Ústav soudního
inženýrství

Vyberte si program

Soudní inženýrství

Přihlášky ke studiu tohoto studijního programu se přijímají do 13. 7. 2018. Podmínkou pro registraci přihlášky je uhrazení administrativního poplatku tak, aby byl do 17. 7. 2018 připsán na účet VUT v Brně. Požadavek na uchazeče o navazující magisterské studium je řádné ukončení studia v kterémkoliv typu akreditovaného studijního programu technického, ekonomického nebo právního zaměření a úspěšné složení písemné přijímací zkoušky. Podrobnosti najdete ve Směrnici ředitele ÚSI č. 1/2017 - Pro přijímací řízení na ÚSI VUT v Brně pro akademický rok 2018-2019 do celoškolských navazujících magisterských studijních programů N3917 Soudní inženýrství s prezenční formou studia a N3950 Rizikové inženýrství s prezenční formou studia a Rozhodnutí ředitele ÚSI č. 13/2018 – O vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně pro akademický rok 2018/19 do celoškolských navazujících magisterských studijních programů N3917 Soudní inženýrství s prezenční formou studia a N3950 Rizikové inženýrství s prezenční formou studia. Výuka probíhá v českém jazyce. Termín přijímacích zkoušek je 27. 8. 2018.
Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 2. kolo do 13.07.2018
Expertní inženýrství v dopravě (bez zaměření)
Realitní inženýrství (bez zaměření)

Celoživotní vzdělávání

Zde se lze přihlásit ke studiu jednotlivých předmětů akreditovaných studijních programů ÚSI VUT v Brně současně pro zimní i letní semestr. Poplatek za studium je stanoven v závislosti na počtu kreditů daného předmětu ve výši 800 Kč/kredit. Finanční úhradu hradí účastník v plné výši jednorázově po vyhotovení smlouvy mezi účastníkem CŽV a ÚSI.
Účastník tohoto programu nemá statut studenta.
Podrobnosti najdete ve Směrnici ředitele ÚSI č. 3/2012 - O stanovení pravidel studia v celoživotním vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů na ÚSI VUT v Brně.
Výuka probíhá v českém jazyce.
Typ celoživotní vzdělávání (není studentem) Forma  Délka 1 rok
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 8. 2018
univerzální (všeobecné)

Rizikové inženýrství

Přihlášky ke studiu tohoto studijního programu se přijímají do 13. 7. 2018. Podmínkou pro registraci přihlášky je uhrazení administrativního poplatku tak, aby byl do 17. 7. 2018 připsán na účet VUT v Brně. Požadavek na uchazeče o navazující magisterské studium je řádné ukončení studia v kterémkoliv typu akreditovaného studijního programu technického, ekonomického nebo právního zaměření a úspěšné složení písemné přijímací zkoušky. Podrobnosti najdete ve Směrnici ředitele ÚSI č. 1/2017 - Pro přijímací řízení na ÚSI VUT v Brně pro akademický rok 2018-2019 do celoškolských navazujících magisterských studijních programů N3917 Soudní inženýrství s prezenční formou studia a N3950 Rizikové inženýrství s prezenční formou studia a Rozhodnutí ředitele ÚSI č. 13/2018 – O vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně pro akademický rok 2018/19 do celoškolských navazujících magisterských studijních programů N3917 Soudní inženýrství s prezenční formou studia a N3950 Rizikové inženýrství s prezenční formou studia. Výuka probíhá v českém jazyce. Termín přijímacích zkoušek je 27. 8. 2018.
Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 2. kolo do 13.07.2018
Řízení rizik firem a institucí (bez zaměření)
Řízení rizik chemických technologií (bez zaměření)
Řízení rizik v informačních systémech (bez zaměření)

Kurzy technického znalectví

Při přihlašování do Kurzů technického znalectví ignorujte případnou výzvu k zaplacení poplatku za přihlášku. Administrativní poplatky, související s přijímáním posluchačů do těchto kurzů, jsou již zahrnuty v ceně kurzu. Účastník tohoto programu nemá statut studenta. Uchazeč, který se hlásí na tento studijní program je povinen odevzdat při zápisu do studia ověřenou kopii diplomu nejvyššího dosaženého vzdělání. Před zahájením kurzu je nutné uzavřít smlouvu o studiu a provést úhradu kurzu. Přihlášky se přijímají do 31. srpna 2018. Výuka probíhá v českém jazyce. Podrobnosti najdete ZDE.
Typ celoživotní vzdělávání (není studentem) Forma kombinovaná Délka 2 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 8. 2018
Analýza silničních nehod
Analýza silničních nehod + oceňování motorových vozidel
Analýza silničních nehod, oceňování mot. vozidel a movitého majetku
Expertní činnost ve stavebnictví
Oceňování motorových vozidel a movitého majetku
Oceňování motorových vozidel, strojů a zařízení
Oceňování movitého majetku
Oceňování nemovitostí
Oceňování nemovitostí, expertní činnost ve stavebnictví

Nevybrali jste si? Zkuste i další možnosti.

Zobrazit všechny fakulty