Ústav soudního
inženýrství

Vyberte si obor

Soudní inženýrství

Přihlášky ke studiu doktorského studijního programu se přijímají do 31. 5. 2018. Podmínkou pro registraci přihlášky je uhrazení administrativního poplatku tak, aby byl do 4. 6. 2018 připsán na účet VUT v Brně. Požadavek na uchazeče o doktorské studium je úspěšné ukončení magisterského studijního programu a úspěšné složení přijímací zkoušky. Uchazeč se přihlašuje k vypsaným tématům doktorského studia a s jeho přijetím musí vyslovit souhlas školitel vypsaného tématu doktorského studia. Studium probíhá ve 4 zaměřeních oboru:
  • Analýza silničních nehod
  • Oceňování majetku
  • Posuzování vad a poruch v technice
  • Forenzní ekotechnika
Podrobnosti najdete ve Směrnici ředitele ÚSI č. 2/2017 - Pro přijímací řízení na ÚSI VUT v Brně pro akademický rok 2018/19 do doktorského studijního programu P3917 Soudní inženýrství s prezenční i kombinovanou formou studia, s výukou v českém jazyce.
Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 5. 2018
Soudní inženýrství (Analýza silničních nehod)
Soudní inženýrství (Forenzní ekotechnika)
Soudní inženýrství (Oceňování majetku)
Soudní inženýrství (Posuzování vad a poruch v technice)

Soudní inženýrství

Přihlášky ke studiu doktorského studijního programu se přijímají do 31. 5. 2018. Podmínkou pro registraci přihlášky je uhrazení administrativního poplatku tak, aby byl do 4. 6. 2018 připsán na účet VUT v Brně. Požadavek na uchazeče o doktorské studium je úspěšné ukončení magisterského studijního programu a úspěšné složení přijímací zkoušky. Uchazeč se přihlašuje k vypsaným tématům doktorského studia a s jeho přijetím musí vyslovit souhlas školitel vypsaného tématu doktorského studia. Studium probíhá ve 4 zaměřeních oboru:
  • Analýza silničních nehod
  • Oceňování majetku
  • Posuzování vad a poruch v technice
  • Forenzní ekotechnika
Podrobnosti najdete ve Směrnici ředitele ÚSI č. 2/2017 - Pro přijímací řízení na ÚSI VUT v Brně pro akademický rok 2018/19 do doktorského studijního programu P3917 Soudní inženýrství s prezenční i kombinovanou formou studia, s výukou v českém jazyce.
Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 5. 2018
Soudní inženýrství (Analýza silničních nehod)
Soudní inženýrství (Forenzní ekotechnika)
Soudní inženýrství (Oceňování majetku)
Soudní inženýrství (Posuzování vad a poruch v technice)

Specializační studium technického znalectví pro pracovníky znaleckých ústavů na VUT v Brně

Studium je určeno studentům doktorských programů VUT v Brně, kteří se na svých pracovištích zapojují do znalecké činnosti fakult, jako znaleckých ústavů. Studium plně nahrazuje základní přípravu pro výkon znalecké činnosti ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 37/1967 Sb. v platném znění pro uchazeče o jmenování znalcem v oborech, ve kterých není zřízeno specializované studium soudního znalectví. Kurz je bezplatně poskytnut studentům v DSP na VUT, kteří budou mít školitelem stáž v kurzu zařazenu mezi další studijní povinnosti doktoranda nad rámec základních povinností vyplývajících z platné akreditace. Podrobnější informace ZDE.
Typ celoživotní vzdělávání (není studentem) Forma kombinovaná Délka 1 rok
Jazyk čeština 1. kolo do 30. 4. 2018
Specializační studium technického znalectví pro pracovníky znaleckých ústavů na VUT v Brně (-)

Nevybrali jste si? Zkuste i další možnosti.

Zobrazit všechny fakulty