Detail publikace

Možnosti spatření chodců v extravilánu za snížené viditelnosti

KLEDUS, R. SEMELA, M. BRADÁČ, A. VÉMOLA, A.

Originální název

Možnosti spatření chodců v extravilánu za snížené viditelnosti

Český název

Možnosti spatření chodců v extravilánu za snížené viditelnosti

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Článek se zabývá problematikou bezpečnosti dopravy, se zvláštním důrazem na bezpečnosti chodců při pohybu po silnici za snížené viditelnosti. Bezpečnost chodců při pohybu po vozovce v noční době významně ovlivňuje vzdálenost, na kterou může řidič poprvé chodce uvidět z jedoucího vozidla. Potřebný výzkum v této oblasti však dosud nebyl realizován z důvodu, že neexistuje vhodná metoda měření, která by umožňovala za jízdy měřit vdálenost mezi objektem na vozovce a vozidlem v okamžiku, kdy řidič daný objekt rozpozná. Toto omezení je v práci odstraňováno tím, že pro určení okamžiku prvního rozpoznání objektu je využito měření změny úhlu pohledu řidiče pomocí metody eye-trackingu, tedy sledování pohybu oka řidiče.

Český abstrakt

Článek se zabývá problematikou bezpečnosti dopravy, se zvláštním důrazem na bezpečnosti chodců při pohybu po silnici za snížené viditelnosti. Bezpečnost chodců při pohybu po vozovce v noční době významně ovlivňuje vzdálenost, na kterou může řidič poprvé chodce uvidět z jedoucího vozidla. Potřebný výzkum v této oblasti však dosud nebyl realizován z důvodu, že neexistuje vhodná metoda měření, která by umožňovala za jízdy měřit vdálenost mezi objektem na vozovce a vozidlem v okamžiku, kdy řidič daný objekt rozpozná. Toto omezení je v práci odstraňováno tím, že pro určení okamžiku prvního rozpoznání objektu je využito měření změny úhlu pohledu řidiče pomocí metody eye-trackingu, tedy sledování pohybu oka řidiče.

Klíčová slova

bezpečnost chodců, viditelnost, rozpoznání objektu

Rok RIV

2013

Vydáno

06.11.2013

Místo

Vyškov

ISBN

978-80-904625-4-0

Kniha

Sborník příspěvků z odborné konfernce "Zvýšení bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil"

Číslo edice

1

Strany od

66

Strany do

79

Strany počet

14

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT102565,
  author="Robert {Kledus} and Marek {Semela} and Albert {Bradáč} and Aleš {Vémola}",
  title="Možnosti spatření chodců v extravilánu za snížené viditelnosti",
  annote="Článek se zabývá problematikou bezpečnosti dopravy, se zvláštním důrazem na bezpečnosti chodců při pohybu po silnici za snížené viditelnosti. Bezpečnost chodců při pohybu po vozovce v noční době významně ovlivňuje vzdálenost, na kterou může řidič poprvé chodce uvidět z jedoucího vozidla. Potřebný výzkum v této oblasti však dosud nebyl realizován z důvodu, že neexistuje vhodná metoda měření, která by umožňovala za jízdy měřit vdálenost mezi objektem na vozovce a vozidlem v okamžiku, kdy řidič daný objekt rozpozná. Toto omezení je v práci odstraňováno tím, že pro určení okamžiku prvního rozpoznání objektu je využito měření změny úhlu pohledu řidiče pomocí metody eye-trackingu, tedy sledování pohybu oka řidiče.",
  booktitle="Sborník příspěvků z odborné konfernce "Zvýšení bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil"",
  chapter="102565",
  howpublished="print",
  year="2013",
  month="november",
  pages="66--79"
}