Detail publikace

Světelné vlastnosti vybraných reflexních prvků

SCHEJBAL, J. KUŘE, A. MOTL, J. ŠKODA, J. BELÁK, M. BRADÁČ, A. BILÍK, M.

Originální název

Světelné vlastnosti vybraných reflexních prvků

Český název

Světelné vlastnosti vybraných reflexních prvků

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Článek je souhrnem dílčí části projektu specifického výzkumu, prováděného na ÚSI VUT v Brně za účelem ověření světelných vlastností vybraných reflexních a fluorescenčních materiálů a jejich porovnání s vlastnostmi, získanými u běžných oděvních materiálů na českém trhu. Článek shrnuje výsledky laboratorních měření vybraných světelných vlastností na sérii vzorků, zahrnující reflexní materiály používané v oděvním průmyslu, na výstražných oděvech, na různých propagačních předmětech a současně nejpoužívanější materiály a barvy pro svrchní oděvy. V rámci laboratorního měření bylo provedeno, mimo jiného, měření difuzní a zrcadlové složky odraženého světla, která je důležitá pro viditelnost těchto prvků. V návaznosti na toto měření budou následně provedena praktická měření za různých světelných podmínek. Snahou výzkumu je ukázat zásadní rozdíl ve viditelnosti běžného oděvu chodce za snížené viditelnosti v porovnání s oděvem, opatřeným reflexními materiály a nalézt závislost mezi laboratorními výsledky a skutečným subjektivním vnímáním těchto povrchů za reálného provozu. Výsledkem projektu po jeho dokončení by mělo být zejména doporučení pro výběr a umisťování reflexních prvků na chodce, pohybující se za snížené viditelnosti po vozovce, a to jak z hlediska barvy a velikosti, tak z hlediska umístění pro jeho co nejlepší viditelnost.

Český abstrakt

Článek je souhrnem dílčí části projektu specifického výzkumu, prováděného na ÚSI VUT v Brně za účelem ověření světelných vlastností vybraných reflexních a fluorescenčních materiálů a jejich porovnání s vlastnostmi, získanými u běžných oděvních materiálů na českém trhu. Článek shrnuje výsledky laboratorních měření vybraných světelných vlastností na sérii vzorků, zahrnující reflexní materiály používané v oděvním průmyslu, na výstražných oděvech, na různých propagačních předmětech a současně nejpoužívanější materiály a barvy pro svrchní oděvy. V rámci laboratorního měření bylo provedeno, mimo jiného, měření difuzní a zrcadlové složky odraženého světla, která je důležitá pro viditelnost těchto prvků. V návaznosti na toto měření budou následně provedena praktická měření za různých světelných podmínek. Snahou výzkumu je ukázat zásadní rozdíl ve viditelnosti běžného oděvu chodce za snížené viditelnosti v porovnání s oděvem, opatřeným reflexními materiály a nalézt závislost mezi laboratorními výsledky a skutečným subjektivním vnímáním těchto povrchů za reálného provozu. Výsledkem projektu po jeho dokončení by mělo být zejména doporučení pro výběr a umisťování reflexních prvků na chodce, pohybující se za snížené viditelnosti po vozovce, a to jak z hlediska barvy a velikosti, tak z hlediska umístění pro jeho co nejlepší viditelnost.

Klíčová slova

reflexní prvek, retroreflektivita, chodec, oblečení, viditelnost

Rok RIV

2013

Vydáno

25.01.2013

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-4675-5

Kniha

Sborník příspěvků konference EXFOS 2013 na CD

Strany od

210

Strany do

221

Strany počet

11

BibTex


@inproceedings{BUT98087,
 author="Jan {Schejbal} and Arnošt {Kuře} and Jakub {Motl} and Jan {Škoda} and Michal {Belák} and Albert {Bradáč} and Martin {Bilík}",
 title="Světelné vlastnosti vybraných reflexních prvků",
 annote="Článek je souhrnem dílčí části projektu specifického výzkumu, prováděného na ÚSI VUT v Brně za účelem ověření světelných vlastností vybraných reflexních a fluorescenčních materiálů a jejich porovnání s vlastnostmi, získanými u běžných oděvních materiálů na českém trhu. Článek shrnuje výsledky laboratorních měření vybraných světelných vlastností na sérii vzorků, zahrnující reflexní materiály používané v oděvním průmyslu, na výstražných oděvech, na různých propagačních předmětech a současně nejpoužívanější materiály a barvy pro svrchní oděvy. V rámci laboratorního měření bylo provedeno, mimo jiného, měření difuzní a zrcadlové složky odraženého světla, která je důležitá pro viditelnost těchto prvků. V návaznosti na toto měření budou následně provedena praktická měření za různých světelných podmínek. Snahou výzkumu je ukázat zásadní rozdíl ve viditelnosti běžného oděvu chodce za snížené viditelnosti v porovnání s oděvem, opatřeným reflexními materiály a nalézt závislost mezi laboratorními výsledky a skutečným subjektivním vnímáním těchto povrchů za reálného provozu. Výsledkem projektu po jeho dokončení by mělo být zejména doporučení pro výběr a umisťování reflexních prvků na chodce, pohybující se za snížené viditelnosti po vozovce, a to jak z hlediska barvy a velikosti, tak z hlediska umístění pro jeho co nejlepší viditelnost.",
 booktitle="Sborník příspěvků konference EXFOS 2013 na CD",
 chapter="98087",
 howpublished="electronic, physical medium",
 year="2013",
 month="january",
 pages="210--221"
}