Fakulta
chemická

Vyberte si program

Chemie a chemické technologie

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2019
Chemie a chemické technologie

Chemie a chemické technologie

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2019
Chemie pro medicínské aplikace

Chemie a technologie materiálů

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2019
Chemie a technologie materiálů

Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2019
Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Chemie a technologie potravin

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2019
Biochemická technologie
Chemie a analýza přírodních látek
Potravinářská chemie a technologie

Chemie a chemické technologie

Typ bakalářský Forma kombinovaná Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2019
Chemie a chemické technologie

Chemie a technologie materiálů

Typ bakalářský Forma kombinovaná Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2019
Chemie a technologie materiálů

Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Typ bakalářský Forma kombinovaná Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2019
Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Chemie a technologie potravin

Typ bakalářský Forma kombinovaná Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2019
Biochemická technologie
Chemie a analýza přírodních látek
Potravinářská chemie a technologie

Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2019
Uchazeči o studium v magisterských navazujících studijních programech musí mít řádně ukončené studium v kterémkoliv typu studijního programu v chemických a chemicko-technologických programech.
Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Chemie a technologie potravin

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2019
Uchazeči o studium v magisterských navazujících studijních programech musí mít řádně ukončené studium v kterémkoliv typu studijního programu v chemických a chemicko-technologických programech.
Potravinářská chemie a biotechnologie

Chemie pro medicínské aplikace

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2019
Uchazeči o studium v magisterských navazujících studijních programech musí mít řádně ukončené studium v kterémkoliv typu studijního programu v chemických a chemicko-technologických programech.
Chemie pro medicínské aplikace

Chemie, technologie a vlastnosti materiálů

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2019
Uchazeči o studium v magisterských navazujících studijních programech musí mít řádně ukončené studium v kterémkoliv typu studijního programu v chemických a chemicko-technologických programech.
Chemie, technologie a vlastnosti materiálů

Spotřební chemie

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2019
Uchazeči o studium v magisterských navazujících studijních programech musí mít řádně ukončené studium v kterémkoliv typu studijního programu v chemických a chemicko-technologických programech.

Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Typ magisterský navazující Forma kombinovaná Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2019
Uchazeči o studium v magisterských navazujících studijních programech musí mít řádně ukončené studium v kterémkoliv typu studijního programu v chemických a chemicko-technologických programech.
Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Chemie a technologie potravin

Typ magisterský navazující Forma kombinovaná Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2019
Uchazeči o studium v magisterských navazujících studijních programech musí mít řádně ukončené studium v kterémkoliv typu studijního programu v chemických a chemicko-technologických programech.
Potravinářská chemie a biotechnologie

Chemie, technologie a vlastnosti materiálů

Typ magisterský navazující Forma kombinovaná Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2019
Uchazeči o studium v magisterských navazujících studijních programech musí mít řádně ukončené studium v kterémkoliv typu studijního programu v chemických a chemicko-technologických programech.
Chemie, technologie a vlastnosti materiálů

Spotřební chemie

Typ magisterský navazující Forma kombinovaná Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2019
Uchazeči o studium v magisterských navazujících studijních programech musí mít řádně ukončené studium v kterémkoliv typu studijního programu v chemických a chemicko-technologických programech.

Fyzikální chemie

Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 30. 4. 2019
Na tento studijní program se mohou hlásit pouze absolventi stejných nebo příbuzných magisterských studijních oborů. Přihláška je otevřená, výběr témat bude zpřístupněn až 1.2.2019.

Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 30. 4. 2019
Na tento studijní program se mohou hlásit pouze absolventi stejných nebo příbuzných magisterských studijních oborů. Přihláška je otevřená, výběr témat bude zpřístupněn až 1.2.2019.
Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Chemie a technologie potravin

Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 30. 4. 2019
Na tento studijní program se mohou hlásit pouze absolventi stejných nebo příbuzných magisterských studijních oborů. Přihláška je otevřená, výběr témat bude zpřístupněn až 1.2.2019.
Potravinářská chemie

Chemie, technologie a vlastnosti materiálů

Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 30. 4. 2019
Na tento studijní program se mohou hlásit pouze absolventi stejných nebo příbuzných magisterských studijních oborů. Přihláška je otevřená, výběr témat bude zpřístupněn až 1.2.2019.
Chemie, technologie a vlastnosti materiálů

Chemistry and Technology of Foodstuffs

Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 1. kolo do 30. 4. 2019

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Only the master study program graduates from the same or similar study programs can apply for this study program. An application is open, a selection of the Ph.D thesis topic is possible from 1.2.2019.

Chemistry, Technology and Properties of Materials

Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 1. kolo do 30. 4. 2019

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Only the master study program graduates from the same or similar study programs can apply for this study program. An application is open, a selection of the Ph.D thesis topic is possible from 1.2.2019.
Chemistry, Technology and Properties of Materials

Macromolecular Chemistry

Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 1. kolo do 30. 4. 2019

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Only the master study program graduates from the same or similar study programs can apply for this study program. An application is open, a selection of the Ph.D thesis topic is possible from 1.2.2019.
Chemistry of Macromolecular Materials (bez zaměření)

Makromolekulární chemie

Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 30. 4. 2019
Na tento studijní program se mohou hlásit pouze absolventi stejných nebo příbuzných magisterských studijních oborů. Přihláška je otevřená, výběr témat bude zpřístupněn až 1.2.2019.
Chemie makromolekulárních materiálů

Physical Chemistry

Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 1. kolo do 30. 4. 2019

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Only the master study program graduates from the same or similar study programs can apply for this study program. An application is open, a selection of the Ph.D thesis topic is possible from 1.2.2019.
Physical Chemistry (bez zaměření)

Fyzikální chemie

Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 30. 4. 2019
Na tento studijní program se mohou hlásit pouze absolventi stejných nebo příbuzných magisterských studijních oborů. Přihláška je otevřená, výběr témat bude zpřístupněn až 1.2.2019.

Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 30. 4. 2019
Na tento studijní program se mohou hlásit pouze absolventi stejných nebo příbuzných magisterských studijních oborů. Přihláška je otevřená, výběr témat bude zpřístupněn až 1.2.2019.
Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Chemie a technologie potravin

Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 30. 4. 2019
Na tento studijní program se mohou hlásit pouze absolventi stejných nebo příbuzných magisterských studijních oborů. Přihláška je otevřená, výběr témat bude zpřístupněn až 1.2.2019.
Potravinářská chemie

Chemie, technologie a vlastnosti materiálů

Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 30. 4. 2019
Na tento studijní program se mohou hlásit pouze absolventi stejných nebo příbuzných magisterských studijních oborů. Přihláška je otevřená, výběr témat bude zpřístupněn až 1.2.2019.
Chemie, technologie a vlastnosti materiálů

Chemistry and Technology of Foodstuffs

Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 1. kolo do 30. 4. 2019

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Only the master study program graduates from the same or similar study programs can apply for this study program. An application is open, a selection of the Ph.D thesis topic is possible from 1.2.2019.

Chemistry, Technology and Properties of Materials

Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 1. kolo do 30. 4. 2019

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Only the master study program graduates from the same or similar study programs can apply for this study program. An application is open, a selection of the Ph.D thesis topic is possible from 1.2.2019.
Chemistry, Technology and Properties of Materials

Macromolecular Chemistry

Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 1. kolo do 30. 4. 2019

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Only the master study program graduates from the same or similar study programs can apply for this study program. An application is open, a selection of the Ph.D thesis topic is possible from 1.2.2019.
Chemistry of Macromolecular Materials (bez zaměření)

Makromolekulární chemie

Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 30. 4. 2019
Na tento studijní program se mohou hlásit pouze absolventi stejných nebo příbuzných magisterských studijních oborů. Přihláška je otevřená, výběr témat bude zpřístupněn až 1.2.2019.
Chemie makromolekulárních materiálů

Physical Chemistry

Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 1. kolo do 30. 4. 2019

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Only the master study program graduates from the same or similar study programs can apply for this study program. An application is open, a selection of the Ph.D thesis topic is possible from 1.2.2019.
Physical Chemistry (bez zaměření)

Nevybrali jste si? Zkuste i další možnosti.

Zobrazit všechny fakulty