Ústav soudního
inženýrství

Vyberte si program

Expertní inženýrství v dopravě

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 20. 4. 2020

Přihlášky ke studiu tohoto studijního programu se přijímají do 20. 4. 2020. Podmínkou pro platnou registraci přihlášky je uhrazení administrativního poplatku. Požadavek na uchazeče o navazující magisterské studium je řádné ukončení studia v kterémkoliv typu akreditovaného studijního programu technického, ekonomického nebo právního zaměření a úspěšné složení písemné přijímací zkoušky.
Pozvánky k přijímacízkoušce budou zaslány pouze elektornicky na emailovou adresu uvedenou v elektronické přihlášce.
Podrobnosti k přijímacímu řízení naleznete ZDE.
Okruhy otázek, doporučenou literaturu a vzorové testy můžete nalézt ZDE. Výuka probíhá v českém jazyce.

Expertní inženýrství v dopravě

Realitní inženýrství

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 20. 4. 2020

Přihlášky ke studiu tohoto studijního programu se přijímají do 20. 4. 2020. Podmínkou pro platnou registraci přihlášky je uhrazení administrativního poplatku. Požadavek na uchazeče o navazující magisterské studium je řádné ukončení studia v kterémkoliv typu akreditovaného studijního programu technického, ekonomického nebo právního zaměření a úspěšné složení písemné přijímací zkoušky.
Pozvánky k přijímacízkoušce budou zaslány pouze elektornicky na emailovou adresu uvedenou v elektronické přihlášce.
Podrobnosti k přijímacímu řízení naleznete ZDE.
Okruhy otázek, doporučenou literaturu a vzorové testy můžete nalézt ZDE. Výuka probíhá v českém jazyce.

Realitní inženýrství

Řízení rizik technických a ekonomických systémů

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 20. 4. 2020

Přihlášky ke studiu tohoto studijního programu se přijímají do 20. 4. 2020. Podmínkou pro platnou registraci přihlášky je uhrazení administrativního poplatku. Požadavek na uchazeče o navazující magisterské studium je řádné ukončení studia v kterémkoliv typu akreditovaného studijního programu technického, ekonomického nebo právního zaměření a úspěšné složení písemné přijímací zkoušky.
Pozvánky k přijímacízkoušce budou zaslány pouze elektornicky na emailovou adresu uvedenou v elektronické přihlášce.
Podrobnosti k přijímacímu řízení naleznete ZDE.
Okruhy otázek, doporučenou literaturu a vzorové testy můžete nalézt ZDE. Výuka probíhá v českém jazyce.

Řízení rizik ekonomických systémů
Řízení rizik technických systémů

Nevybrali jste si? Zkuste i další možnosti.

Zobrazit všechny fakulty