Fakulta výtvarných
umění

Vyberte si program

Výtvarná umění

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul MgA. Délka 2 roky
Jazyk čeština 2. kolo do 31. 7. 2021
Do tohoto studijního programu si mohou podat přihlášku absolventi bakalářského studijního programu Výtvarná umění (B8206) a příbuzných bakalářských nebo magisterských programů. Přihlášku je možné podat pouze do jednoho ateliéru.

Po vložení e-přihlášky je potřeba zaslat do 3. srpna 2021 (rozhoduje razítko pošty) na adresu fakulty tyto dokumenty:
  • výtisk formuláře e-přihlášky s vlastnoručně podepsaným čestným prohlášením;
  • ověřené doklady o ukončeném vysokoškolském vzdělání minimálně bakalářského stupně (vyjma absoventů FaVU VUT);
  • v případě, že uchazeč/ka získal/a vysokoškolské vzdělání na zahraniční vysoké škole, předloží doklad dle § 48 odst. 5 zákona o vysokých školách, v souladu se Směrnicí rektora č. 11/2019;
  • kopii dodatku k diplomu (Diploma Supplement) s vyznačením nejvyššího absolvovaného stupně angličtiny, případně dalších jazyků, včetně vytištěné anotace kurzů, popř. mezinárodně uznávané certifikáty minimálně na úrovni B1 (TOEFL, IELTS, City and Guilds, Cambridge exams);
  • životopis (ve formátu PDF jej uchazeč/ka vloží také do elektronického formuláře přihlášky);
  • motivační dopis zahrnující tvůrčí záměr pro první semestr magisterského studia (ve formátu PDF jej uchazeč/ka vloží také do elektronického formuláře přihlášky).

Přijímací zkouška se koná ve dnech 7. a 8. září 2021. Bližší informace zde.
Design (Ateliér grafického designu 1)
Design (Ateliér grafického designu 2)
Design (Ateliér produktového designu)
Intermediální a digitální tvorba (Ateliér environmentu)
Intermediální a digitální tvorba (Ateliér fotografie)
Intermediální a digitální tvorba (Ateliér herních médií)
Intermediální a digitální tvorba (Ateliér intermédií)
Intermediální a digitální tvorba (Ateliér performance)
Intermediální a digitální tvorba (Ateliér tělového designu)
Intermediální a digitální tvorba (Ateliér video)
Výtvarná tvorba (Ateliér kresby a grafiky)
Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 1)
Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 2)
Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 3)
Výtvarná tvorba (Ateliér sochařství 1)
Výtvarná tvorba (Ateliér sochařství 2)

Nevybrali jste si? Zkuste i další možnosti.

Zobrazit všechny fakulty