Ústav soudního
inženýrství

Vyberte si program

Expertní inženýrství v dopravě

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 2. kolo do 31. 7. 2020

Přihlášky ke studiu do tohoto studijního programu se přijímají do 31. 7. 2020. Podmínkou pro platnou registraci přihlášky je uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Požadavek na uchazeče o navazující magisterské studium je řádné ukončení studia v kterémkoliv typu akreditovaného studijního programu technického, ekonomického nebo právního zaměření. Přijetí ke studiu nebude podmíněno přijímací zkouškou ZDE.
Podrobnosti k přijímacímu řízení naleznete ZDE.
Výuka probíhá v českém jazyce.

Expertní inženýrství v dopravě

Realitní inženýrství

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 2. kolo do 31. 7. 2020

Přihlášky ke studiu do tohoto studijního programu se přijímají do 31. 7. 2020. Podmínkou pro platnou registraci přihlášky je uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Požadavek na uchazeče o navazující magisterské studium je řádné ukončení studia v kterémkoliv typu akreditovaného studijního programu technického, ekonomického nebo právního zaměření. Přijetí ke studiu nebude podmíněno přijímací zkouškou ZDE.
Podrobnosti k přijímacímu řízení naleznete ZDE.
Výuka probíhá v českém jazyce.

Realitní inženýrství

Řízení rizik technických a ekonomických systémů

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 2. kolo do 31. 7. 2020

Přihlášky ke studiu do tohoto studijního programu se přijímají do 31. 7. 2020. Podmínkou pro platnou registraci přihlášky je uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Požadavek na uchazeče o navazující magisterské studium je řádné ukončení studia v kterémkoliv typu akreditovaného studijního programu technického, ekonomického nebo právního zaměření. Přijetí ke studiu nebude podmíněno přijímací zkouškou ZDE.
Podrobnosti k přijímacímu řízení naleznete ZDE.
Výuka probíhá v českém jazyce.

Řízení rizik ekonomických systémů
Řízení rizik technických systémů

Kurzy technického znalectví

Typ celoživotní vzdělávání (není studentem) Forma kombinovaná Délka 2 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 8. 2020
Při přihlašování do Kurzů technického znalectví ignorujte případnou výzvu k zaplacení poplatku za přihlášku. Administrativní poplatky, související s přijímáním posluchačů do těchto kurzů, jsou již zahrnuty v ceně kurzu. Účastník tohoto programu nemá statut studenta. Uchazeč, který se hlásí na tento studijní program je povinen odevzdat při zápisu do studia ověřenou kopii diplomu nejvyššího dosaženého vzdělání. Před zahájením kurzu je nutné uzavřít smlouvu o studiu a provést úhradu kurzu. Přihlášky se přijímají do 31. srpna 2020. Výuka probíhá v českém jazyce. Podrobnosti najdete v dokumentu Informace o studiu ZDE.
Analýza silničních nehod
Analýza silničních nehod + oceňování motorových vozidel
Analýza silničních nehod, oceňování mot. vozidel a movitého majetku
Expertní činnost ve stavebnictví
Oceňování motorových vozidel a movitého majetku
Oceňování motorových vozidel, strojů a zařízení
Oceňování movitého majetku
Oceňování nemovitostí
Oceňování nemovitostí, expertní činnost ve stavebnictví

Nevybrali jste si? Zkuste i další možnosti.

Zobrazit všechny fakulty