Ústav soudního
inženýrství

Vyberte si program

Kurzy technického znalectví

Při přihlašování do Kurzů technického znalectví ignorujte případnou výzvu k zaplacení poplatku za přihlášku. Administrativní poplatky, související s přijímáním posluchačů do těchto kurzů, jsou již zahrnuty v ceně kurzu. Účastník tohoto programu nemá statut studenta. Uchazeč, který se hlásí na tento studijní program je povinen odevzdat při zápisu do studia ověřenou kopii diplomu nejvyššího dosaženého vzdělání. Před zahájením kurzu je nutné uzavřít smlouvu o studiu a provést úhradu kurzu. Přihlášky se přijímají do 31. srpna 2018. Výuka probíhá v českém jazyce. Podrobnosti najdete ZDE.
Typ celoživotní vzdělávání (není studentem) Forma kombinovaná Délka 2 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 16.09.2018
Analýza silničních nehod
Analýza silničních nehod + oceňování motorových vozidel
Analýza silničních nehod, oceňování mot. vozidel a movitého majetku
Oceňování motorových vozidel a movitého majetku
Oceňování motorových vozidel, strojů a zařízení
Oceňování movitého majetku

Nevybrali jste si? Zkuste i další možnosti.

Zobrazit všechny fakulty