEMELA, M.; BILÍK, M.; BRADÁČ, A. Comparison of selected impact parameters by side vehicle crash tests with computational software results. In International Conference on Traffic and Transport Engineering ICTTE. Belgrade, SERBIA: SCIENTIFIC RESEARCH CENTER LTD BELGRADE, 2016. s. 634-641. ISBN: 978-86-916153-3-8.
  Detail | WWW

  BELÁK, M.; MAXERA, P.; SEMELA, M.; KLEDUS, R.; BRADÁČ, A. Analýza doby, kterou řidič potřebuje k vyhodnocení situace za vozidlem. In ExFoS 2016, XXV. mezinárodní vědecká konference Soudního inženýrství, Sborník příspěvků. Brno: 2016. s. 35-41.
  Detail

  PROCHAZKA, D.; BILÍK, M.; PROCHAZKOVÁ, P.; BRADA, M.; KLUS, J.; POŘÍZKA, P.; NOVOTNÝ, J.; NOVOTNÝ, K.; TICOVÁ, B.; BRADÁČ, A.; SEMELA, M.; KAISER, J. Detection of visually unrecognizable braking tracks using Laser-Induced Breakdown Spectroscopy, a feasibility study. Spectrochimica Acta Part B, 2016, č. 118, s. 90-97. ISSN: 0584-8547.
  Detail

 • 2015

  PROCHAZKA, D.; KAISER, J.; BILÍK, M.; PROCHAZKOVÁ, P.; KLUS, J.; POŘÍZKA, P.; NOVOTNÝ, J.; NOVOTNÝ, K.; BRADÁČ, A.; SEMELA, M. Detection of tire tread particles using laser-induced breakdown spectroscopy. Spectrochimica Acta Part B, 2015, roč. 108, č. 1, s. 1-7. ISSN: 0584-8547.
  Detail | WWW

  BRADÁČ, A.; SEMELA, M.; BILÍK, M.; KLEDUS, R.; SUMEC, S.; ŠKODA, J. Comparison of Halogen and Xenon Headlamps in Terms of Pedestrians’ Visibility. In Proceedings of the 21st International Conference LIGHT SVĚTLO 2015. first. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2015. s. 133-137. ISBN: 978-80-214-5244- 2.
  Detail

  DIVIŠ, P.; SOLNÝ, T.; PTÁČEK, P.; ADAMEC, V.; BILÍK, M.; BRADÁČ, A.; SCHÜLLEROVÁ, B. Analysis of tire composition for further detection of tire marks on the road. Czech Chemical Society Symposium Series, 2015, roč. 13, č. 2, s. 137-138. ISSN: 2336- 7210.
  Detail

  MAXERA, P.; KLEDUS, R.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A. Souhrnná analýza chování řidiče při jízdě přes moderně řešený přechod pro chodce. Soudní inženýrství, 2015, roč. 26, č. 1, s. 22-33. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

 • 2014

  BRADÁČ, A. a kol. Zajímavé výsledky VaV činnosti ÚSI v oblasti analýzy silničních nehod. In XXIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 113-120. ISBN: 978-80-214-4852- 0.
  Detail

 • 2013

  SCHEJBAL, J.; KUŘE, A.; MOTL, J.; ŠKODA, J.; BELÁK, M.; BRADÁČ, A.; BILÍK, M. Světelné vlastnosti vybraných reflexních prvků. In Sborník příspěvků konference EXFOS 2013 na CD. Brno: 2013. s. 210-221. ISBN: 978-80-214-4675- 5.
  Detail

  BRADÁČ, A.; BRADÁČ, A.; SEMELA, M. Systémový přístup při forenzně- inženýrském zkoumání. In Trestné právo, kriminalistika, bezpečnostné vědy a forenzné disciplíny v kontexte kontroly kriminality. Pocta prof. JUDr. Ing. Viktorovi Poradovi, DrSc., Dr.h.c. mult k 70. narodeninám. 1. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. s. 804-821. ISBN: 978-80-7380-440- 4.
  Detail

  BRADÁČ, A.; SCHEJBAL, J.; KUŘE, A.; MOTL, J.; BELÁK, M.; BILÍK, M.; SEMELA, M.; ŠKODA, J.; SUMEC, S. Light Reflective Attributes Of Selected Materials. In Proceedings 22nd Annual Congress Firenze 2013. Florencie: EVU Italia, 2013. s. 203-210. ISBN: 978-88-903072-7- 0.
  Detail

  KLEDUS, R.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A. Možnosti spatření chodců v extravilánu za snížené viditelnosti. In Sborník příspěvků z odborné konfernce "Zvýšení bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil". Vyškov: 2013. s. 66-79. ISBN: 978-80-904625-4- 0.
  Detail

 • 2012

  KLEDUS, R.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A. Experimental Research on the differences in a driver' s perception of objects from stationary and moving vehicles. International Journal of Forensic Engineering, 2012, roč. 1, č. 2, s. 167-182. ISSN: 1744- 9944.
  Detail

 • 2011

  KLEDUS, R.; BRADÁČ, A.; SEMELA, M.; CUPAL, M. Experimental research of differences in driver' s perception of objects from the stationary and moving vehicles. In 13. EAEC 2011 European Automotive Congress 13. - 16. 6. 2011 (Valencia) - Programme and proceedings (DVD-ROM). EAEC. Valencia (Španělsko): EAEC 2011, 2011. s. 1-11. ISBN: 978-84-615-1794- 7.
  Detail

  KLEDUS, R.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A. Rizika v dopravě a bezpečnost chodců za snížené viditelnosti. In Sborník konference BRNOSAFETY 2011. Brno: 2011. s. 35-47. ISBN: 978-80-7293-280- 1.
  Detail

  KLEDUS, R.; BRADÁČ, A.; SEMELA, M. Měření dohlednosti na chodce v noční době při reálné jízdě vozidla. In Vehicle Forensic Science 2011, XVI. mezinárodní konference analytiků dopravních nehod, sborník příspěvků. Brno: VUT v Brně, 2011. s. 120-142. ISBN: 978-80-214-4294- 8.
  Detail

  BRADÁČ, A.; SEMELA, M.; PANÁČEK, V. Využití záměrných poškození vozidel při řešení pojistných podvodů. In Vehicle Forensic Science 2011, XVI. mezinárodní konference analytiků dopravních nehod, sborník příspěvků. VUT v Brně, 2011. s. 16-21. ISBN: 978-80-214-4294- 8.
  Detail

  KLEDUS, R.; BRADÁČ, A.; SEMELA, M. Porovnání odlišností při prvním spatření objektů řidičem ze stojícího a z jedoucího vozidla na základě jízdních zkoušek v reálném silničním provozu. Soudní inženýrství, 2011, roč. 22, č. 2- 3, s. 89-101. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  BRADÁČ, A. Sborník příspěvků XX. mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství. Sborník XX. mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství 2011. Brno: VUT v Brně, 2011. ISBN: 978-80-214-4238- 2.
  Detail

  BRADÁČ, A.; BRADÁČ, A.; MELEN, V. Real Estate Valuation in Czech republic. In Real Estate Valuation in Global Markets. Second edition. Chicago, USA: Appraisal Institute Chicago, 2011. s. 117-134. ISBN: 978-1-935328-12- 4.
  Detail

 • 2010

  KLEDUS, R.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A. Vergleich der Wahrnehmung der Objekte durch den Fahrer aus dem fahrenden und dem stehenden Fahrzeug auf Grund der Fahrproben im gewöhnlichen Strassenverkehr. In 19. EVU Jahrestagung Prag 2010 - Tagugsband. Brno: Tribun EU s.r.o., 2010. s. 9-30. ISBN: 978-80-7399-137-1.
  Detail

  BRADÁČ, A. Přenos chyb při analýze čelního střetu vozidel. Soudní inženýrství, 2010, roč. 2009, č. 5/ 2009, s. 235-239. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  BRADÁČ, A. Přenos chyb při analýze střetu vozidel na křižovatce. Soudní inženýrství, 2010, roč. 21, č. 1, s. 19-29. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  KLEDUS, R.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A. Comparative Perception of Objects by Drivers from Stationary and Moving Vehicles in Regular Road Traffic. In 19th EVU Congress Prague 2010 - Proceedings. Brno: Tribun EU s.r.o., 2010. s. 9-28. ISBN: 978-80-7399-136- 4.
  Detail

 • 2009

  BRADÁČ, A. Sborník XIV. Mezinárodní konference analytiků dopravních nehod 2009. 2009. ISBN: 978-80-214-3915- 3.
  Detail

  BRADÁČ, A. Sborník XVIII mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství 2009. Sborník XVIII mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství 2009. Brno: VUT v Brně, 2009. ISBN: 978-80-214-3808- 8.
  Detail

  BRADÁČ, A. Přenos chyb a potřebná přesnost vstupních veličin při analýze silničních nehod. Soudní inženýrství, 2009, roč. 2009, č. 1/ 2009, s. 124-128. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  BRADÁČ, A. Přenos chyb a potřebná přesnost vstupních veličin při analýze nehod. In Sborník XVIII. mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství 2009. 2009. s. 263-270. ISBN: 978-80-214-3808-8.
  Detail

 • 2008

  BRADÁČ, A.; PORADA, V.; NIČ, M.; BRADÁČ, A. Súdne inžinierstvo. Súdne inžinierstvo. Bratislava, Žilina: Bratislava : Bratislavská vysoká škola práva Žilina : Poradca podnikateľa, 2008. ISBN: 978-80-89363-08- 7.
  Detail

  BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; BRADÁČ, A. Současný stav a etika znalecké činnosti v ČR. Soudní inženýrství, 2008, roč. 19, č. 3, s. 138-147. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  BRADÁČ, A.; HADAŠ, R. Dostupné možnosti měření jízdních dynamických parametrů vozidel. In Sborník XVII. Mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství. Brno: 2008. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-3563- 6.
  Detail

 • 2007

  SEMELA, M.; BRADÁČ, A. Vyžádaná prezentace programu Virtual Crash na konkrétních nehodách. Eforie: Konference kriminalistických ústavů Rumunska, Eforie (Rumunsko), 2007, 2007.
  Detail

  SEMELA, M.; BRADÁČ, A. Postup řešení rázu v prostředí simulačního programu Virtual Crash a možnosti validace výsledků. Soudní inženýrství, 2007, roč. 18, č. 3/ 2007, s. 118-129. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  SEMELA, M.; BRADÁČ, A. Znalecká činnost v Rumunsku. Soudní inženýrství, 2007, roč. 18, č. 2/ 2007, s. 110-112. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  SEMELA, M.; BRADÁČ, A. Postup řešení rázu v prostředí simulačního programu Virtual Crash a možnosti validace výsledků. In Sborník mezinárodní konference znalců analytiků silničních nehod, 9. 6. 2007 Kongresové centrum Brno. Brno: Akademické nakladatelství CERM s.r.o., 2007. s. 1-19. ISBN: 978-80-7204-533- 4.
  Detail

 • 2006

  BRADÁČ, A.; BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; KLEDUS, R.; GLIER, L.; PUSTINA, P. Czech republic. In The Query Project. Hamburk, Německo: Grafische Medien GmbH, Hamburg, 2006. s. 23-27. ISBN: 978-3-00-019328- 6.
  Detail

  BRADÁČ, A. Střet motocyklu s osobním automobilem v obci - řešená nehoda. In Sborník XI. mezinárodní konference znalců - analytiků dopravních nehod. 2006. s. 1-7.
  Detail

  BRADÁČ, A.; BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; KLEDUS, R.; GLIER, L.; PUSTINA, P. Tschechien. In Das Query Projekt. Hamburk, Německo: Grafische Medien GmbH, Hamburg, 2006. s. 26-30. ISBN: 978-3-00-019327- 9.
  Detail

 • 2005

  BRADÁČ, A.; BRADÁČ, A.; PUSTINA, P.; VÉMOLA, A. Filosofické a etické aspekty znalecké činnosti. In Sborník XIV. Mezinárodní konference EVU 2005. Bratislava: 2005. s. 1-10.
  Detail

  BRADÁČ, A.; PÍPA, M. Možnosti využití černé skříňky ve vozidlech při analýze dopravních nehod. In 2005.
  Detail

  BRADÁČ, A. Příčné přemístění vozidel - výsledky disertační práce. Soudní inženýrství, 2005, roč. 15, č. 5, s. 267-273. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  BRADÁČ, A. Možnosti grafické analýzy při řešení nehod s chodci. 2005.
  Detail

 • 2004

  BRADÁČ, A. Možnosti využití novinek výpočetní techniky ve znalecké praxi. Soudní inženýrství, 2004, č. 2, ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  BRADÁČ, A. Měření jízdních parametrů vozidla pomocí přístroje MBox. In Sborník konference Juniorstav 2004. Brno: FAST VUT v Brně, 2004. s. 150-153. ISBN: 80-214-2560- 1.
  Detail

 • 2003

  BRADÁČOVÁ, L.; BRADÁČ, A. 5. odborná konference doktorského studia Fakulty stavební VUT v Brně. Soudní inženýrství, 2003, roč. 14, č. 4, ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  BRADÁČOVÁ, L., BRADÁČ, A., ULRICH, J. Legislativní předpoklady pro oceňování majetku v podmínkách České republiky. In 5. Odborná konference doktorského studia. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební. Akademické nakladatelství CERM., 2003. s. 37 ( s.)ISBN: 80-7204-265- 3.
  Detail

  BRADÁČOVÁ, L.; BRADÁČ, A. Problematika standardizace a harmonizace oceňovacích předpisů. In 5.Odborná konfernce doktorského studia. Díl 12 - Soudní inženýrství. Brno: vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební., 2003. s. 33 ( s.)ISBN: 80-7204-265- 3.
  Detail

  BRADÁČ, A. Možné problémy při oceňování motorových vozidel. In Sborník 5. Odborné konference doktorského studia. 2003.
  Detail

 • 2002

  BRADÁČOVÁ, L., ULRICH, J., BRADÁČ, A. The Property Valuation in the Expert Practice. 2002, roč. 9, s. 38 ( s.)
  Detail

  BRADÁČOVÁ, L., BRADÁČ, A. Problems Of Standardization and Harmonization of Valuation Rules. 2002, roč. 9, s. 34 ( s.)
  Detail

  BRADÁČ, A. Analýza příčného přemístění v běžném provozu. In Sborník 4. odborné konference doktorského studia. Brno: FAST VUT v Brně, 2002. s. 50-55. ISBN: 80-214-2067- 7.
  Detail

  BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; BRADÁČ, A.; ROCHLA, T. Etika, komplexnost, systémovost a pečlivost ve znaleckém posudku silniční nehody. Nitra: Konferencia znalcov z oboru doprava cestná so zahraničnou účasťou, 2002. s. 97-127.
  Detail

  BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; BRADÁČ, A.; ROCHLA, T. Etika, komplexnost, systémovost ve znaleckém posudku silniční nehody. 2002. s. 317-333.
  Detail

  BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; ROCHLA, T.; BRADÁČ, A. Etika, komplexnost, systémovost ve znaleckém posudku silniční nehody. Soudní inženýrství, 2002, roč. 13, č. 6, s. 317-333. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

 • 2001

  BRADÁČ, A. Výsledky měření vyhýbacího manévru vozidel při běžném provozu. In Sborník 10. výroční konference EVU, Brno, 2001. Brno: EVU - národní skupina ČR, 2001. s. 1 ( s.)
  Detail

  BRADÁČ, A. Měření s pomocí totální stanice Topcon. 2001.
  Detail

 • 1998

  Bradáč, A. Zajímavé WWW stránky. Soudní inženýrství, 1998, č. 6- 7, s. 219 ( s.)ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  BRADÁČ, A. a kol. Rádce majitele automobilu. In Rádce majitele automobilu. právnické a ekonomické nakladatelství Linde, a.s., 1998. ISBN: 70-7201-119- 7.
  Detail

 • 1997

  BRADÁČ, A. Analýza rychlosti přiměřené rozhledu řidiče pomocí numerických metod. Soudní inženýrství, 1997, roč. 1997, č. 5- 6, s. 31 ( s.)ISSN: 1211- 443X.
  Detail

 • 1996

  BRADÁČ, A. Znalec a počítač - periferie. Soudní inženýrství, 1996, roč. 1996, č. 8, s. 60 ( s.)ISSN: 1211- 443X.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.