Fakulta výtvarných
umění

Vyberte si program

Výtvarná umění

Typ bakalářský Forma prezenční Titul BcA. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 25.11.2020
Přihlášku je možno podat pouze do jednoho ateliéru. Platbu administrativního poplatku k e-přihlášce je třeba provést nejpozději do 5 dnů od jejího podání, nejpozději však 27. 11. 2020. Podrobné informace k výši poplatku, způsobu jeho úhrady (včetně informace o číslech účtů) se zobrazí při zadávání e-přihlášky.

Po vložení e-přihlášky je potřeba zaslat na adresu fakulty (Studijní odd. FaVU VUT, Údolní 244/53, 602 00 Brno) do 25. 11. 2020 (rozhoduje razítko pošty) tyto dokumenty:
 • výtisk protokolu e-přihlášky s vlastnoručně podepsaným čestným prohlášením;
 • uchazeči, kteří již složili maturitní zkoušku, vyplní v e-přihlášce pouze maturitní předměty a jejich hodnocení a dokládají notářem nebo matrikou ověřenou kopii maturitního vysvědčení; uchazeči, kteří v době podání přihlášky nemají ukončený maturitní ročník, vykazují ve formuláři e-přihlášky prospěch za 1., 2. a 3. ročník ze všech předmětů. V tomto případě potvrzuje formulář ředitel/ka školy;
 • životopis (ve formátu PDF jej zadá uchazeč/ka také do elektronického formuláře přihlášky);
 • v případě, že uchazeč/ka získal/a středoškolské vzdělání na zahraniční škole, předloží doklad dle § 48 odst. 4 vysokoškolského zákona, v souladu se Směrnicí rektora č. 11/2019. U řady států EU se ověření nevyžaduje (např. Slovensko), blíže v příloze zmíněné směrnice.

 • Bližší informace k přijímacímu řízení: https://www.favu.vut.cz/uchazeci/prijimacky/bakalarsky-program
  Směrnice děkana k přijímacímu řízení: https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-favu/d200689

  V případě nejasností kontaktujte studijní oddělení fakulty: +420 54114 6803, studijni@favu.vut.cz
  Design (Ateliér grafického designu 1)
  Design (Ateliér grafického designu 2)
  Design (Ateliér produktového designu)
  Intermediální a digitální tvorba (Ateliér environmentu)
  Intermediální a digitální tvorba (Ateliér fotografie)
  Intermediální a digitální tvorba (Ateliér herních médií)
  Intermediální a digitální tvorba (Ateliér intermédií)
  Intermediální a digitální tvorba (Ateliér performance)
  Intermediální a digitální tvorba (Ateliér tělového designu)
  Intermediální a digitální tvorba (Ateliér video)
  Výtvarná tvorba (Ateliér kresby a grafiky)
  Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 1)
  Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 2)
  Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 3)
  Výtvarná tvorba (Ateliér sochařství 1)
  Výtvarná tvorba (Ateliér sochařství 2)

  Nevybrali jste si? Zkuste i další možnosti.

  Zobrazit všechny fakulty