Fakulta výtvarných
umění

Vyberte si program

Výtvarná umění

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul MgA. Délka 2 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 5. 2020
Do tohoto kola přijímacího řízení podávají přihlášku pouze studenti FaVU, kteří v aktuálním akademickém roce ukončují bakalářské studium. Přihlášku je možno podat do jednoho ateliéru. Přihláška je zproštěna poplatku. Po vložení e-přihlášky je potřeba nejpozději do 10. června 2020 doručit na studijní oddělení výtisk protokolu e-přihlášky s vlastnoručně podepsaným čestným prohlášením.

Uchazeči z jiných VŠ podávají přihlášku od 1. června do 31. července 2020 (2. kolo přijímacího řízení). Bližší informace viz Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do návazného magisterského studijního programu na FaVU VUT pro akademický rok 2020/2021.
Design (Ateliér grafického designu 1)
Design (Ateliér grafického designu 2)
Design (Ateliér produktového designu)
Intermediální a digitální tvorba (Ateliér environmentu)
Intermediální a digitální tvorba (Ateliér fotografie)
Intermediální a digitální tvorba (Ateliér herních médií)
Intermediální a digitální tvorba (Ateliér intermédií)
Intermediální a digitální tvorba (Ateliér performance)
Intermediální a digitální tvorba (Ateliér tělového designu)
Intermediální a digitální tvorba (Ateliér video)
Výtvarná tvorba (Ateliér kresby a grafiky)
Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 1)
Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 2)
Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 3)
Výtvarná tvorba (Ateliér sochařství 1)
Výtvarná tvorba (Ateliér sochařství 2)
Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul MgA. Délka 2 roky
Jazyk čeština 2. kolo od 1. 6. 2020
Do tohoto studijního programu si mohou podat přihlášku absolventi bakalářského studijního programu Výtvarná umění (B8206) a příbuzných bakalářských nebo magisterských programů. Přihlášku je možno podat pouze do jednoho ateliéru.

Po vložení e-přihlášky je potřeba zaslat do 3. srpna 2020 (rozhoduje razítko pošty) na adresu fakulty tyto dokumenty:
  • výtisk formuláře e-přihlášky s vlastnoručně podepsaným čestným prohlášením;
  • ověřené doklady o ukončeném vysokoškolském vzdělání minimálně bakalářského stupně (vyjma absoventů FaVU VUT);
  • v případě, že uchazeč/ka získal/a vysokoškolské vzdělání na zahraniční vysoké škole, předloží doklad dle § 48 odst. 5 zákona o vysokých školách, v souladu se Směrnicí rektora č. 11/2019;
  • kopii dodatku k diplomu (Diploma Supplement) s vyznačením nejvyššího absolvovaného stupně angličtiny, případně dalších jazyků, včetně vytištěné anotace kurzů, popř. mezinárodně uznávané certifikáty minimálně na úrovni B1 (TOEFL, IELTS, City and Guilds, Cambridge exams);
  • životopis (ve formátu PDF jej uchazeč/ka vloží také do elektronického formuláře přihlášky);
  • motivační dopis zahrnující tvůrčí záměr pro první semestr magisterského studia (ve formátu PDF jej uchazeč/ka vloží také do elektronického formuláře přihlášky).

Přijímací zkouška se koná ve dnech 8. a 9. září 2020. Bližší informace viz Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do návazného magisterského studijního programu na FaVU VUT pro akademický rok 2020/2021.
Design (Ateliér grafického designu 1)
Design (Ateliér grafického designu 2)
Design (Ateliér produktového designu)
Intermediální a digitální tvorba (Ateliér environmentu)
Intermediální a digitální tvorba (Ateliér fotografie)
Intermediální a digitální tvorba (Ateliér herních médií)
Intermediální a digitální tvorba (Ateliér intermédií)
Intermediální a digitální tvorba (Ateliér performance)
Intermediální a digitální tvorba (Ateliér tělového designu)
Intermediální a digitální tvorba (Ateliér video)
Výtvarná tvorba (Ateliér kresby a grafiky)
Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 1)
Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 2)
Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 3)
Výtvarná tvorba (Ateliér sochařství 1)
Výtvarná tvorba (Ateliér sochařství 2)

Nevybrali jste si? Zkuste i další možnosti.

Zobrazit všechny fakulty