Fakulta výtvarných
umění

Vyberte si obor

Výtvarná umění

Přihlášku je možno podat pouze do jednoho oboru - ateliéru (talentovou zkoušku nelze vykonat na dvou místech současně). Elektronickou přihlášku vytiskněte, podepište čestné prohlášení, které je součástí e-příhlášky. V případě, že budete maturovat v roce 2018, vyplníte v přihlášce prospěch za 1. - 3. ročník (všechny předměty), formulář pak potvrzuje ředitel školy. Pokud jste již maturitní zkoušku vykonali, vyplníte v přihlášce pouze prospěch z maturitních předmětů a doložíte k výtisku e-přihlášky notářem, matrikou nebo Českou poštou ověřenou kopii maturitního vysvědčení na studijní odd. FAVU, Údolní 53, budova U2, míst. č. 321, 602 00 Brno do 20. listopadu 2017. Beru na vědomí, že pokud k tomuto datu na adresu FAVU nedoručím přihlášku a výše uvedené dokumenty, nebude přihláška zařazena do přijímacího řízení. Další podrobnosti k přijímacímu řízení naleznete na adrese http://www.ffa.vutbr.cz/zajemce/bakalarske-studium
Typ bakalářský Forma prezenční Titul BcA. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 19. 11. 2017
Design (Ateliér grafického designu 1 FAVU VUT)
Design (Ateliér grafického designu 2 FAVU VUT)
Design (Ateliér produktového designu FAVU VUT)
Intermediální a digitální tvorba (Ateliér environmentu FAVU VUT)
Intermediální a digitální tvorba (Ateliér fotografie FAVU VUT)
Intermediální a digitální tvorba (Ateliér intermédií FAVU VUT)
Intermediální a digitální tvorba (Ateliér multimédií FAVU VUT)
Intermediální a digitální tvorba (Ateliér performance FAVU VUT)
Intermediální a digitální tvorba (Ateliér tělového designu FAVU VUT)
Intermediální a digitální tvorba (Ateliér video FAVU VUT)
Výtvarná tvorba (Ateliér kresby a grafiky FAVU VUT)
Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 1 FAVU VUT)
Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 2 FAVU VUT)
Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 3 FAVU VUT)
Výtvarná tvorba (Ateliér sochařství 1 FAVU VUT)
Výtvarná tvorba (Ateliér sochařství 2 FAVU VUT)
Přihlášku je možno podat pouze do jednoho oboru - ateliéru (talentovou zkoušku nelze vykonat na dvou místech současně). Elektronickou přihlášku vytiskněte, podepište čestné prohlášení, které je součástí e-příhlášky. V případě, že budete maturovat v roce 2018, vyplníte v přihlášce prospěch za 1. - 3. ročník (všechny předměty), formulář pak potvrzuje ředitel školy. Pokud jste již maturitní zkoušku vykonali, vyplníte v přihlášce pouze prospěch z maturitních předmětů a doložíte k výtisku e-přihlášky notářem, matrikou nebo Českou poštou ověřenou kopii maturitního vysvědčení na studijní odd. FAVU, Údolní 53, budova U2, míst. č. 321, 602 00 Brno do 20. listopadu 2017. Beru na vědomí, že pokud k tomuto datu na adresu FAVU nedoručím přihlášku a výše uvedené dokumenty, nebude přihláška zařazena do přijímacího řízení. Další podrobnosti k přijímacímu řízení naleznete na adrese http://www.ffa.vutbr.cz/zajemce/bakalarske-studium
Typ bakalářský Forma prezenční Titul BcA. Délka 4 roky
Jazyk čeština 2. kolo do 19. 11. 2017
Design (Ateliér grafického designu 1 FAVU VUT)
Design (Ateliér grafického designu 2 FAVU VUT)
Design (Ateliér produktového designu FAVU VUT)
Intermediální a digitální tvorba (Ateliér environmentu FAVU VUT)
Intermediální a digitální tvorba (Ateliér fotografie FAVU VUT)
Intermediální a digitální tvorba (Ateliér intermédií FAVU VUT)
Intermediální a digitální tvorba (Ateliér multimédií FAVU VUT)
Intermediální a digitální tvorba (Ateliér performance FAVU VUT)
Intermediální a digitální tvorba (Ateliér tělového designu FAVU VUT)
Intermediální a digitální tvorba (Ateliér video FAVU VUT)
Výtvarná tvorba (Ateliér kresby a grafiky FAVU VUT)
Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 1 FAVU VUT)
Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 2 FAVU VUT)
Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 3 FAVU VUT)
Výtvarná tvorba (Ateliér sochařství 1 FAVU VUT)
Výtvarná tvorba (Ateliér sochařství 2 FAVU VUT)

Nevybrali jste si? Zkuste i další možnosti.

Zobrazit všechny fakulty