Ústav soudního
inženýrství

Vyberte si program

Soudní inženýrství

Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 18.09.2020
Přihlášky ke studiu doktorského studijního programu se přijímají do 18. 9. 2020. Podmínkou pro registraci přihlášky je také uhrazení administrativního poplatku. K přihlášce je třeba přiložit strukturovaný životopis s fotografií uchazeče, jehož součástí jsou stručné informace o odborných publikačních aktivitách a výsledcích, kterých uchazeč dosáhl při řešení problematiky související se zvoleným tématem doktorského studia.
Požadavek na uchazeče o doktorské studium je úspěšné ukončení jakéhokoliv magisterského studijního programu a úspěšné složení přijímací zkoušky.
Uchazeč se přihlašuje k vypsaným tématům doktorského studia.
Podrobnosti k přijímacímu řízení naleznete ve směrnici č. 8/2020.
Soudní inženýrství

Soudní inženýrství

Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 24. 9. 2020
Přihlášky ke studiu doktorského studijního programu se přijímají do 18. 9. 2020. Podmínkou pro registraci přihlášky je také uhrazení administrativního poplatku. K přihlášce je třeba přiložit strukturovaný životopis s fotografií uchazeče, jehož součástí jsou stručné informace o odborných publikačních aktivitách a výsledcích, kterých uchazeč dosáhl při řešení problematiky související se zvoleným tématem doktorského studia.
Požadavek na uchazeče o doktorské studium je úspěšné ukončení jakéhokoliv magisterského studijního programu a úspěšné složení přijímací zkoušky.
Uchazeč se přihlašuje k vypsaným tématům doktorského studia.
Podrobnosti k přijímacímu řízení naleznete ve směrnici č. 8/2020.
Soudní inženýrství

Kurzy technického znalectví

Typ celoživotní vzdělávání (není studentem) Forma kombinovaná Délka 2 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 27. 9. 2020
Při přihlašování do Kurzů technického znalectví ignorujte případnou výzvu k zaplacení poplatku za přihlášku. Administrativní poplatky, související s přijímáním posluchačů do těchto kurzů, jsou již zahrnuty v ceně kurzu. Účastník tohoto programu nemá statut studenta. Uchazeč, který se hlásí na tento studijní program je povinen odevzdat při zápisu do studia ověřenou kopii diplomu nejvyššího dosaženého vzdělání. Před zahájením kurzu je nutné uzavřít smlouvu o studiu a provést úhradu kurzu. Přihlášky se přijímají do 27. září 2020. Výuka probíhá v českém jazyce. Podrobnosti najdete v dokumentu Informace o studiu ZDE.
Analýza silničních nehod
Analýza silničních nehod + oceňování motorových vozidel
Analýza silničních nehod, oceňování mot. vozidel a movitého majetku
Oceňování motorových vozidel a movitého majetku
Oceňování motorových vozidel, strojů a zařízení
Oceňování movitého majetku

Nevybrali jste si? Zkuste i další možnosti.

Zobrazit všechny fakulty