Fakulta
chemická

Vyberte si program

Aplikovaná analytická, environmentální a forenzní chemie

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk čeština 1. kolo od 1. 2. 2021
Aplikovaná analytická, environmentální a forenzní chemie

Environmentální chemie, bezpečnost a management

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk čeština 1. kolo od 1. 2. 2021
Environmentální chemie, bezpečnost a management

Chemie a chemické technologie

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk čeština 1. kolo od 1. 2. 2021
Chemie a chemické technologie

Chemie a technologie materiálů

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk čeština 1. kolo od 1. 2. 2021
Chemie a technologie materiálů

Chemie a technologie potravin

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk čeština 1. kolo od 1. 2. 2021
Biochemická technologie
Chemie a analýza přírodních látek
Potravinářská chemie a technologie

Chemie pro medicínské aplikace

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk čeština 1. kolo od 1. 2. 2021
Chemie pro medicínské aplikace

Aplikovaná analytická, environmentální a forenzní chemie

Typ bakalářský Forma kombinovaná Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk čeština 1. kolo od 1. 2. 2021
Aplikovaná analytická, environmentální a forenzní chemie

Environmentální chemie, bezpečnost a management

Typ bakalářský Forma kombinovaná Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk čeština 1. kolo od 1. 2. 2021
Environmentální chemie, bezpečnost a management

Chemie a chemické technologie

Typ bakalářský Forma kombinovaná Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk čeština 1. kolo od 1. 2. 2021
Chemie a chemické technologie

Chemie a technologie materiálů

Typ bakalářský Forma kombinovaná Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk čeština 1. kolo od 1. 2. 2021
Chemie a technologie materiálů

Chemie a technologie potravin

Typ bakalářský Forma kombinovaná Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk čeština 1. kolo od 1. 2. 2021
Biochemická technologie
Chemie a analýza přírodních látek
Potravinářská chemie a technologie

Environmental Sciences and Engineering

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk angličtina 1. kolo od 1. 2. 2021

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Applicants for admission to Master's degree programs must have properly completed studies in any type of degree program in chemistry and chemical technology programs. The study program is charged (150,- EUR/semester).
Environmental Sciences and Engineering

Environmentální chemie a technologie

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 1. kolo od 1. 2. 2021
Uchazeči o studium v magisterských navazujících studijních programech musí mít řádně ukončené studium v kterémkoliv typu studijního programu v chemických a chemicko-technologických programech.
Environmentální chemie a technologie

Chemie a chemické technologie

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 1. kolo od 1. 2. 2021
Uchazeči o studium v magisterských navazujících studijních programech musí mít řádně ukončené studium v kterémkoliv typu studijního programu v chemických a chemicko-technologických programech.
Chemie a chemické technologie

Chemie a technologie materiálů

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 1. kolo od 1. 2. 2021
Uchazeči o studium v magisterských navazujících studijních programech musí mít řádně ukončené studium v kterémkoliv typu studijního programu v chemických a chemicko-technologických programech.
Chemie a technologie materiálů

Chemie pro medicínské aplikace

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 1. kolo od 1. 2. 2021
Uchazeči o studium v magisterských navazujících studijních programech musí mít řádně ukončené studium v kterémkoliv typu studijního programu v chemických a chemicko-technologických programech.
Chemie bioaktivních látek
Procesy a materiály medicínských aplikací

Potravinářská chemie

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 1. kolo od 1. 2. 2021
Uchazeči o studium v magisterských navazujících studijních programech musí mít řádně ukončené studium v kterémkoliv typu studijního programu v chemických a chemicko-technologických programech.
Biochemické inženýrství
Chemie kosmetiky a přírodních látek
Potravinářská chemie

Environmentální chemie a technologie

Typ magisterský navazující Forma kombinovaná Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 1. kolo od 1. 2. 2021
Uchazeči o studium v magisterských navazujících studijních programech musí mít řádně ukončené studium v kterémkoliv typu studijního programu v chemických a chemicko-technologických programech.
Environmentální chemie a technologie

Chemie a chemické technologie

Typ magisterský navazující Forma kombinovaná Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 1. kolo od 1. 2. 2021
Uchazeči o studium v magisterských navazujících studijních programech musí mít řádně ukončené studium v kterémkoliv typu studijního programu v chemických a chemicko-technologických programech.
Chemie a chemické technologie

Chemie a technologie materiálů

Typ magisterský navazující Forma kombinovaná Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 1. kolo od 1. 2. 2021
Uchazeči o studium v magisterských navazujících studijních programech musí mít řádně ukončené studium v kterémkoliv typu studijního programu v chemických a chemicko-technologických programech.
Chemie a technologie materiálů

Potravinářská chemie

Typ magisterský navazující Forma kombinovaná Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 1. kolo od 1. 2. 2021
Uchazeči o studium v magisterských navazujících studijních programech musí mít řádně ukončené studium v kterémkoliv typu studijního programu v chemických a chemicko-technologických programech.
Biochemické inženýrství
Chemie kosmetiky a přírodních látek
Potravinářská chemie

Biofyzikální chemie

Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 30. 4. 2021
Na tento studijní program se mohou hlásit pouze absolventi stejných nebo příbuzných magisterských studijních oborů.

Biophysical Chemistry

Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 3. kolo do 15.01.2021

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Only master study graduates from the same or similar study programmes can apply. The study program is charged (2.000,- EUR/year).
Biophysical Chemistry

Biophysical Chemistry

Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 1. kolo od 15. 2. 2021

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Only master study graduates from the same or similar study programmes can apply. The study program is charged (2.000,- EUR/year).
Biophysical Chemistry
Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 2. kolo od 1. 7. 2021

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Only master study graduates from the same or similar study programmes can apply. The study program is charged (2.000,- EUR/year).
Biophysical Chemistry
Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 3. kolo od 1. 11. 2021

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Only master study graduates from the same or similar study programmes can apply. The study program is charged (2.000,- EUR/year).
Biophysical Chemistry

Food Chemistry

Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 1. kolo od 15. 2. 2021

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Only master study graduates from the same or similar study programmes can apply. The study program is charged (2.000,- EUR/year).
Food Chemistry
Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 2. kolo od 1. 7. 2021

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Only master study graduates from the same or similar study programmes can apply. The study program is charged (2.000,- EUR/year).
Food Chemistry
Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 3. kolo od 1. 11. 2021

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Only master study graduates from the same or similar study programmes can apply. The study program is charged (2.000,- EUR/year).
Food Chemistry

Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 30. 4. 2021
Na tento studijní program se mohou hlásit pouze absolventi stejných nebo příbuzných magisterských studijních oborů.
Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Chemie, technologie a vlastnosti materiálů

Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 30. 4. 2021
Na tento studijní program se mohou hlásit pouze absolventi stejných nebo příbuzných magisterských studijních oborů.
Chemie, technologie a vlastnosti materiálů

Chemistry, Technology and Properties of Materials

Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 3. kolo do 15.01.2021

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Only master study graduates from the same or similar study programmes can apply. The study program is charged (2.000,- EUR/year).
Chemistry, Technology and Properties of Materials

Chemistry, Technology and Properties of Materials

Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 1. kolo od 15. 2. 2021

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Only master study graduates from the same or similar study programmes can apply. The study program is charged (2.000,- EUR/year).
Chemistry, Technology and Properties of Materials
Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 2. kolo od 1. 7. 2021

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Only master study graduates from the same or similar study programmes can apply. The study program is charged (2.000,- EUR/year).
Chemistry, Technology and Properties of Materials
Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 3. kolo od 1. 11. 2021

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Only master study graduates from the same or similar study programmes can apply. The study program is charged (2.000,- EUR/year).
Chemistry, Technology and Properties of Materials

Physical Chemistry

Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 3. kolo do 15.01.2021

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Only master study graduates from the same or similar study programmes can apply. The study program is charged (2.000,- EUR/year).
Physical Chemistry (bez zaměření)

Physical Chemistry

Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 1. kolo od 15. 2. 2021

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Only master study graduates from the same or similar study programmes can apply. The study program is charged (2.000,- EUR/year).
Physical Chemistry (bez zaměření)
Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 2. kolo od 1. 7. 2021

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Only master study graduates from the same or similar study programmes can apply. The study program is charged (2.000,- EUR/year).
Physical Chemistry (bez zaměření)
Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 3. kolo od 1. 11. 2021

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Only master study graduates from the same or similar study programmes can apply. The study program is charged (2.000,- EUR/year).
Physical Chemistry (bez zaměření)

Potravinářská chemie

Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 30. 4. 2021
Na tento studijní program se mohou hlásit pouze absolventi stejných nebo příbuzných magisterských studijních oborů.
Potravinářská chemie

Biofyzikální chemie

Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 30. 4. 2021
Na tento studijní program se mohou hlásit pouze absolventi stejných nebo příbuzných magisterských studijních oborů.

Biophysical Chemistry

Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 3. kolo do 15.01.2021

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Only master study graduates from the same or similar study programmes can apply. The study program is charged (2.000,- EUR/year).
Biophysical Chemistry

Biophysical Chemistry

Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 1. kolo od 15. 2. 2021

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Only master study graduates from the same or similar study programmes can apply. The study program is charged (2.000,- EUR/year).
Biophysical Chemistry
Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 2. kolo od 1. 7. 2021

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Only master study graduates from the same or similar study programmes can apply. The study program is charged (2.000,- EUR/year).
Biophysical Chemistry
Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 3. kolo od 1. 11. 2021

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Only master study graduates from the same or similar study programmes can apply. The study program is charged (2.000,- EUR/year).
Biophysical Chemistry

Food Chemistry

Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 1. kolo od 15. 2. 2021

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Only master study graduates from the same or similar study programmes can apply. The study program is charged (2.000,- EUR/year).
Food Chemistry
Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 2. kolo od 1. 7. 2021

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Only master study graduates from the same or similar study programmes can apply. The study program is charged (2.000,- EUR/year).
Food Chemistry
Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 3. kolo od 1. 11. 2021

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Only master study graduates from the same or similar study programmes can apply. The study program is charged (2.000,- EUR/year).
Food Chemistry

Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 30. 4. 2021
Na tento studijní program se mohou hlásit pouze absolventi stejných nebo příbuzných magisterských studijních oborů.
Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Chemie, technologie a vlastnosti materiálů

Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 30. 4. 2021
Na tento studijní program se mohou hlásit pouze absolventi stejných nebo příbuzných magisterských studijních oborů.
Chemie, technologie a vlastnosti materiálů

Chemistry, Technology and Properties of Materials

Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 3. kolo do 15.01.2021

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Only master study graduates from the same or similar study programmes can apply. The study program is charged (2.000,- EUR/year).
Chemistry, Technology and Properties of Materials

Chemistry, Technology and Properties of Materials

Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 1. kolo od 15. 2. 2021

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Only master study graduates from the same or similar study programmes can apply. The study program is charged (2.000,- EUR/year).
Chemistry, Technology and Properties of Materials
Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 2. kolo od 1. 7. 2021

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Only master study graduates from the same or similar study programmes can apply. The study program is charged (2.000,- EUR/year).
Chemistry, Technology and Properties of Materials
Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 3. kolo od 1. 11. 2021

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Only master study graduates from the same or similar study programmes can apply. The study program is charged (2.000,- EUR/year).
Chemistry, Technology and Properties of Materials

Physical Chemistry

Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 3. kolo do 15.01.2021

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Only master study graduates from the same or similar study programmes can apply. The study program is charged (2.000,- EUR/year).
Physical Chemistry (bez zaměření)

Potravinářská chemie

Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 30. 4. 2021
Na tento studijní program se mohou hlásit pouze absolventi stejných nebo příbuzných magisterských studijních oborů.
Potravinářská chemie

Nevybrali jste si? Zkuste i další možnosti.

Zobrazit všechny fakulty