Ústav soudního
inženýrství

Vyberte si program

Expertní inženýrství v dopravě

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 2. kolo do 31. 7. 2021

Přihlášky ke studiu tohoto studijního programu se přijímají do 31. 7. 2021. Podmínkou pro platnou registraci přihlášky je uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením do 31. 7. 2021. Požadavek na uchazeče o navazující magisterské studium je řádné ukončení studia v kterémkoliv typu akreditovaného studijního programu nejlépe technického, ekonomického nebo právního zaměření.
Splnění podmínek pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2021/2022 nebude ověřováno přijímací zkouškou.
Podrobnosti k přijímacímu řízení naleznete ZDE.
Výuka probíhá v českém jazyce.

Expertní inženýrství v dopravě

Realitní inženýrství

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 2. kolo do 31. 7. 2021

Přihlášky ke studiu tohoto studijního programu se přijímají do 31. 7. 2021. Podmínkou pro platnou registraci přihlášky je uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením do 31. 7. 2021. Požadavek na uchazeče o navazující magisterské studium je řádné ukončení studia v kterémkoliv typu akreditovaného studijního programu nejlépe technického, ekonomického nebo právního zaměření.
Splnění podmínek pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2021/2022 nebude ověřováno přijímací zkouškou.
Podrobnosti k přijímacímu řízení naleznete ZDE.
Výuka probíhá v českém jazyce.

Realitní inženýrství

Řízení rizik technických a ekonomických systémů

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 2. kolo do 31. 7. 2021

Přihlášky ke studiu tohoto studijního programu se přijímají do 31. 7. 2021. Podmínkou pro platnou registraci přihlášky je uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením do 31. 7. 2021. Požadavek na uchazeče o navazující magisterské studium je řádné ukončení studia v kterémkoliv typu akreditovaného studijního programu nejlépe technického, ekonomického nebo právního zaměření.
Splnění podmínek pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2021/2022 nebude ověřováno přijímací zkouškou.
Podrobnosti k přijímacímu řízení naleznete ZDE.
Výuka probíhá v českém jazyce.

Řízení rizik ekonomických systémů
Řízení rizik technických systémů

Celoživotní vzdělávání

Typ celoživotní vzdělávání (není studentem) Forma  Délka 1 rok
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 8. 2021
Zde se lze přihlásit ke studiu jednotlivých předmětů akreditovaných studijních programů ÚSI VUT v Brně současně pro zimní i letní semestr. Poplatek za studium je stanoven v závislosti na počtu kreditů daného předmětu ve výši 800 Kč/kredit. Finanční úhradu hradí účastník v plné výši jednorázově po vyhotovení smlouvy mezi účastníkem CŽV a ÚSI.
Účastník tohoto programu nemá statut studenta.
Podrobnosti najdete ve Směrnici ředitele ÚSI č. 3/2012 - O stanovení pravidel studia v celoživotním vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů na ÚSI VUT v Brně.
Výuka probíhá v českém jazyce.
univerzální (všeobecné)

Kurzy technického znalectví

Typ celoživotní vzdělávání (není studentem) Forma kombinovaná Délka 2 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 8. 2021
Účastník tohoto programu nemá statut studenta. Uchazeč, který se hlásí na tento studijní program je povinen odevzdat při zápisu do studia ověřenou kopii diplomu nejvyššího dosaženého vzdělání. Před zahájením kurzu je nutné uzavřít smlouvu o studiu a provést úhradu kurzu. Přihlášky se přijímají do 31. srpna 2021. Výuka probíhá v českém jazyce. Podrobnosti najdete v dokumentu Informace o studiu ZDE.
Analýza silničních nehod
Analýza silničních nehod + oceňování motorových vozidel
Analýza silničních nehod, oceňování mot. vozidel a movitého majetku
Oceňování motorových vozidel a movitého majetku
Oceňování motorových vozidel, strojů a zařízení
Oceňování movitého majetku
Oceňování nemovitostí

Nevybrali jste si? Zkuste i další možnosti.

Zobrazit všechny fakulty