Fakulta výtvarných
umění

Vyberte si program

Výtvarná umění

Do tohoto studijního programu si mohou podat přihlášku absolventi bakalářského studijního programu B8206 Výtvarná umění nebo obdobného. Přihlášku je možno podat pouze do jednoho oboru/ateliéru. Tato přihláška je zpoplatněna částkou 600,- Kč nebo 23,-€. Do 1. srpna 2018 včetně je nutno doručit na studijní odd. fakulty tyto dokumenty: výtisk formuláře e-přihlášky s podepsaným čestným prohlášením, ověřené doklady o ukončeném VŠ vzdělání (notář, matrika, Česká pošta), písemný projekt magisterského studia - formulář stáhněte na http://www.ffa.vutbr.cz/studium/studijni-oddeleni/formulare Uchazeči, kteří v předchozích letech ukončili studium na FaVU, nemusí dokládat ověřený diplom. Přiloží pouze čestné prohlášení o úspěšném ukončení studia. Přijímací zkouška se koná ve dnech 4. a 5. září 2018. Beru na vědomí, že pokud k výše uvedenému datu, tj. nejpozději 1. srpna 2018, na adresu FAVU - studijní oddělení, Údolní 244/53, 602 00 Brno nedoručím přihlášku a výše uvedenou dokumentaci a nesložím administrativní poplatek na účet e-přihlášky, nebude moje přihláška zařazena do přijímacího řízení.
Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul MgA. Délka 2 roky
Jazyk čeština 2. kolo od 1. 7. 2018
Design (Ateliér grafického designu 1 FAVU VUT)
Design (Ateliér grafického designu 2 FAVU VUT)
Design (Ateliér produktového designu FAVU VUT)
Intermediální a digitální tvorba (Ateliér environmentu FAVU VUT)
Intermediální a digitální tvorba (Ateliér fotografie FAVU VUT)
Intermediální a digitální tvorba (Ateliér intermédií FAVU VUT)
Intermediální a digitální tvorba (Ateliér multimédií FAVU VUT)
Intermediální a digitální tvorba (Ateliér performance FAVU VUT)
Intermediální a digitální tvorba (Ateliér tělového designu FAVU VUT)
Intermediální a digitální tvorba (Ateliér video FAVU VUT)
Výtvarná tvorba (Ateliér kresby a grafiky FAVU VUT)
Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 1 FAVU VUT)
Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 2 FAVU VUT)
Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 3 FAVU VUT)
Výtvarná tvorba (Ateliér sochařství 1 FAVU VUT)
Výtvarná tvorba (Ateliér sochařství 2 FAVU VUT)

Nevybrali jste si? Zkuste i další možnosti.

Zobrazit všechny fakulty