Ústav soudního
inženýrství

Vyberte si obor

Soudní inženýrství

Přihlášky ke studiu tohoto studijního programu se přijímají do 31. 3. 2018. Podmínkou pro registraci přihlášky je uhrazení administrativního poplatku tak, aby byl do 4. 4. 2018 připsán na účet VUT v Brně. Požadavek na uchazeče o navazující magisterské studium je řádné ukončení studia v kterémkoliv typu akreditovaného studijního programu technického, ekonomického nebo právního zaměření a úspěšné složení písemné přijímací zkoušky. Podrobnosti najdete ve Směrnici ředitele ÚSI č. 1/2017 - Pro přijímací řízení na ÚSI VUT v Brně pro akademický rok 2018-2019 do celoškolských navazujících magisterských studijních programů N3917 Soudní inženýrství s prezenční formou studia a N3950 Rizikové inženýrství s prezenční formou studia. Výuka probíhá v českém jazyce.
Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2018
Expertní inženýrství v dopravě (bez zaměření)
Realitní inženýrství (bez zaměření)

Rizikové inženýrství

Přihlášky ke studiu tohoto studijního programu se přijímají do 31. 3. 2018. Podmínkou pro registraci přihlášky je uhrazení administrativního poplatku tak, aby byl do 4. 4. 2018 připsán na účet VUT v Brně. Požadavek na uchazeče o navazující magisterské studium je řádné ukončení studia v kterémkoliv typu akreditovaného studijního programu technického, ekonomického nebo právního zaměření a úspěšné složení písemné přijímací zkoušky. Podrobnosti najdete ve Směrnici ředitele ÚSI č. 1/2017 - Pro přijímací řízení na ÚSI VUT v Brně pro akademický rok 2018-2019 do celoškolských navazujících magisterských studijních programů N3917 Soudní inženýrství s prezenční formou studia a N3950 Rizikové inženýrství s prezenční formou studia. Výuka probíhá v českém jazyce.
Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2018
Řízení rizik elektrotechnických zařízení (bez zaměření)
Řízení rizik firem a institucí (bez zaměření)
Řízení rizik chemických technologií (bez zaměření)
Řízení rizik strojních zařízení (bez zaměření)
Řízení rizik v informačních systémech (bez zaměření)

Nevybrali jste si? Zkuste i další možnosti.

Zobrazit všechny fakulty