Fakulta informačních
technologií

Vyberte si obor

Informační technologie

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2018
Informační technologie

Informační technologie

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 15. 4. 2018
Bezpečnost informačních technologií
Bioinformatika a biocomputing
Informační systémy
Inteligentní systémy
Matematické metody v informačních technologiích
Počítačová grafika a multimédia
Počítačové a vestavěné systémy
Počítačové sítě a komunikace

Informační technologie

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk angličtina 1. kolo do 15. 4. 2018
Počítačová grafika a multimédia v angličtině

Výpočetní technika a informatika

Nedílnou součásti elektronické přihlášky je životopis.

Informace v životopise (dosavadní odborná a vědecká činnost, orientace uchazeče, teoretické znalosti, specializované znalosti a jazykové dovednosti) budou rozhodující pro posouzení žadatele v I. části přijímacího řízení (tj. v neveřejném přijímacím řízení). Řádně vyplněný a podepsaný životopis včetně příloh zasílejte nejpozději do 25. 5. 2018 na adresu :

Vědecké oddělení FIT VUT V Brně
Božetěchova 2
612 66 Brno

Přílohy:

1) životopis na předepsaném formuláři - http://www.fit.vutbr.cz/study/phd/zivotopis_prihlaska.docx

2) ověřená kopie vysokoškolského diplomu a vysvědčení o vykonané státní závěrečné zkoušce (SZZ),

3) barevná fotografie pasového formátu.

Přihláška v elektronické formě se považuje za doručenou až po zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízení. (Tj. do 30.5.2018)

Podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu na FIT VUT v Brně, termíny a související informace naleznete v dokumentu s názvem Pravidla pro přijímací řízení do doktorského studijního programu Výpočetní technika a informatika na FIT VUT v Brně na úřední desce fakulty v sekci přijímací řízení.

Pro další informace nebo dotazy prosím kontaktujte vědecké oddělení FIT VUT v Brně, tel. 54114 1254; nebo 54114 1154 , email: sadov@fit.vutbr.cz

nebo nunvarova@fit.vutbr.cz

Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 25. 5. 2018
Výpočetní technika a informatika

Nedílnou součásti elektronické přihlášky je životopis.

Informace v životopise (dosavadní odborná a vědecká činnost, orientace uchazeče, teoretické znalosti, specializované znalosti a jazykové dovednosti) budou rozhodující pro posouzení žadatele v I. části přijímacího řízení (tj. v neveřejném přijímacím řízení). Řádně vyplněný a podepsaný životopis včetně příloh zasílejte nejpozději do 31. 8. 2018 na adresu :

Vědecké oddělení FIT VUT V Brně
Božetěchova 2
612 66 Brno

Přílohy:

1) životopis na předepsaném formuláři - http://www.fit.vutbr.cz/study/phd/zivotopis_prihlaska.docx

2) ověřená kopie vysokoškolského diplomu a vysvědčení o vykonané státní závěrečné zkoušce (SZZ),

3) barevná fotografie pasového formátu.

Přihláška v elektronické formě se považuje za doručenou až po zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízení. (Tj. do 5.9.2018)

Podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu na FIT VUT v Brně, termíny a související informace naleznete v dokumentu s názvem Pravidla pro přijímací řízení do doktorského studijního programu Výpočetní technika a informatika na FIT VUT v Brně na úřední desce fakulty v sekci přijímací řízení.

Pro další informace nebo dotazy prosím kontaktujte vědecké oddělení FIT VUT v Brně, tel. 54114 1254; nebo 54114 1154 , email: sadov@fit.vutbr.cz

nebo nunvarova@fit.vutbr.cz

Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 2. kolo od 26. 5. 2018
Výpočetní technika a informatika

Výpočetní technika a informatika

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Information concerning this study programme is available on link .

General information on admission procedures related to study programmes in English at BUT is available on link however it is strongly recommended to contact Mgr. Sylva Sadovská for further details .

Information related to terms and requirements of applications to PhD study programme is available here http://www.fit.vutbr.cz/info/smernice/sm2017-06-en.pdf

Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 1. kolo do 25. 5. 2018
Výpočetní technika a informatika

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Information concerning this study programme is available on link .

General information on admission procedures related to study programmes in English at BUT is available on link however it is strongly recommended to contact Mgr. Sylva Sadovská for further details .

Information related to terms and requirements of applications to PhD study programme is available here http://www.fit.vutbr.cz/info/smernice/sm2017-06-en.pdf

Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 2. kolo od 26. 5. 2018
Výpočetní technika a informatika

Výpočetní technika a informatika

Nedílnou součásti elektronické přihlášky je životopis.

Informace v životopise (dosavadní odborná a vědecká činnost, orientace uchazeče, teoretické znalosti, specializované znalosti a jazykové dovednosti) budou rozhodující pro posouzení žadatele v I. části přijímacího řízení (tj. v neveřejném přijímacím řízení). Řádně vyplněný a podepsaný životopis včetně příloh zasílejte nejpozději do 25. 5. 2018 na adresu :

Vědecké oddělení FIT VUT V Brně
Božetěchova 2
612 66 Brno

Přílohy:

1) životopis na předepsaném formuláři - http://www.fit.vutbr.cz/study/phd/zivotopis_prihlaska.docx

2) ověřená kopie vysokoškolského diplomu a vysvědčení o vykonané státní závěrečné zkoušce (SZZ),

3) barevná fotografie pasového formátu.

Přihláška v elektronické formě se považuje za doručenou až po zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízení. (Tj. do 30.5.2018)

Podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu na FIT VUT v Brně, termíny a související informace naleznete v dokumentu s názvem Pravidla pro přijímací řízení do doktorského studijního programu Výpočetní technika a informatika na FIT VUT v Brně na úřední desce fakulty v sekci přijímací řízení.

Pro další informace nebo dotazy prosím kontaktujte vědecké oddělení FIT VUT v Brně, tel. 54114 1254; nebo 54114 1154 , email: sadov@fit.vutbr.cz

nebo nunvarova@fit.vutbr.cz

Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 25. 5. 2018
Výpočetní technika a informatika

Nedílnou součásti elektronické přihlášky je životopis.

Informace v životopise (dosavadní odborná a vědecká činnost, orientace uchazeče, teoretické znalosti, specializované znalosti a jazykové dovednosti) budou rozhodující pro posouzení žadatele v I. části přijímacího řízení (tj. v neveřejném přijímacím řízení). Řádně vyplněný a podepsaný životopis včetně příloh zasílejte nejpozději do 31. 8. 2018 na adresu :

Vědecké oddělení FIT VUT V Brně
Božetěchova 2
612 66 Brno

Přílohy:

1) životopis na předepsaném formuláři - http://www.fit.vutbr.cz/study/phd/zivotopis_prihlaska.docx

2) ověřená kopie vysokoškolského diplomu a vysvědčení o vykonané státní závěrečné zkoušce (SZZ),

3) barevná fotografie pasového formátu.

Přihláška v elektronické formě se považuje za doručenou až po zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízení. (Tj. do 5.9.2018)

Podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu na FIT VUT v Brně, termíny a související informace naleznete v dokumentu s názvem Pravidla pro přijímací řízení do doktorského studijního programu Výpočetní technika a informatika na FIT VUT v Brně na úřední desce fakulty v sekci přijímací řízení.

Pro další informace nebo dotazy prosím kontaktujte vědecké oddělení FIT VUT v Brně, tel. 54114 1254; nebo 54114 1154 , email: sadov@fit.vutbr.cz

nebo nunvarova@fit.vutbr.cz

Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 2. kolo od 26. 5. 2018
Výpočetní technika a informatika

Výpočetní technika a informatika

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Information concerning this study programme is available on link .

General information on admission procedures related to study programmes in English at BUT is available on link however it is strongly recommended to contact Mgr. Sylva Sadovská for further details .

Information related to terms and requirements of applications to PhD study programme is available here http://www.fit.vutbr.cz/info/smernice/sm2017-06-en.pdf

Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 1. kolo do 25. 5. 2018
Výpočetní technika a informatika

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Information concerning this study programme is available on link .

General information on admission procedures related to study programmes in English at BUT is available on link however it is strongly recommended to contact Mgr. Sylva Sadovská for further details .

Information related to terms and requirements of applications to PhD study programme is available here http://www.fit.vutbr.cz/info/smernice/sm2017-06-en.pdf

Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 2. kolo od 26. 5. 2018
Výpočetní technika a informatika

Nevybrali jste si? Zkuste i další možnosti.

Zobrazit všechny fakulty