Fakulta výtvarných
umění

Vyberte si program

Výtvarná umění

Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 30. 4. 2021
Po vyplnění e-přihlášky (nejpozději do 30. dubna 2021) je nutné zanést nebo zaslat poštou (rozhoduje razítko pošty) na adresu fakulty nejpozději do 3. května 2021 tyto dokumenty:
  • výtisk protokolu e-přihlášky s vlastnoručně podepsaným čestným prohlášením;
  • písemně formulovanou koncepci disertačního projektu (ve formátu PDF na digitálním nosiči) na formuláři, který je zveřejněn zde;
  • životopis (ve formátu PDF na digitálním nosiči), ve kterém je uvedena výstavní a/nebo publikační činnost uchazeče/ky;
  • portfolio (ve formátu PDF na digitálním nosiči) představující v dostatečné šíři dosavadní tvorbu, případně kurátorskou činnost uchazeče/ky formou výstižné dokumentace;
  • kopie dokladů o dosaženém vysokoškolském vzdělání; originály dokladů předloží uchazeč/ka při zápisu do studia (vyjma absolventů FaVU VUT); v případě, že uchazeč/ka získal/a vysokoškolské vzdělání na zahraniční vysoké škole, předloží doklad dle § 48 odst. 5 zákona, v souladu se Směrnicí rektora č. 11/2019.
Bližší informace vizte ve směrnici děkana Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do doktorského studijního programu na FaVU VUT pro akademický rok 2021/2022.
Výtvarná umění a umělecký provoz (bez zaměření)

Výtvarná umění

Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 30. 4. 2021
Po vyplnění e-přihlášky (nejpozději do 30. dubna 2021) je nutné zanést nebo zaslat poštou (rozhoduje razítko pošty) na adresu fakulty nejpozději do 3. května 2021 tyto dokumenty:
  • výtisk protokolu e-přihlášky s vlastnoručně podepsaným čestným prohlášením;
  • písemně formulovanou koncepci disertačního projektu (ve formátu PDF na digitálním nosiči) na formuláři, který je zveřejněn zde;
  • životopis (ve formátu PDF na digitálním nosiči), ve kterém je uvedena výstavní a/nebo publikační činnost uchazeče/ky;
  • portfolio (ve formátu PDF na digitálním nosiči) představující v dostatečné šíři dosavadní tvorbu, případně kurátorskou činnost uchazeče/ky formou výstižné dokumentace;
  • kopie dokladů o dosaženém vysokoškolském vzdělání; originály dokladů předloží uchazeč/ka při zápisu do studia (vyjma absolventů FaVU VUT); v případě, že uchazeč/ka získal/a vysokoškolské vzdělání na zahraniční vysoké škole, předloží doklad dle § 48 odst. 5 zákona, v souladu se Směrnicí rektora č. 11/2019.
Bližší informace vizte ve směrnici děkana Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do doktorského studijního programu na FaVU VUT pro akademický rok 2021/2022.
Výtvarná umění a umělecký provoz

Nevybrali jste si? Zkuste i další možnosti.

Zobrazit všechny fakulty