Detail publikace

Porovnání odlišností při prvním spatření objektů řidičem ze stojícího a z jedoucího vozidla na základě jízdních zkoušek v reálném silničním provozu

KLEDUS, R. BRADÁČ, A. SEMELA, M.

Originální název

Porovnání odlišností při prvním spatření objektů řidičem ze stojícího a z jedoucího vozidla na základě jízdních zkoušek v reálném silničním provozu

Český název

Porovnání odlišností při prvním spatření objektů řidičem ze stojícího a z jedoucího vozidla na základě jízdních zkoušek v reálném silničním provozu

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Článek se zabývá problematikou stanovení vzdálenosti, na kterou může řidič za snížené viditelnosti poprvé uvidět chodce na vozovce. Tato problematika je důležitá pro objasňování a posuzování závažných dopravních nehod, kterými jsou střety vozidel s chodci. Jelikož znalci mohou vzdálenost, potřebnou na první uvidění chodce řidičem, měřit jen ze stojícího nebo pomalu jedoucího vozidla, je důležité zabývat se výzkumem rozdílnosti ve vnímání objektů řidičem ze stojícího a jedoucího vozidla. Potřebný výzkum v této oblasti však dosud nebyl realizován z důvodu neexistence vhodné metody měření, která by za jízdy umožňovala měřit vzdálenost mezi objektem na vozovce a vozidlem v okamžiku, kdy řidič objekt poprvé uvidí. Toto omezení je v práci odstraňováno tím, že pro určení okamžiku prvního uvidění objektu je využito měření změny úhlu pohledu řidiče. Použito je speciálního zařízení vyvinuté společností viewpointsystem (r), GmbH. Vzdálenost mezi vozidlem a chodcem je následně určována z rychlosti vozidla a doby potřebné na její ujetí. V práci jsou pro různé jízdní situace porovnány výsledky měření dohlednosti na chodce ze stojícího a jedoucího vozidla za snížené viditelnosti. Výsledky byly získány z rozsáhlých jízdních zkoušek uskutečněných v úzké spolupráci Ústavu soudního inženýrství, Vysokého učení technického v Brně a výzkumného institutu EPIGUS - Institut für ganzheitliche Unfall- und Sicherheitforschung z Rakouska.

Český abstrakt

Článek se zabývá problematikou stanovení vzdálenosti, na kterou může řidič za snížené viditelnosti poprvé uvidět chodce na vozovce. Tato problematika je důležitá pro objasňování a posuzování závažných dopravních nehod, kterými jsou střety vozidel s chodci. Jelikož znalci mohou vzdálenost, potřebnou na první uvidění chodce řidičem, měřit jen ze stojícího nebo pomalu jedoucího vozidla, je důležité zabývat se výzkumem rozdílnosti ve vnímání objektů řidičem ze stojícího a jedoucího vozidla. Potřebný výzkum v této oblasti však dosud nebyl realizován z důvodu neexistence vhodné metody měření, která by za jízdy umožňovala měřit vzdálenost mezi objektem na vozovce a vozidlem v okamžiku, kdy řidič objekt poprvé uvidí. Toto omezení je v práci odstraňováno tím, že pro určení okamžiku prvního uvidění objektu je využito měření změny úhlu pohledu řidiče. Použito je speciálního zařízení vyvinuté společností viewpointsystem (r), GmbH. Vzdálenost mezi vozidlem a chodcem je následně určována z rychlosti vozidla a doby potřebné na její ujetí. V práci jsou pro různé jízdní situace porovnány výsledky měření dohlednosti na chodce ze stojícího a jedoucího vozidla za snížené viditelnosti. Výsledky byly získány z rozsáhlých jízdních zkoušek uskutečněných v úzké spolupráci Ústavu soudního inženýrství, Vysokého učení technického v Brně a výzkumného institutu EPIGUS - Institut für ganzheitliche Unfall- und Sicherheitforschung z Rakouska.

Klíčová slova

analýza silničních nehod, vzdálenost přiměřená dohledu, reakce řidiče, vnímání řidiče v noční době

Rok RIV

2011

Vydáno

20.08.2011

Nakladatel

Akademické nakladatelství CERM s.r.o.

Místo

Brno

Strany od

89

Strany do

101

Strany počet

13

BibTex


@article{BUT72854,
 author="Robert {Kledus} and Albert {Bradáč} and Marek {Semela}",
 title="Porovnání odlišností při prvním spatření objektů řidičem ze stojícího a z jedoucího vozidla na základě jízdních zkoušek v reálném silničním provozu",
 annote="Článek se zabývá problematikou stanovení vzdálenosti, na kterou může řidič za snížené viditelnosti poprvé uvidět chodce na vozovce. Tato problematika je důležitá pro objasňování a posuzování závažných dopravních nehod, kterými jsou střety vozidel s chodci. Jelikož znalci mohou vzdálenost, potřebnou na první uvidění chodce řidičem, měřit jen ze stojícího nebo pomalu jedoucího vozidla, je důležité zabývat se výzkumem rozdílnosti ve vnímání objektů řidičem ze stojícího a jedoucího vozidla. Potřebný výzkum v této oblasti však dosud nebyl realizován z důvodu neexistence vhodné metody měření, která by za jízdy umožňovala měřit vzdálenost mezi objektem na vozovce a vozidlem v okamžiku, kdy řidič objekt poprvé uvidí. Toto omezení je v práci odstraňováno tím, že pro určení okamžiku prvního uvidění objektu je využito měření změny úhlu pohledu řidiče. Použito je speciálního zařízení vyvinuté společností viewpointsystem (r), GmbH. Vzdálenost mezi vozidlem a chodcem je následně určována z rychlosti vozidla a doby potřebné na její ujetí.
V práci jsou pro různé jízdní situace porovnány výsledky měření dohlednosti na chodce ze stojícího a jedoucího vozidla za snížené viditelnosti. Výsledky byly získány z rozsáhlých jízdních zkoušek uskutečněných v úzké spolupráci Ústavu soudního inženýrství, Vysokého učení technického v Brně a výzkumného institutu EPIGUS - Institut für ganzheitliche Unfall- und Sicherheitforschung z Rakouska.",
 address="Akademické nakladatelství CERM s.r.o.",
 chapter="72854",
 institution="Akademické nakladatelství CERM s.r.o.",
 journal="Soudní inženýrství",
 number="2-3",
 volume="22",
 year="2011",
 month="august",
 pages="89--101",
 publisher="Akademické nakladatelství CERM s.r.o.",
 type="journal article - other"
}