Ústav soudního
inženýrství

Vyberte si obor

Neni autorizovany person

Soudní inženýrství

Přihlášky ke studiu tohoto studijního programu se přijímají do 14. 7. 2017. Podmínkou pro registraci přihlášky je uhrazení administrativního poplatku tak, aby byl do 17. 7. 2017 připsán na účet VUT v Brně. Požadavek na uchazeče o navazující magisterské studium je řádné ukončení studia v kterémkoliv typu akreditovaného studijního programu technického, ekonomického nebo právního zaměření a úspěšné složení písemné přijímací zkoušky. Podrobnosti najdete ve Směrnici ředitele ÚSI č. 4/2016 - Pro přijímací řízení na ÚSI VUT v Brně pro akademický rok 2017-2018 do celoškolských navazujících magisterských studijních programů N3917 Soudní inženýrství s prezenční formou studia a N3950 Rizikové inženýrství s prezenční formou studia a Rozhodnutí ředitele ÚSI č. 10/2017 – O vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně pro akademický rok 2017/18 do celoškolských navazujících magisterských studijních programů N3917 Soudní inženýrství s prezenční formou studia a N3950 Rizikové inženýrství s prezenční formou studia. Výuka probíhá v českém jazyce. Termín přijímacích zkoušek je 28.8.2017.
Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 2. kolo do 14.07.2017
Expertní inženýrství v dopravě (bez zaměření)
Realitní inženýrství (bez zaměření)

Rizikové inženýrství

Přihlášky ke studiu tohoto studijního programu se přijímají do 14. 7. 2017. Podmínkou pro registraci přihlášky je uhrazení administrativního poplatku tak, aby byl do 17. 7. 2017 připsán na účet VUT v Brně. Požadavek na uchazeče o navazující magisterské studium je řádné ukončení studia v kterémkoliv typu akreditovaného studijního programu technického, ekonomického nebo právního zaměření a úspěšné složení písemné přijímací zkoušky. Podrobnosti najdete ve Směrnici ředitele ÚSI č. 4/2016 - Pro přijímací řízení na ÚSI VUT v Brně pro akademický rok 2017-2018 do celoškolských navazujících magisterských studijních programů N3917 Soudní inženýrství s prezenční formou studia a N3950 Rizikové inženýrství s prezenční formou studia a Rozhodnutí ředitele ÚSI č. 10/2017 – O vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně pro akademický rok 2017/18 do celoškolských navazujících magisterských studijních programů N3917 Soudní inženýrství s prezenční formou studia a N3950 Rizikové inženýrství s prezenční formou studia. Výuka probíhá v českém jazyce. Termín přijímacích zkoušek je 28.8.2017.
Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 2. kolo do 14.07.2017
Řízení rizik firem a institucí (bez zaměření)
Řízení rizik chemických technologií (bez zaměření)

Kurzy technického znalectví

Při přihlašování do Kurzů technického znalectví ignorujte případnou výzvu k zaplacení poplatku za přihlášku. Administrativní poplatky, související s přijímáním posluchačů do těchto kurzů, jsou již zahrnuty v ceně kurzu. Účastník tohoto programu nemá statut studenta. Uchazeč, který se hlásí na tento studijní program je povinen odevzdat při zápisu do studia ověřenou kopii diplomu nejvyššího dosaženého vzdělání. Před zahájením kurzu je nutné uzavřít smlouvu o studiu a provést úhradu kurzu. Přihlášky se přijímají do 31. srpna 2017. Výuka probíhá v českém jazyce. Podrobnosti najdete ZDE.
Typ celoživotní vzdělávání (není studentem) Forma kombinovaná Délka 2 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 8. 2017
Analýza silničních nehod
Analýza silničních nehod + oceňování motorových vozidel
Analýza silničních nehod, oceňování mot. vozidel a movitého majetku
Expertní činnost ve stavebnictví
Oceňování motorových vozidel a movitého majetku
Oceňování motorových vozidel, strojů a zařízení
Oceňování movitého majetku
Oceňování nemovitostí
Oceňování nemovitostí, expertní činnost ve stavebnictví

Nevybrali jste si? Zkuste i další možnosti.

Zobrazit všechny fakulty